Sunteți pe pagina 1din 1

Treambură pamporea moi,

Furtuna plăscăneashti,

JDi dorlu'a tău lea vrută moi,

Mintea lânzâzaşti, x2

S'treacă dămlatora moi,

Calea va li'aducă,

Lele Dumnidzale moi,

Cătsi lai gionj va s'ducă, x2

Unu gionj ashteaptă strigatu,

Murea, murea di frică,

Zghileashti tută lumea moi,

Pamporea îs' disică, x2

Adză ca vără toamnă moi,

Hărseashti a noastă bană,

Nă tseară hrisusită moi,

Va ts'ardă la icoană, x2

Treambură pamporea moi,

Furtuna plăscăneashti,

Di dorlu'a tău lea vrută moi,

Mintea'nj lăndzădzashti x2