Sunteți pe pagina 1din 6

PROCEDURA TEHNICA

TRANSILVANIA GRAND Editia : 1


PODETE TUBULARE SI DALATE Cod
Revizia: 1
CONSTRUCT S.R.L. PTE-033
Pag. 1 din 6

PODETE TUBULARE SI DALATE


COD: PT - 033

LISTA DE SEMNATURI

Intocmit Aprobat - Administrator


Nume si prenume Ing.Birsan Cornel Florin Crasnean
Data 01.02.2019 04.02.2019
Semnatura

FISA DE EVIDENTA A EDITIILOR/REVIZIILOR

Nr. Editia: Revizia Data Parti modificate Aprobat /Nume /


Crt. Functia/Semnat.

LISTA DE DIFUZARE/ RETRAGERE

Nr. DESTINATAR Ex. Editia/ DATA SI NUME/SEMNATURA DE :


Crt Nr. Revizia PRIMIRE RETRAGERE
A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODIFICARI EFECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. Text existent Continutul modificarii
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
PODETE TUBULARE SI DALATE Cod
Revizia: 1
CONSTRUCT S.R.L. PTE-033
Pag. 2 din 6

1. SCOP
Prezenta procedură are drept scop stabilirea metodologiei de executie a
podetelor.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedură se aplică pentru procesele si tehnologiile executate de
TRANSILVANIA GRAND CONSTRUCT S.R.L.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
 normative si standarde in vigoare;
 proiect tehnic;
 caiete de sarcini.

4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI


- Podete: lucrari de arta ale caror deschideri sau suma deschiderilor este mai
mica sau egala cu 5 m;
- Podete deschise: podete care au calea direct pe suprastructura;
- Podete inecate: podete amplasate in corpul rampei la o adincime de minim
50 cm sub nivelul caii;

5. DESCRIEREA PROCEDURII

Fluxul tehnologic corespunzator executiei podetelor rutiere, este alcatuit din


etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel :
I. Conditii de mediu si tehnice
Deoarece la executia podetelor se pun in opera betoane de ciment si mortar,
conditiile de mediu se refera la temperatura mediului ambiant si la precipitatii, astfel:
- pe timp friguros, se pot turna betoane doar atunci cind mijloacele de
protectie existente asigura mentinerea, in intreaga masa a betonului turnat,
unei temperaturi de minim 10°C, timp de cel putin 72 ore dupa turnare;
- pe timp calduros, se pot turna betoane doar atunci cind mijloacele de
protectie existente asigura mentinerea, in intreaga masa a betonului turnat,
unei temperaturi de maxim 35°C, in primele ore de dupa betonare si apoi,
dupa intarirea betonului, se face tratarea lui prin udare la intervale de 2 – 6
ore, timp de 7 zile, astfel ca suprafata sa se mentina mereu umeda;
- pe timp de ploaie, betonul proaspat turnat, este protejat cu prelate sau folii
de polietilena.
Utilajele si dispozitivele utilizate la lucrarile de podete sunt:
- automacara;
- autotrailer;
- autotransportor de beton;
- mijloace de transport (autobasculante, remorci).
La operatiunile care se executa manual se utilizeaza: sufe cu cirlige, funii,
lopata, mistrie, etc..
Pentru executia podetelor rutiere, este necesara buna functionare a tuturor
utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin
verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau
uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de
executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru.
In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta
a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
PODETE TUBULARE SI DALATE Cod
Revizia: 1
CONSTRUCT S.R.L. PTE-033
Pag. 3 din 6

curatare, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor. De asemeni,


periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor
subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii
posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor.
Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt:
- elemente prefabricate din beton armat;
- betoane de ciment;
- mortar;
- bolovani de riu sau piatra bruta;
- materiale pentru hidroizolatii.
Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii,
lubrifiantii si piesele de schimb.
II. Procese premergatoare
- procesele premergatoare cuprind stabilirea, in conformitate cu prevederile
documentatiei tehnice, a tehnologiei de executie, precum si dimensionarea
fortei de munca si a utilajelor necesare, in functie de volumul de lucrari si
termenul de executie, considerindu-se ca semnalizarea rutiera a lucrarilor si
instructajul referitor la siguranta circulatiei au fost efectuate la demararea
lucrarilor de sapatura;
- daca distanta dintre poligonul in care au fost executate elementele
prefabricate si locul de punere in opera este mare, in timpul efectuarii
lucrarilor de sapatura si fundatii se face transportul si depozitarea
prefabricatelor in incinta lucrarii, pe platforme amenajate in acest scop si
pozitionate astfel incit sa nu incomodeze efectuarea celorlalte procese;
- pe elementele prefabricate se inscriptioneaza cu vopsea data turnarii si tipul,
precizindu-se astfel pozitia lor in lucrare;
- se verifica documentele de atestare a calitatii pentru elementele prefabricate
aprovizionate;
- in functie de configuratia terenului, atunci cind este cazul, se amenajeaza
platforme, special pentru calarea macaralei.

III. Procese curente


Podete tubulare
- fundatiile podetului, ale timpanelor si aripilor de racordare cu terasamentul au
fost executate in conformitate cu procedura fundatii directe;
- tubul este elementul care asigura scurgerea apelor de suprafata colectate de
santuri sau rigole sau a apelor din piriuri sau torenti si pot fi de tip corugat,
PREMO cu diametre de 400, 600 si 1000 mm din beton centrifugat
precomprimat si de tip BUCOV cu diametru de 1400 mm din beton centrifugat
armat;
- legarea sarcinii in cirligul macaralei si asigurarea la balans sau rotire cu
ajutorul funiilor, se face de personal special instruit si dotat cu echipament de
protectie;
- dirijarea macaralei se face de catre o singura persoana, seful de formatie sau
alta persoana numita de acesta, dar care sa cunoasca foarte bine codul de
semnalizare a manevrelor pe care le executa macaraua;
- eventualele decalaje care apara intre unele prefabricate montate, datorate
neuniformitatii fundatiei, se corecteaza cu beton de egalizare;
- deasemeni, pentru o rezemare continua si corecta, elementele prefabricate se
monteaza pe fundatii prin intermediul unui strat de mortar de poza;
- elementele prefabricate nu se elibereaza din dispozitivul de prindere decit
dupa realizarea corecta a rezemarii si asigurarea echilibrului stabil al tuturor
elementelor montate;
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
PODETE TUBULARE SI DALATE Cod
Revizia: 1
CONSTRUCT S.R.L. PTE-033
Pag. 4 din 6

- in cazul in care in alcatuirea podetului intra mai multe tuburi, acestea se


mufeaza, se etanseaza mufarea cu celochit si se rostuieste cu mortar de
ciment;
- tuburile de tip Corugat si PREMO se taie, cu unelte de mina, pentru a obtine
dimensiunea de podet solicitata in documentatia tehnica de executie;
- este interzis transportul tuburilor pe santier prin tirire sau rostogolire;
- tuburile care au suferit degradari minore in timpul transportului sau
manipularii (ciobiri la capete) se utilizeaza numai dupa remedierea
deteriorarilor;
- tuburile care au suferit degradari majore (sparturi, crapaturi) nu se utilizeaza
la executia podetelor;
- este interzisa circulatia oricarui tip de vehicole direct pe tub;
- grosimea minima a stratului de umplutura care sa asigure protectia tubului si
repartizarea incarcarilor din trafic este de 50 cm deasupra generatoarei
exterioare superioare a tubului;
- stratul maxim admis de umplutura este de 6 m peste tuburile tip PREMO si 3
m peste tuburile tip BUCOV;
- legaturile podetelor tubulare cu terasamentele drumurilor, cu sursa de apa
(rigola, sant, piriu) si zona de evacuare a apei se face prin lucrari de
racordare, respectiv timpane cu aripi sau ziduri de sprijin;
- elevatiile racordarilor imbraca capetele extreme ale tuburilor si se executa in
conformitate cu procedura turnarea betonului in elemente de constructii,
respectiv procedura executie ziduri de sprijin si ranforti;
- pentru reducerea eroziunilor la iesirea apei din podet, se executa pereerea
albiei intre aripi.;
Podete dalate
- in conformitate cu procedura fundatii directe, se executa concomitent
fundatiile culeilor si ale aripilor, separate printr-un rost vertical, constituit din
doua foi de carton bitumat;
- elevatiile culeilor si a aripilor de racordare cu terasamentele se executa din
beton sau zidarie de piatra, in conformitate cu procedura turnarea betoanelor
in elemente de constructii, respectiv executie ziduri de sprijin si ranforti;
- pe spatele elevatiilor culeilor si aripilor se executa hidroizolatii, in
conformitate cu procedura lucrari de hidroizolatii la constructii;
- deasemeni, in spatele elevatiilor culeilor se executa drenuri in conformitate cu
procedura executie drenuri;
- pentru suprastructuri monolite, executia se face conform procedurii turnarea
betonului in elemente de constructii;
- pentru suprastructuri formate din elemente prefabricate din beton,
prescriptiile referitoare la montarea lor sunt aceleasi ca la subtitlul “Podete
tubulare” din prezenta procedura si in procedura montarea elementelor
prefabricate la poduri si podete;
- solidarizarea elementelor prefabricate cu elevatiile culeilor se face prin
intermediul antretoazelor de monolitizare de capat, armate in conformitate cu
specificatiile din documentatia tehnica de executie;
- hidroizolatia tablierului se executa in conformitate cu procedura lucrari de
hidroizolatii la constructii;

6. RESPONSABILITATI

6.1 Sef proiect executie


 Urmareste ducerea la indeplinire a termenelor stabilite a masurilor dispuse prin
actele de control sau prin documentele de receptie ale lucrarilor.
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
PODETE TUBULARE SI DALATE Cod
Revizia: 1
CONSTRUCT S.R.L. PTE-033
Pag. 5 din 6

 Aproba procurarea de materiale si produse precum si angajarea de servicii numai


de la subcontractanti care asigura conditiile prevazute de Regulamentul privind
agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii si
de Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii
 Dispune oprierea lucrarilor ori de cate ori se constata abateri de la cerintele de
calitate, stabileste tratarea neconformitatilor si aplicarea de masuri corective.

6.2 Sef santier


 Asigura respectarea prevederilor procedurii tehnice de executie la realizarea
lucrarilor
 Raspunde de respectarea proiectului si a detaliilor de executie.
 Raspunde de efectuarea inspectiilor si a incercarilor prevazute in PCCVI
 Raspunde de utilizarea in executia numai a produselor si procedeelor prevazute
in proiecte, certificate calitativ sau pentru care eixsta agremente tehnice,
accepta inlocuirea acestora cu altele numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectant cu acordul investitorului.
 Raspunde de convocarea factorilor care trebuie sa participle la verificarea
lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor
necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a
lucrarilor.
 Raspunde de solutionarea neconformitatilorm, a defectelor si neconcordantelor
aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant.
 Opreste utilizarea materialelor pentru care a primit de la laborator buletine de
incercare din care rezulta ca nu se indeplinesc conditiile de calitate, opreste de
asemenea executia lucrarilor la care buletinele de incercare indica existent unor
abateri de la prevederile proiectelor sau de la cerintele de calitate.
 Supune la receptive numai lucrari care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au predate investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei.
 Asigura aducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin
actele de control sau prin documente de receptive a lucrarilor de constructii.
 Raspunde de initierea si aplicarea actiunilor corrective si preventive necesare
eliminarii cauzelor neconformitatii constatate la executia lucrarilor ca urmare a
auditurilor interne, a controlului calitatii lucrarilor sau a inspectiilor organelor
abilitate.
 Raspunde de respectarea conditiilor de manipulare, transport, depozitare a
materialelor si produselor si de livrarea acestora la punctele de lucru cu
documente de certificare a calitatii.

6.3 Controlorul tehnic de calitate
 Asigura ca nu este permisa continuarea executiei unor lucrari la care s-au
constat abateri de la proiect si reglementarile tehnice si s-au utilizat produse
care nu sunt conforme cu conditiile specificate, verifica si asigura ca
neconformitatile constatate sa fie tratate si remediate conform procedurii.
 Elaboreaza planul de control calitate
 Efectueaza controlul calitatii la lucrari, avand drept obiectiv monitorizarea
proceselor respective si eliminarea cauzelor de functionare necorespunzatoare.
In efectuarea controalelor se bazeaza pe prevederile procedurilor sistemului de
management al calitatii si pe procedurile de process, respective a planului
calitatii specific lucrarii.
 Neconformitatile pe care le constata cu ocazia controalelor le inscribe in
rapoartele de neconformitate cu propuneri de actiuni corrective si preventive si
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
PODETE TUBULARE SI DALATE Cod
Revizia: 1
CONSTRUCT S.R.L. PTE-033
Pag. 6 din 6

totodata stabileste impreuna cu seful de santier masurile necesare pentru


remedierea deficientelor constatate, pe care le inscrie in nota de control.
 Verifica colectarea, indexarea, indosarierea, arhivarea, pastrarea si eliminarea
inregistrarilor calitatii. In acest sens controleaza intocmirea documentatiei
privind executia lucrarilor conform prevederilro Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

6.4Responsabilul tehnic cu executia atestat


 Asigura ca executia lucrarilor de constructii sa se desfasoare conform
prevederilor proiectului si a planului calitatii si ca sunt in curs de satisfacere
conditiile specificate referitoare la calitate.
 Admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor
de executie verificate de specialist verificatori de proiecte atestati.
 Raporteaza Directorului General modul de functionare a sistemului de
management al calitatii si solicita oprirea executiei lucrarilor de constructii in
cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile
proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedirea
acestora.
 Supravegheaza calitatea lucrarilor prin monitorizari si verificari continue ale
stadiului executiei efectuand urmatoarele verificari:
- Verifica si elaboreaza proiecte tehnologice de executie, procedure tehnice
si proiecte de organizare
- Verifica lucrarile si avizeaza documentele si inregistrarile calitatii intocmite
pe parcursul realizarii acestora
- Intocmeste si tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor de contructii pe
care le coordoneaza tehnic si de care raspunde
- Pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru
verificarea respectarii Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor si a executiei lucrarilor de contructii
 Asigura ca identificarea stadiului inspectiilor si incercarilor sa fie mentinuta asa
cum s-a definit in planul calitatii si/sau in procedurile documentate pe tot
parcursul executiei in scopul supunerii la receptie numai a constructiilor la care
sunt effectuate inspectiile si incercarile cerute.

7. INREGISTRARI - FORMULARE

Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor:


- procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCVI);
- certificate de calitate;
- jurnal de activitate;
- bon de transport.

S-ar putea să vă placă și