Sunteți pe pagina 1din 12

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

TRANSILVANIA GRAND Editia : 1


RETELE DE CANALIZARE Cod
Revizia: 1
CONSTRUCT S.R.L. PTE-307
Pag. 1 din 11

RETELE DE CANALIZARE
COD: PTE - 307

LISTA DE SEMNATURI

Intocmit Aprobat - Administrator


Nume si prenume Ing Silas Adrian Florin Crasnean
Data 01.02.2019 04.02.2019
Semnatura

FISA DE EVIDENTA A EDITIILOR/REVIZIILOR

Nr. Editia: Revizia Data Parti modificate Aprobat /Nume /


Crt. Functia/Semnat.

LISTA DE DIFUZARE/ RETRAGERE

Nr. DESTINATAR Ex. Editia/ DATA SI NUME/SEMNATURA DE :


Crt Nr. Revizia PRIMIRE RETRAGERE
A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODIFICARI EFECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. Text existent Continutul modificarii
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
RETELE DE CANALIZARE Cod
Revizia: 1
CONSTRUCT S.R.L. PTE-307
Pag. 2 din 11

1. SCOP

Prezenta procedura are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare


pentru a se realiza lucrarile de retele de canalizare cu conducte din policlorura de
vinil si reparatii la acestea.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică pentru procesele si tehnologiile executate de


TRANSILVANIA GRAND CONSTRCUT S.R.L.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

 normative si standarde in vigoare;


 proiect tehnic;
 caiete de sarcini.

4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI

Conform Manualului de Management integrat, cod MMI-01

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Conditii prealabile

Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele:


- asigurarea documentelor de executie;
- instruirea personalului in executarea lucrarilor;
- dotarea cu utilaje, scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii;
- racorduri de energie, apa si alte utilitati, acolo unde este posibil.

5.2 Descrierea procesului

Executarea retelei de canalizare se refera la pozarea, echiparea si dotarea


conductelor de canalizare inclusiv constructiile aferente.
Pentru reteau de canalizare se foloseste tubulatura din PVC-KG sau PEHD. La
executarea lucrarilor de instalatii se vor utiliza numai materiale si echipamente
omologate care vor fi marcate corespunzator si vor fi insotite de certificate de calitate
si de garantie, dupa caz.. Inaintea punerii in opera toate materialele si echipamentele
se vor supune unui contol vizual pentru a se constata daca nu au suferit degradari de
natura sa le reduca starea tehnica si calitativa(deformari, degradari, decolorari care sa
indice posibilitatea existentei sau aparitiei unor defecte, etc.) .
Pentru asigurarea parametrilor calitativi necesari ai materialelor puse in opera,
se vor respecta urmatoarele cerinte de transport si depozitare ale materialelor,
echipamentelor si dispozitivelor de control utilizate la executarea lucrarilor:
- Manipularea si transportul materialelor se va face cu deosebita atentie si se va
respecta prevederile tehnice ale fabricantilor.
- la aparatele de masura si control se va certifica existenta sigiliului si a
buletinului de verificare emis de organele de metrologie.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
RETELE DE CANALIZARE Cod
Revizia: 1
CONSTRUCT S.R.L. PTE-307
Pag. 3 din 11

- materialele care nu sunt influentate de conditiile atmosferice pe durata


depozitarii ( tevi de otel, tuburi fonta, capace fonta, tuburi din beton, etc.) pot fi
depozitate in aer liber pe platforme special amenajate cu respectarea normelor de
tehnica securitatii muncii.
- in timpul transportului tevile se vor sprijini pe toata lungimea lor,in stive
maxim 0.75 m inaltime, sprijinite lateral pentru evitarea rasturnarii .Se interzice
incarcarea si descarcarea lor folosind piese cu muchii ascutite, transportul se va efectua
cu vehicule cu platforma suficient de mare astfel incat conductele sa nu atarne in afara
ei.
- in cazul depozitarii tevilor si fitingurilor din PVC-PEHD in aer liber, pentru un
timp dar nu mai mult de 2-3 luni, acestea se vor proteja impotriva radiatiilor solare cu
copertine opace care nu impiedica aerisirea. La depozitarea in vrac, inaltimea de
asezare in stive nu va depasi 1,5 m, se va asigura asezarea acestora pe toata lungimea
lor,prin alternanta capetelor nemufate cu a celor sanfrenate, astfel incat sa se realizeze
o suprafata etansa, mufele ramanand in exterior.
- garniturile de etansare din cauciuc se depoziteaza in locuri uscate si ferite de
lumina soarelui si se protejeaza sa nu vina in contact cu substante chimice, uleiuri,
combustibili.
- produsele din PVC-PEHD sunt livrate in ambabaj special de protectie, si se vor
depozita pe suprafete plane si rigide.

La realizarea retelelor de canalizare se vor respecta urmatoarele faze de


executie :

FAZE PREMERGATOARE:

1.Pregatirea traseului conductei (eliberarea terenului si amenajarea acceselor


de-a lungul traseului, pentru aprovizionarea si manipularea materialelor)
2. Marcarea traseului si fixarea de reperi in afara amprizei lucrarilor, in vederea
executiei lucrarilor.
3.Receptia, sortarea si transportul tevilor si a celorlalte materiale legate de
executia lucrarilor.

FAZA DE EXECUTIE:

1. Saparea transeelor manual, sau mecanizat, conform indicatiilor din proiect.


2. Pregatirea patului de pozare a tuburilor.
3. Lansarea cu atentie, cu utilaje specializate a tuburilor si fitingurilor, etc.
necesare.
4. Curatirea capetelor drepte, centrarea tuburilor, conform indicatiilor
furnizorilor de tuburi.
5. Imbinarea tuburilor din PVC-PEHD cu mufa si inel de cauciuc.
6. Umplerea partiala a transeei cu pamant (lasand mufele sau zonele de lipitura
descoperite).
7. Executia caminelor de vizitare si montarea pieselor speciale.

FAZA DE PROBE SI PUNERE IN FUNCTIUNE  :

1. Dupa terminarea lucrarilor de montaj, dupa ce betonul si mortarul utilizate


au ajuns la rezistenta proiectata, inainte de executia finala a umpluturilor se executa
incercarea de etanseitate a canalelor, inchise pe portiuni.
2. Prevederea lucrarilor pregatitoare pentru proba de etanseitate.
3. Efectuarea probei de etanseitate,executata in conformitate cu normativele
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
RETELE DE CANALIZARE Cod
Revizia: 1
CONSTRUCT S.R.L. PTE-307
Pag. 4 din 11

in vigoare.
4. Inlaturarea defectiunilor (in caz ca exista pierderi de apa) si refacerea
probei.
5. Executarea umpluturilor si refacerea terenului si a imbracamintii rutiere
(conform destinatiei initiale).
6. Punerea in functiune.
7. Receptia generala a canalului.

Pe toata durata executarii lucrarilor se va urmari respectarea urmatoarelor


instructiuni generale de executie a elementelor componente ale retelelor de canalizare:

5.2.1 Trasarea si nivelmentul

Avand in vedere ca realizarea pantelor de pozare ale canalului au o importanta


deosebita in asigurarea functionalitatii acestuia, se va da o atentie sporita trasarii si
stabilirii cotelor de nivel de referinta.
Operatia de trasare se executa in urmatoarea ordine:
1) - se picheteaza axul canalului;
2) - se executa un nivelment de precizie in raport cu reperele topografice
permanente (capace, camine, constructii, etc).
3) - se traseaza marginile transeelor pentru executarea canalului.
4) - se monteaza o scandura asezata pe muchie si orizontal, deasupra fiecarui
camin.
Scandura numita si rigla se fixeaza pe doi stalpi de lemn, fixati in pamant, prin
nivelment de precizie si se verifica din timp in timp, si in special inainte de executarea
patului canalului.
Dupa montarea riglelor, se materializeaza pe acestea axul canalului printr-un cui
batut.
In cazul in care sapatura transeelor se face mecanizat, fixarea riglelor se executa
dupa terminarea lucrarilor cu utilaje, dar inaintea inceperii finisajului sapaturii, care se
face manual.
Tot in cadrul operatiunii de trasare se vor materializa prin tarusi pozitia
intersectiilor canalului ce se executa cu alte retele existente in zona.
Pentru identificarea traseelor exacte ale retelelor existente se vor executa
sondaje in prezenta delegatilor detinatorilor de retele, conform avizelor.
In timpul executiei canalului se vor respecta intocmai conditiile prevazute in
avizele detinatorilor de retele edilitane din zona lucrarilor pentru a se evita deteriorarea
acestora sau producerea de accidente.

5.2.2 Desfacerea si refacerea sistemelor rutiere


Executia lucrarilor se va desfasura dupa urmatoarea tehnologie:

 desfacerea partii carosabile, a bordurilor si a trotuarelor in zonele


afectate de lucrari (dupa caz).
 executia sistemelor rutiere indicate in cadrul proiectului pentru partea
carosabila conform planurilor de situatie.

In functie de sistemele rutiere existente pe amplasamentul retelelor de


canalizare care urmeaza a se executa, se va realiza desfacerea si refacerea acestora cu
respectarea urmatoarelor instructiuni:
- se va face transportul materialelor desfacute la gropa de gunoi, in scopul
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
RETELE DE CANALIZARE Cod
Revizia: 1
CONSTRUCT S.R.L. PTE-307
Pag. 5 din 11

eliberarii amplasamentului si asigurarii conditiilor necesare pentru protectia mediului.


- se va desface sistemul rutier pe latimea sapaturii plus 0,60 m de o parte si de
alta a transeii;
- pe drumurile unde trebuie sa se execute lucrari de excavatie, marginea
suprafetei peste aria excavatiilor, va fi taiata ingrijit astfel incat sa se produca
minimum de deteriorari la suprafetele alaturate;
- materialele rezultate din desfacerea sistemului rutier format din asfalt, se
depoziteaza la cel putin 0,7 m distanta de marginea sapaturii si elementele fundatiei
(balast, piatra sparta).

Pe toata durata executiei lucrarilor de refacere a sistemului rutier se va verifica


provenienta si calitatea materialelor care intra in fundatia si in stratul de uzura a
sistemului rutier.
Se vor respecta cu strictete prevederile caietului de sarcini cu privire la :
- componenta sistemului rutier ;
- modului de asigurare a gradului de compactare a umpluturilor si a fundatiei
sistemului rutier  (tehnologii de executie, materiale, utilaje);
- asigurarea conditiilor de circulatie auto si pietonala in zona in care se lucreaza,
sub aspectul fluentei si al sigurantei ;
- incadrarea in parametrii prescrisi (tolerante si abateri) pentru lucrarile de
refacere.

5.2.3 Executarea sapaturilor

Lucrarile de sapatura si umplutura se vor executa conform proiectului tehnic,


prescriptiilor in vigoare si a procedurii de lucru pentru executarea sapaturii in spatii
limitate si a umpluturii.
Executia sapaturilor se va face dupa o prealabila nivelare si pregatire a terenului,
astfel incat sa se previna inundarea transeelor din ploi, sa se asigure o scurgere
normala a apelor superficiale care ar putea fi stanjenita de realizarea sapaturilor si a
depozitelor de pamant.
In cazul apelor din infiltratii, precipitatii, deversari, inundatii se vor lua masuri
eficiente de colectare si evacuare a excesului de apa.
In cazul solurilor macroporice sensibile la inmuiere, se vor lua masurile speciale
conform reglementarilor tehnice in vigoare.
Sapaturile se executa in transee deschise, suprafetele verticale se vor sprijini,
sapatura se va executa la cote corespunzatoare, astfel incat sa se asigure adancimile
pentru realizarea paturilor de pozare ale canalului respectiv. Ultimii 20 cm pana la cota
inferioara a santului se va face cu 2-3 zile inainte de pozare, in executie manuala. Sub
mufe se vor executa gropi corespunzatoare pentru ca tubul sa sprijine pe toata
lungimea lui.
Pamantul rezultat din sapatura se va depozita lateral transeei, pe o singura
parte, la o distanta minima de marginea ei care sa asigure ca nu se produce
supraincarcarea malului, sau va fi transportat partial sau integral in depozit intermediar
cand necesitatile o impun, pamantul nu va fi depozitat pe traseul retelelor subterane
sau peste punctele de acces stabilite.
Executarea transeelor cu pereti verticali se va face cu sprijinirea peretilor, pentru
asigurarea unei bune stabilitati. Sprijinirile vor depasi cu 15 cm marginea superioara a
transeei, pentru a evita caderea peste muncitori a pamantului sau materialelor.
Santurile sapaturilor vor fi imprejmuite cu panouri de protectie, de inventar, iar
din loc in loc se vor prevedea podete metalice pentru asigurarea accesului pietonal, in
conformitate cu proiectul documentatia de executie.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
RETELE DE CANALIZARE Cod
Revizia: 1
CONSTRUCT S.R.L. PTE-307
Pag. 6 din 11

5.2.4 Executia canalului

Verificarea executiei canalului se efectueaza permanent, aceasta are drept scop


corespondenta pentru toate elementele ce raman ascunse sau greu accesibile, cu
prevederile proiectului, verificarea pe parcurs a materialelor utilizate, a calitatii
lucrarilor in ansamblu.Constatarile se consemneaza in procese verbale.
Traseul canalului, amplasamentul caminelor de vizitare si a gurilor de scurgere,
pozarea conductei conform profilului in lung trebuie sa respecte intocmai cotele din
profilul in lung.
Abaterile limita de executie fata de proiect care se admit conform STAS 3051-91 sunt:
• la pante ± 10%.;
• la cote ± 5 cm, fara a depasi abaterile admise pentru pante.

Dupa executarea sapaturilor Ia cotele din proiect fundul santului trebuie sa fie neted,
fara pietre si radacini, se realizeaza patul de pozare pentru canal din nisip, granulatie
1... 7 mm, compactat cu mijloace manuale sau mecanice, cu verificarea atingerii
gradului de compactare Proctor specificat in proiect.
Grosimea stratului de nisip este de minim 10 cm sub generatoarea inferioara a
tubului de PVC. Langa si deasupra conductei se pune stratul de nisip de grosime
specificata in proiect (minim 30 cm grosime, in cazul in care nu exista alte specificatii).
Astuparea transeei si compactarea mecanizata a pamantului se pot face de la o
acoperire de peste 1 m deasupra generatoarei superioare a tubului de PVC.
Deoarece rezistenta conductelor de canalizare montate subteran, precum si deformatia
este influentata de felul in care sunt ingropate, se va urmari ca unghiul de ingropare sa
fie intre 90 si 180.
Montarea tuburilor se face din aval spre amonte, mufele tuburilor asezandu-se spre
amonte, in contra sensului de curgere a apei, conductele se pot asambla si pe
marginea santului.
Coborarea conductelor in sant sa va realiza cu funii de canepa, tuburile nu se vor tara
sau rostogoli pe pamant sau obiecte dure.
Imbinarile intre tuburi se realizeaza cu ajutorul mufei si a inelelor de etansare.
Capatul tubului care se introduce in mufa este tesit din fabrica la 15 o. Daca din montaj
este necesara scurtarea unui tub pentru potrivirea la pozitie, taierea se va realiza cu un
fierastrau cu pasul dintelui d 2-3 mm. Capatul debitat se teseste cu ajutorul pilei,
respectandu-se urmatoarele dimensiuni:

La capatul tubului, lungimea de introducere in mufa va respecta valorile precizate de


furnizorul tuburilor.
Garnitura de etansane, cat si peretii interiori ai mufei vor fi curatati cu atentie,
dupa care garnitura de cauciuc se introduce in canelura mufei. Prin umezirea garniturii
se usureaza asezarea in canelura. Se unge cu un strat subtire de sapun capatul tubului
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
RETELE DE CANALIZARE Cod
Revizia: 1
CONSTRUCT S.R.L. PTE-307
Pag. 7 din 11

(nu se vor folosi produse derivate titeiului). Capatul tubului pregatit se introduce pana
la semn in mufa cu garnitura (tuburile trebuie sa fie coaxiale). Pentru diametre ale
tubului de 200-300 mm se foloseste cricul cu parghie..
La montarea pieselor de acces la camin din PVC, capatul interior al piesei trebuie sa fie
in acelasi plan cu peretele interior al caminului, iar depasirea sa fie permisa doar la
capatul exterior.

Îmbinarea tevilor din polietilena – PEHD: electrofuziune și sudura cap la cap.


Tevile PEHD de dimensiuni mai mari se pot îmbina (nedemontabil, cu sau fără ajutorul
fitingurilor) în două moduri:

Sudura prin electrofuziune


Aparat de imbinare prin electrofuziune a tevilor si fitingurilor din PEHDSudura cu ajutorul
fitingurilor de electrofuziune a devenit din ce în ce mai des utilizata ca urmare a simplității
operațiunii și calității superioare a îmbinării. Fitingul din polietilena este obținut prin
turnare și conține la interiorul peretelui o rezistenta electrica ce unește suprafața
interioara a fitingului cu cea externa a conductei.

Tehnologia de sudura prin electrofuziune este automatizata. Echipamentele de sudura


cele mai moderne elimina „factorul om” în totalitate. Pentru realizarea unor îmbinări de
calitate superioara, prin folosirea acestui procedeu, este indispensabila utilizarea unor
scule auxiliare, cum sunt razuitoarele pentru șanfrenarea capetelor de conducta și
aliniatoarele. Ca și la tipul de sudura cap la cap, este foarte importanta curățirea
suprafețelor de contact tub fiting.

Sudura cap la cap (termofuziune)


Sudura cap la cap este îmbinarea cea mai frecvent utilizata.
Ordinea tehnologica a operațiilor, regulile și prescripțiile de detaliu sunt date în
instrucțiunile tehnologice ale fiecărui producător de utilaj de sudură, cu precizarea exactă
a parametrilor de sudare : presiune, timp, temperatură. Parametrii de sudura folosiți sunt
dependenți și de materialul de bază precum și de raportul dimensional standard SDR.
Pentru realizarea sudurilor cap la cap se folosesc în egală măsură aparate manuale,
semiautomate și automate. Realizarea acestor suduri reclamă personal bine calificat.
Procedeul de sudura cap la cap cuprinde următoarele faze:
1. Fixarea capetelor de conducta în suporții aparatului de sudura.
2. Curățirea capetelor și frezarea acestora pentru a le așeza în același plan
3. Preîncălzirea suprafețelor ce urmează a se îmbina cu ajutorul plăcii de încălzire (21 O
C)
4. Retragerea plăcii și compresia imediata a celor doua capete
5. Răcirea în aparat pana la temperatura de circa 60° C.
6. Dezasamblarea capetelor conductei din fălcile aparatului de sudura.
Temperatura mediului ambiant la realizarea acestui tip de sudura trebuie sa fie cuprinsa
intre 0 și 45° C.

Tevile PEHD (HDPE) de diametre mici, de pana la 75mm (politub) se îmbină cu ajutorul
fitingurilor de compresiune (mufe, teuri, coturi) pe baza de filet.

5.2.5 Executia caminilor de vizitare

Constructia caminelor de vizitare se va realiza concomitent cu montajul


tronsoanelor canalului, de regula din aval spre amonte.
Ordinea operatiunilor de executare a caminelor de vizitare va fi urmatoarea:
- turnarea partiala a fundatiei caminului; respectiv pana la cotele de montare a
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
RETELE DE CANALIZARE Cod
Revizia: 1
CONSTRUCT S.R.L. PTE-307
Pag. 8 din 11

tuburilor, ce vor fi inglobate partial in fundatie prin intermediul “piesei de acces la


camin”;
- pozarea camerei de lucru din tuburi de beton simplu avand Dn 100 cm si a
cosului de acces din tuburi de beton simplu (cu mufa) avand Dn 80 cm, monolitizarea
si rostuirea tuburilor se va face cu mortar M. 100, inclusiv a placii intre camera de lucru
si cosul de acces (poz. 7 STAS 2448).
- montarea placii suport din beton armat Bc. 20 (vezi anexele A.3 sau A.4 din
STAS 2448) si monolitizarea acesteia de corpul caminului (cos acces) cu mortar de
ciment M. 100;
- pozarea ramei si a capacului (conform STAS 2308) care va fi de tipul IV, cu
balama antifurt, carosabila si monolitizarea ramei cu mortar de ciment M. 100;
- montarea scarilor de acces in camin, executate din otel beton  20 mm, prima
treapta urmand a fi fixata la max. 50 cm distanta de capac, iar ultima la max. 30 cm
distanta fata de bancheta de lucru;
- curatirea rigolei din camin, de eventualele materiale cazute in timpul executiei
caminului
- decuparea tubului PVC-PEHD in camin.
Verificarea calitatii caminelor de vizitare si proba de etanseitate se va face
concomitent cu verificarea si probarea tronsoanelor de canal realizate, tinand cont de
conditiile de exploatare a acestora, in conformitate cu STAS 3051.
Se vor monta placute avertizoare cu inscriptia “Camin in lucru”, amplasate in
toate directiile de deplasare, la 1,5 m de centrul caminului, atunci cand se lucreaza in
camin si capacul este indepartat.

5.2.6 Executia umpluturilor

Dupa montajul canalului si realizarea caminelor de vizitare de Ia capetele tronsonului,


executia umpluturilor se va efectua in doua etape dupa cum urmeaza:
- etapa (1): umpluturi partiale in straturi de 15-20 cm grosime compactate
pentru a nu produce deplasari ale corpului canalului, pana la o inaltime de 50 cm
deasupra generatoarei superioare a tuburilor, cu lasarea descoperita a mufelor de
imbinare, in vederea efectuarii probei de etanseitate.
- etapa (2): dupa efectuarea probei de etanseitate se executa umplerea totala a
transeei, in straturi do 20—30 cm. grosime bine compactate pana la nivelul de realizare
a refacerii sistemului rutier initial al strazii.
Umpluturile transeei se vor face cu pamant maruntit neadmitandu-se bulgari de
pamant sau bolovani.
In timpul realizarii umpluturii si inainte de compactare, toate materialele de sprijinire
sunt retrase progresiv pentru a restabili o perfecta omogenitate intre umplutura si
terenul natural.
Pentru a evita orice confuzie in cazul deschiderii unei sapaturi se recomanda
amplasarea in umplutura, a unor borne de marcare din beton , numerotate si cu
pozitia kilometrica pe teren a conductelor , a caminelor si a bransamentelor.
Pentru avertizarea asupra traseului canalului de ape uzate si meteorice din PVC-
PEHDmontat subteran se va monta la cca. 50 cm deasupra generatoarei superioare a
tuburilor o grila de avertizare din polietilena de culoare maro.

5.2.7 Incercarea de etanseitate

Dupa terminarea lucrarilor de montaj, dupa ce betonul si mortarul utilizate au


ajuns la rezistenta proiectata, inainte de executia umpluturilor, se executa incercarea
de etanseitate a canalului, pe portiuni.
In vederea incercarii care se face cu apa, se vor realiza urmatoarele lucrari
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
RETELE DE CANALIZARE Cod
Revizia: 1
CONSTRUCT S.R.L. PTE-307
Pag. 9 din 11

pregatitoare:
- umpluturi de pamant partiale, lasand imbinarile libere
- inchiderea etansa a tuturor orificiilor
- blocarea extremitatilor canalului si a tuturor punctelor susceptibile de deplasare
in timpul probei incercarea la presiune interna cu apa (conform furnizor tuburi PVC).
Tronsoanele de conducte, se umplu cu apa intre doua camine si se mentin cel
putin 2 ore la o presiune medie de 2 m coloana de apa. Dupa aceea se masoara
cantitatea de apa scursa efectiv in 15 minute si se compara cu valorile calculate cu
urmatoarea formula:
Vcal.e = a d l + 1,3X
unde:
Vcal.e este cantitatea de apa scursa, in dm3.
a - constanta, care depinde de materialul conductei si de felul montarii
(pentru conducte PVC-PEHDa=0,5).
d - diametrul interior al tevii, in m.
l - lungimea conductei incercate, in km.
x - numarul caminelor aflate pe tronsonul incercat.
In cazul cand rezultatele incercarii de etanseitate nu sunt corespunzatoare, se
iau masuri de remediere, dupa care se reface proba.Rezultatele probei de etanseitate
se mentioneaza intr-un proces verbal care face parte integranta din documentatia
necesara la receptia preliminara si definitiva a lucrarii.

5.2.8 Controlul,verificarea si revizia retelelor exterioare de canalizare

Controlul, verificarea si revizia retelelor de canalizare constau intr-un control de


suprafata si un control de adancime.

5.2.8.1 Controlul de suprafata – se face lunar si consta in parcurgerea la


suprafata a traseelor canalelor de catre echipele de control.
In cadrul controlului exterior se verifica:
-daca pe traseul canalelor sau in jurul caminelor s-au ivit tasari ale solului sau ale
pavajelor;
-daca capacele sau gratarul caminelor si gurilor de scurgere sunt crapate sau lipsa,
creand pericol pentru circulatie si posibilitati de introducere a gunoaielor in canal;
-daca pe camine si guri de scurgere s-au depozitat diverse materiale, care
impiedica vizitarea si interventia rapida in caz de necesitate, respectiv daca scurgerea
apelor meteorice in reteaua de canalizare;
-daca capacele si gratarele sunt asezate corect in lacasul lor.

5.2.8.2 Controlul de adancime - se face o data pe an cu ajutorul


oglinzilor(canalele fiind de regula nevizitabile) sau cu ajutorul unor, ”roboti” speciali.
In cazul controlului interior se mai verifica:
-daca peretii si treptele caminelor au suferit degradari;
-daca peretii tuburilor au suferit fisuri deformatii, eroziuni si orice alte degradari,
care favorizeaza uzura anormala a retelei;
-daca scurgerea prin canale si prin rigolele caminelor se face normal si nu se
produc depuneri.
Observatiile echipei de control se trec intr-un proces-verbal pentru remedierea
defectiunilor constante.

5.2.9 PROTECTIA,SIGURANTA SI IGIENA MUNCII


PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
RETELE DE CANALIZARE Cod
Revizia: 1
CONSTRUCT S.R.L. PTE-307
Pag. 10 din 11

Instructiunile de protectie, siguranta si igiena muncii pentru exploatarea retelelor


exterioare de canalizare si a constructiilor aferente(camine, haznale, separatoare de
grasimi si namol etc.), vor cuprinde, in afara indicatiilor mentionate in Normativul I 9-
2013 si indicatii privind:
-masuri de igiena personala a celor care lucreaza la exploatare pentru
evitarea pericolului de imbolnavire sau contaminare a persoanelor cu care vin in
contact;
-masuri de curatire si, dupa caz, de dezinfectie a echipamentului de
protectie si interdictia utilizarii acestuia in afara serviciului;
-masuri de protectie in timpul lucrului.
Inaintea de intrarea in caminul dse vizitare se va face aerisirea dupa caz – timp de ½ -
3h.Totodata se vor lua si masurile de siguranta mentionate in Normativul I 9-2013,
pentru statiile de pompare a apelor uzate.In cazul curatirii haznalelor si separatoarelor
de grasimi si namol, in vederea executarii unor reparatii, se va folosi masca de gaze,
iar lucratorul va fi supravegheat de alti doi oameni care, la nevoie, sa-l poata trage in
exterior cu ajutorul unor franghii.

6. RESPONSABILITATI

6.1 Sef proiect executie/Seful de santier


 Asigura respectarea prevederilor procedurii tehnice de executie la realizarea lucrarilor .
 Raspunde de respectarea proiectului si a detaliilor de executie.
 Raspunde de efectuarea inspectiilor si incercarilor prevazute in PCCVI.
 Raspunde de utilizarea in executie numai a produselor si a procedeelor prevazute in
proiect, certificate calitativ sau pentru care exista agremente tehnice, accepta
inlocuirea acestora cu altele numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul
investitorului.
 Raspunde de convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor
ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii
acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor.
 Raspunde de solutionarea neconformitatilor , a defectelor si neconcordantelor aparute
in fazele de executie , numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant
 Opreste utilizarea materialelor pentru care a primit de la laborator buletin de incercare
din care rezulta ca nu indeplinesc conditiile de calitate , opreste de asemenea executia
lucrarilor la care buletinele de incercare indica existenta unor abateri de la prevederile
proiectelor sau de la cerintele de calitate.
 Supune la receptie numai lucrari care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-
au predat investitorului documentele necesare intocmirii carti tehnice a constructiei.
 Asigura aducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii.
 Raspunde de initierea si aplicarea actiunilor corective si preventive necesare eliminarii
cauzelor neconformitatii constatate la executia lucrarilor ca urmare a auditurilor interne
a controlului calitatii lucrarilor sau a inspectiilor organelor abilitate.
 Raspunde de respectarea conditiilor de manipulare, transport, depozitare a materialelor
si produselor si de livrare acestora la punctele de lucru cu documente de certificarea
calitatii.

6.2 Responsabil control calitate

 Asigura ca nu este permisa continuarea executiei unor lucrari la care s-au constatat
abateri de la proiect si reglementari tehnice si s-au utilizat produse care nu sunt
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
RETELE DE CANALIZARE Cod
Revizia: 1
CONSTRUCT S.R.L. PTE-307
Pag. 11 din 11

conform cu conditiile specificate , verifica si asigura ca neconformitatile constatate sa


fie tratate si remediate procedurii.
 Elaboreaza planul de control calitate.
 Efectueaza controlul calitatii la lucrari, avand drept obiectiv monitorizarea proceselor
respective si eliminarea cauzelor de functionare necorespunzatoare. In efectuarea
controalelor se bazeaza pe prevederile procedurilor sistemului de management al
calitatii si pe procedurile de proces , respectiv a planului calitatii specific lucrarii.
 Neconformitatile pe care le constata cu ocazia controalelor le inscrie in rapoartele de
neconformitate cu propuneri de actiuni corective si preventive si totodata stabileste
impreuna cu seful de santier masurile necesare pentru remedierea deficientelor
constatate, pe care le inscrie in nota de control .
 Verifica colectarea , indexarea, indosarierea, arhivarea, pastrarea si eliminarea
inregistrarilor calitatii. In acest sens controleaza intocmirea documentelor privind
executia lucrarilor conform prevederilor Regulamentului de receptie la lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora

6.3 Responsabilul tehnic cu executia atestat

 Asigura ca executia lucrarilor de constructii sa se desfasoare conform prevederilor


proiectului si a planului calitatii si ca sunt in curs de satisfacere conditiile specificate
referitoare la calitate.
 Admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de
executie verificate de specialist verificatori de proiecte atestati.
 Raporteaza Directorului General modul de functionare a sistemului de management al
calitatii si solicita oprirea executiei lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs
defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si permite
reluarea lucrarilor numai dupa remedirea acestora.
 Supravegheaza calitatea lucrarilor prin monitorizari si verificari continue ale stadiului
executiei efectuand urmatoarele verificari:
- Verifica si elaboreaza proiecte tehnologice de executie, procedure tehnice si proiecte de
organizare
- Verifica lucrarile si avizeaza documentele si inregistrarile calitatii intocmite pe parcursul
realizarii acestora
- Intocmeste si tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor de contructii pe care le
coordoneaza tehnic si de care raspunde
- Pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea
respectarii Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor
si a executiei lucrarilor de contructii;
 Asigura ca identificarea stadiului inspectiilor si incercarilor sa fie mentinuta asa cum s-a
definit in planul calitatii si/sau in procedurile documentate pe tot parcursul executiei in
scopul supunerii la receptie numai a constructiilor la care sunt effectuate inspectiile si
incercarile cerute.

7. INREGISTRARI – FORMULARE

Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor

 procese verbale de predare–primire a amplasamentului , a bornelor de reper


 procese verbale de trasare a lucrarilor
 procese verbale de lucrari ascunse
 procese verbale de calitate a materialelor puse in opera
 proces verbal de probe pentru conducte si camine
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
RETELE DE CANALIZARE Cod
Revizia: 1
CONSTRUCT S.R.L. PTE-307
Pag. 12 din 11

 procese verbale de receptie calitativa a lucrarii


 comunicari, dispozitii de santier

S-ar putea să vă placă și