Sunteți pe pagina 1din 3

Analiza microbiologica a apei

Indicatorii bacteriologici au un rol important in aprecierea calităţii apei. Aprecierea


stării de igiena a apei presupune: determinarea numărului total de germeni si a bacteriilor
coliforme.

1. Determinarea numărului total de germeni


Numărul total de germeni reprezintă numărul de colonii care se dezvolta in urma
insamantarii de 1cm3 de apa in mediu de cultura, după 48 ore de termostatare la 37C.
În cazul in care se consideră că apa reprezintă un grad ridicat de contaminare mai mare
se fac însămânţări din diluţii (schema I) coloniilor se face din plăcile cu 30-300 colonii.

2. Determinarea bacteriilor coliforme


Sursa cea mai importantă de poluare bacteriană a apei o constituie reziduurile,
excrementele umane şi animale, care pot conţine germeni patogeni.
Metoda pentru determinarea bacteriilor coliforme include teste prezumtive, de
confirmare, bazate in primul rând pe capacitatea bacteriilor de a fermenta lactoza cu
producere de acid lactic, CO2, H2, în timp de 48 ore la 35C.

Testul prezumtiv constă în inocularea probei în mediu nutritiv cu, mediu de îmbogăţire
favorabil înmulţirii atât a bacteriilor coliforme, cât şi a altor bacterii care folosesc lactoza ca
sursă de carbon.
Testul de confirmare, constă în inocularea culturilor din eprubetele pozitive ale testului
prezumtiv pe medii selective, care inhibă dezvoltarea bacteriilor însoţitoare şi asigură
înmulţirea bacteriilor coliforme.
Din grupul coliform, cel mai frecvent este întâlnit genul Escherichia, cu specia
Escherichia coli, care indică o contaminare fecală recentă.

Tehnica de lucru.
Din probă şi diluţii succesive de inoculează câte 1 ml în câte 3 eprubete cu BCLP. Se
termostatează la 370C timp de 24-48 ore. Se înregistrează eprubetele pozitive (mediu tulbure,
bule de gaz în plutitor, pH acid), iar eprubetele negative sunt din nou termostatate timp de 24
ore şi se înregistrează din nou eprubetele pozitive.
Pentru confirmare, din eprubetele pozitive se recoltează câte o ansă şi se inoculează
eprubete cu BBLVP; după incubare la 370C timp de 48 ore, în condiţiile în care se produc din
nou gaze în plutitor, tulburare, virajul culorii indicatorului verde briliant de la verde la galben,
înseamnă că în apă sunt prezente bacteriile coliforme.

Calcul şi interpretare
Folosind, metoda titrului, în funcţie de numărul eprubetelor pozitiv,e se stabileşte cifra
caracteristică şi din tabelul lui Mac Crady, corespunzător cifrei caracteristice, se notează
numărul probabil de coliformi. Pentru a calcula numărul probabil de coliformi/cm 3 produs
analizat, valoarea din tabel se înmulţeşte cu factorul de diluţie corespunzător primei cifre din
cifra caracteristică.
Numărul de coliformi admişi în 100 ml apă, conform SR EN ISO 9308-1/2004, este 0.
Tabel Mac Crady ( metoda celor 3 tuburi)

Cifra caracteristică Nr. de microorganisme Cifra caracteristică Nr. de microorganisme


000 0.0 222 3.5
001 0.3 223 4.0
010 0.3 230 3.0
011 0.6 231 3.5
020 0.6 232 4.0
100 0.4 300 2.5
101 0.7 301 4.0
102 1.1 302 6.5
110 0.7 310 4.5
111 1.1 311 7.5
120 1.1 312 11.5
121 1.5 313 16.0
130 1.6 320 9.5
200 0.9 321 15.0
201 1.4 322 20.0
202 2.0 323 30.0
210 1.5 330 25.0
211 2.0 331 45.0
212 3.0 332 110
220 2.0 333 140
221 3.0

Schema I Determinarea numărului total de germeni


Schema II Determinarea bacteriilor coliforme

Pentru a vizualiza modul de determinare a coliformilor prin metoda filtrarii, puteti accesa
linkul:
https://www.youtube.com/watch?v=zJib6f8V-PE