Sunteți pe pagina 1din 19

Numele: Data:

Evaluare sumativă – Unitatea VIII


Povestea lui Țopăilă Iepurașul

adaptare după Beatrix Potter Au


fost odată ca niciodată patru iepurași care trăiau împreună
cu mama lor la rădăcina unui brad mare.
Într-o zi, Doamna Iepuraș plecă la cumpărături și le dădu voie
iepurașilor să se joace prin pădure. Le aminti să nu intre în grădina de
zarzavaturi a vecinului…
În timp ce frații lui au plecat la cules de mure, Țopăilă, cel mai
mic și mai neastâmpărat dintre iepurași,
a intrat în grădina interzisă și a mâncat fasole verde
și ridichi. În cele din urmă, a dat nas în nas cu
grădinarul care planta varză. Grădinarul începu să îl
fugărească cu grebla în mână.
Țopăilă s-a speriat atât de tare, încât uită care
este drumul spre casă. Alergă prin grădină până își
pierdu papucii și hăinuța.
Dar grădinarul era pe urmele lui.
În cele din urmă, iepurașul
reuși să scape de grădinar.
În acea seară, Țopăilă nu
s-a simțit bine. Mama lui
i-a dat ceai și l-a pus
devreme la culcare.

Pagina 1 din 13 vizitează twinkl.ro


Evaluare sumativă – Unitatea VIII

1. Citește cu atenție textul. Subliniază cu roșu titlul textului și cu albastru,


numele autorului. Copiază în caiet al treilea alineat. Scrie cifra corespunzătoare
numărului de alineate în pătrățelul din colțul de jos al textului.
2. Răspunde la întrebări:
a) Unde trăia familia de iepurași?

b) Câți copii avea doamna Iepuraș?


Evaluare sumativă – Unitatea VIII

c) De ce credeți că iepurașii nu aveau voie să intre în grădina vecinului?

d) Ce a făcut Țopăilă?
Evaluare sumativă – Unitatea VIII

e) Cu cine s-a întâlnit Țopăilă în grădină?


3. Coloreaza steluța corespunzătoare răspunsului corect:
a) Țopăilă avea încă:

3 frățiori 2 frățiori 4 frățiori


b) După ce mama a plecat la cumpărături, Țopăilă a fugit:
la cules la joacă în grădina
de mure prin pădure vecinului
c) Țopăilă a mâncat:
toate
fasole verde
legumele morcovi și ridichi
d) Grădinarul a vrut:

să îl prindă pe iepuraș
să vorbească cu iepurașul

să îi dea iepurașului legume

4. Citește încă o dată cu atenție textul și transcrie:


a) 2 cuvinte care conțin grupul de litere „ie”.
b) 2 cuvinte care conțin grupul de litere „ea”.
c) o propoziție care conține una dintre ortogramele învățate.

5. Taie forma greșită a cuvintelor din propozițiile următoare:

a) Albastrul este culoarea / culuarea preferată a lui Peter.

b) Doamna Iepuraș a cumpăra douăzeci de ooă / ouă.

c) Grădinarul plantează varză pentru că astăzi nu ploă / plouă.

d) Grădinarul fluiera / fluera ușor în timp ce planta varză.

6. Completează propozițiile următoare cu cuvintele „sau” și „s-au”


respectând regulile învățate.

a) Doamna Iepuraș dorea să cumpere morcovi chifle?

b) Iepurașii dus să culeagă mure.

c) Țopăilă nu știa ce să aleagă: să asculte să nu asculte?

d) El nu vrea mure fragi, ci legume.

e) Țopăilă a mâncat ridichi fasole verde?


f) Frățiorii lui mirat când l-au văzut atât de bolnav.
7. Privește cu atenție imaginea de mai jos! ! Observă toate detaliile, apoi scrie
un text de 3-7 propoziții pe baza întrebărilor de mai jos.

1. Ce anotimp a sosit?
2. Ce se zăresc în iarbă?
3. Cum sunt ele?
4. Ce animale pasc pe câmpie?
5. Ce vor să înalțe copiii?
6. Ce sentiment au copiii când văd zmeul zburând?
Pagina
Pagina71din
din13
3 vizitează twinkl.ro
2. Matricea de specificații*

Competența
Reamintire Înțelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare
specifică

- identificarea alineatelor,
paragrafelor, titlului și Item 1
autorului unui text;

- formularea unor răspunsuri


la întrebări, în legătură cu un Item 2
scurt text citit;

- citirea selectivă în
funcție de anumite
Item 3
repere sau respectând un
detaliu/o idee din text;
- identificarea unor
cuvinte date după
criterii precum: număr Item 4
de sunete, sunet inițial,
sunet final etc.
- identificarea
vocalelor și
consoanelor în silabe Item 5
și cuvinte;

- intuirea
structurilor corecte Item 6
sau incorecte dintr-
un enunț oral;
- folosirea convențiilor
limbajului scris;
Item 7

- compunerea unor texte


scurte (3-7 enunțuri)
pe teme familiare/ care Item 8
prezintă interes.

* conform taxonomiei lui Bloom revizuită de Lorin Anderson și colegii săi (1999)
3. Descriptori de performanță:

Competența Performanța
Itemul
specifică
Sarcina
Foarte bine Bine Suficient

- identificarea alineatelor,
1. 3.1. paragrafelor, titlului și autorului 3 situații corecte 2 situații corecte 1 situație corectă
unui text;

- formularea unor răspunsuri


5-6 3-4 0-2
2. 3.2. la întrebări, în legătură cu un
propoziții corecte propoziții corecte propoziții corecte
scurt text citit;

- citirea selectivă în funcție de


0-1
3. 3.1. anumite repere sau 4 situații corecte 2-3 situații corecte
situații corecte
respectând un detaliu/o idee
din text;

- identificarea unor cuvinte date


după criterii precum: număr 5-6 0-2
4. 1.3. 3-4 situații corecte
de sunete, sunet inițial, sunet situații corecte situații corecte
final etc.

- identificarea vocalelor și 0-1


5. 1.3. 4 situații corecte 2-3 situații corecte
consoanelor în silabe și cuvinte; situații corecte

- intuirea structurilor corecte


0-1
6. 1.2. sau incorecte dintr-un 4 situații corecte 2-3 situații corecte
situații corecte
enunț oral;

- folosirea convențiilor 5-6 0-2


7. 4.2. 3-4 situații corecte
limbajului scris; situații corecte situații corecte

Redactarea
- compunerea unor texte Redactarea textului Redactarea unor
textului
8. 4.2. scurte (3-7 enunțuri) pe teme respectând doar o propoziții nelegate
respectând
familiare/ care prezintă interes. parte din intrebări prin înțeles
întrebările
Comunicare în limba română. Evaluare sumativă – Unitatea VIII

Itemul 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Total
Competența 3.1 3.2. 3.1. 1.3. 1.3. 1.2. 4.2. 4.2.
Numele Copiilor FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S

vizitează twinkl.ro
Itemul 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Total
Competența 3.1 3.2. 3.1. 1.3. 1.3. 1.2. 4.2. 4.2.
Numele Copiilor FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S
Interpretarea detaliată a rezultatelor testului Graficul
Itemul Calificativ 30
29
Insuficient Suficient Bine Foarte bine 28
1. 27
26
2.
25
3. 24
23
4. 22
5. 21
20
6. 19
7. 18
17
16
15
14
13
12
Analiza probei 11
10
Item
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9
Obiectiv 8
7
Nr de elevi care au 6
realizat integral obiectivul 5
4
Nr de elevi care au 3
realizat parțial obiectivul 2
1
Nr de elevi care nu au FB B S I
realizat obiectivul
Concluzii
Puncte tari Puncte slabe Măsuri ameliorative