Sunteți pe pagina 1din 4

Recapitulare Bilantul initial, Egalitati bilantiere, Egalități contabile, Registrul

Jurnal, Registrul Cartea Mare si Balanta de verificare

SC X SRL, cu domeniul de activitate productie si comert prezintă la începutul perioadei de


gestiune următorul bilant inițial:

Bilant inițial SC X SRL

Nr Simbol Nr Simbol Denumire


crt element Denumire element A Suma crt element element P Suma
Cheltuieli de Capital subscris
1 201 constituire 4000 1 1011 nevarsat 3000
Terenuri (40 ari x 80
euro la cursul Capital subscris
2 2111 valutar de 4,6875 15000 2 1012 varsat 25000
3 2133 Mijloace de transport 1000 3 106 Rezerve 5000
Mobilier, aparatura
birotica, echipamente
de protectie a valorilor
materiale si umane si
4 214 alte active corporale 2000 4 121 Profit 17000
Credite bancare pe
5 301 Materii prime 7000 5 1621 termen lung 18000
Dobânzi aferente
creditelor bancare
6 302 Materiale consumabile 1000 6 1682 pe termen lung 5759
Amortizari privind
Materiale de natura imobilizarile
7 303 obiectelor de inventar 10000 7 280 necorporale 600
Amortizari privind
imobilizările
8 345 Produse finite 20000 8 281 corporale 6000
9 371 Marfuri 15000 9 401 Furnizori 18000
Furnizori
10 4111 Clienti 7000 10 404 imobilizari 3000
Efecte de platit
Efecte de primit de la furnizori de
11 413 clienti 4000 11 405 imobilizari 3500
Decontari cu actionarii
(asociatii) privind
12 456 capitalul 4200 12 419 Clienti creditori 2720
Personal - salarii
13 5121 Conturi la banci in lei 3600 13 421 datorate 800
Conturi la banci in Drepturi de
14 5124 valută 10000 14 426 personal neridicate 1480
Alte datorii în
legãturã cu
15 5311 Casa in lei 2500 15 4281 personalul 1500
16 5314 Casa in valută 1200 16 4423 T.V.A. de plata 1600

17 542 Avansuri de trezorerie 2500 17 462 Creditori diversi 1500


Total Active 110 000 Total Pasive 110 000

In cursul perioadei de gestiune au loc următoarele operațiuni economico-financiare:


1. 01.01.N se inregistrează incorporarea la rezerve a primelor de capital in valoare de
700 lei.

2. 05.01.N conform facturii nr 1 si a NIR-ului (nota de intrare receptie) se


intregistreaza apovizionarea societatii de la furnizorul N cu produse in valoare de
7.854 lei inclusiv TVA deductibila- taxa pe valoare adaugata (19%):
- piese de schimb (stergatoare masina): 100 lei
- alte materiale consumabile (topuri de hartie) 50 lei
- materiale de natura obiectelor de inventar (imprimanta) 850 lei
- marfa (broasca usa, accesori termopan, incuietori usi, maner broasca etc) 3.000 lei
Societatea achizitioneaza si un mobilier (coltar) in valoare de 2.600 lei plus TVA.

TVA = Valoarea bunurilor (6.600 lei) * TVA 19%


 Valoare totala de achitat catre furnizor = Valoarea bunurilor +( 19% * Valoarea
bunurilor)

3. Peste doua zile (07.01. N) potrivit ordin de plata si extras de cont se achita integral
prin virament bancar datoria catre furnizorul N in valoare de 7.854 lei
(4.760+3.094).

4. 07.01.N se inregistreaza consumul de piese de schimb, materiale consumabile si


materiale de natura obiectelor de inventar pe baza bonurilor de consum intocmite la
darea in consum.
*inregistrarile se efectueaza la data intocmirii bonului de consum/darii in folosinta.

5. 08.01.N se vand catre clienti mafuri in valoare de 4.836 lei, inclusiv TVA colectata.
6. Peste doua zile (10.01.N) conform chitantei nr. 5. se incaseaza in numerar o creanta
de la clienti in valoare de 4836 lei -reprezentand contravaloarea mafurilor vandute.

7. Societatea detine 08.01.N Societatea decide sa vanda un teren (7 ari) la un pret de


vanzare de 1.000 euro/ar, plus TVA, conform facturii nr. 51. Cursul la momentul
intocmirii facturii era de 4,800 lei/euro. Potrivit vanzarii se inregistreaza si scoaterea
din gestiune la pretul de achizitie a suprafetei de teren vandut.

8. Activul imobilizat (mobilierul) este pus in functiune in data de 10.01.N si tot atunci se
inregistreaza amortizarea liniara a mobilierului aferenta lunii in curs, stiind potrivit
catalogului de clasificare a mijloace fixe ca durata de amortizare este de 3 ani.

9. In data de 11.01.N se inregistreaza in contabilitate salariul brut al angajatului in


valoare de 2230 lei. Societatea inregistreaza apoi darile catre stat in procent de 45%
(partea angajatului -25% CAS – 558 lei, 10% CASS- 223 lei , 10% Impozit pe venit –
103 lei) si alti 2,25% partea angajatorului care reprezinta contributia Asiguratorie
pentru Munca (CAM) -50 lei. Societatea are un singur angajat fara persoane in
intretinere, platit cu minimul pe economie.
A se vedea http://www.calculator-salarii.ro/salariu-minim-pe-economie-2020/

10. 14.01.N Se inregistreaza plata salariului net si a contributiilor prin virament bancar

11. 15.01N In urma primirii unui credit de 59.000 roni, ce trebuie rambursat în 2 ani, cu
o dobanda anuală de 15%, are loc rambursarea conform extrasului de cont, a celei
dea 7-a rata a creditului și dobânda aferentă.

12. Conform extrasului de cont din 16.01.N se achita inainte de scadenta factura nr 2
(reprezentand contravaloarea marfurilor achichitionate de la furnizorul F) in valoare
de 5950 lei, obținandu-se un scont de 1%.

13. Societatea comerciala prezinta la inceputul perioadei (01.01.N) un sold de marfa


evaluat de pretul de vanzare cu amanuntul de 2856 lei (2000 lei pretul de facturare,
400 lei, adaosul comercial, 448 lei TVA neexigibila).

14. 17.01.N se aplica o cota de adaos comercial de 20% din pretul de cumparare si se
formeaza pretul cu amanuntul

15. In data de 31.01. N are loc regularizarea TVA-ului.

16. In data de 31.01. N s-a inreg. inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri prin
intermediul contului de profit si pierdere.

Cerinte:
Pe baza operatiunilor economice enuntate mai sus, intocmiti:
- Registrul jurnal (analiza contabila, EB; EC)
- Registru Cartea Mare si
- Balanta de verificare.
Explicatii

În baza prevederilor Codului fiscal, nivelul valoric de la care activele se încadrează în categoria imobilizărilor
corporale reprezintă o limitare fiscală, plafonul minim recunoscut din punct de vedere fiscal în cuantum de
2.500 lei.

Deducerea personala este o scutire de impozit, o cota din salariu neimpozitata, si cuprinde deducerea de baza si
deducerea suplimentara. Ea se acorda atat in functie de venituri, cat si in functie de numarul persoanelor din
intretinere. https://legestart.ro/cresc-deducerile-personale-pentru-cei-cu-salarii-mici-de-la-1-ianuarie-2018/

Amortizarea reprezinta recuperarea treptata, din punct de vedere contabil si fiscal, a costurilor aferente
achizitionarii, producerii, construirii, asamblarii, instalarii sau imbunatatirii imobilizarilor amortizabile

TVA deductibila – 4426 , Achizitie

TVA colectata – 4427, Vanzare

TVA neexigibila -4428, achizitie fara facture, Adaos commercial

TVA de plata –4423, regularizare TVA (TVA colectata mai mare decat TVA deductibila)

TVA de recuperate – 4424, regularizare TVA (TVA deductibila mai mare decat TVA colectata

Cotele de TVA, aplicabile în România: TVA 19%, TVA 9%, TVA 5%

- produselor alimentare, inclusiv băuturilor, li se aplică o cotă TVA de 9%, în timp ce băuturile alcoolice
suportă o cotă TVA de 19%.

Cota TVA de 5% se aplica produselor precum: Manualele școlare, revistele, publicațiile în general, mai puțin
cele publicitare; Serviciile hoteliere și cazarea în unități specifice, Taxele de intrare la muzee etc

S-ar putea să vă placă și