Sunteți pe pagina 1din 4

67. Etiologia diastemelor, forme clinice.

Diastema interincisivă se caracterizează prin prezenta unui spatiu mai mare de 2 mm între incisivii
centrali superiori sau inferiori. Acest spatiu este constant şi nu se închide spontan
În etiopatogenia diastemei sunt Încriminati factorii primari (ereditari) sau secundari (endocrini,
disfunctionali şi locali):
- ereditari – microdontia, fren labial Hipertrofic cu implantare joasă, suturi Largi interincisive;
- endocrini – acromegalia juvenilă, Hipotiroidism;
- disfunctionali – respiratie orală, sugerea Degetului, deglutitie protruzivă;
- locali – hipodontie de incisivi laterali, Incluzia caninului superior, meziodens Inclus, fractură
intermaxilară redusă Defectuos, etapă de dezvoltare normal A dentitiei mixte.
Formele clinice:
După etiologie:
• Diastema fiziologică: - în dentitia temporară spatiată; - se autoreglează odată cu fenomenele De
dezvoltare a dentitiei.
• diastema tranzitorie: - în prima etapă a dentitiei mixte, la Eruptia incisivilor superiori;
• diastema adevărată: - este transmisă ereditar, familiar.
• diastema patologică: - este o diastemă falsă; - apare secundar altei anomalii.
După axul coroanelor:
• diastemă cu coroane paralele
• diastemă cu coroane convergente
• diastemă cu coroane divergente
După axul rădăcinilor (ortopantomografie):
• diastemă cu rădăcini paralele;
• diastemă cu rădăcini convergente;
• diastemă cu rădăcini divergente
68.Particularităţile tratamentului protetic a diastemei.

Faţetarea este o tehnică recentă în stomatologie, prin care se tratează unele afecţiuni
coronare ale dinţilor naturali vizibili. Ea constă în fixarea cu tehnici adezive, pe feţele vestibulare
preparate, a unor faţete fizionomice realizate de medicul stomatolog sau de către tehnicianul dentar.
Prin unele similitudini cu onlay-ul (acoperire parţială), aceste faţete le putem considera ca
fiincoroane fizionomice parţiale (1/4) (partial coverage esthetic restorations)

69. Forme clinice de ocluzie distală (clasificarea OMS).


Clasa a II - a Angle
Prezintă raport molar distalizat, șanțul intercuspidian inferior plasat distal de vârful cuspidului
MV superior. În funcție de raporturile frontale în plan vertical, se descriu două diviziuni:
-diviziunea 1: malocluzie cu raporturi distalizate bilateral și ocluzie adâncă ”în acoperiș”.
Ca terminologie se utilizează următorii termeni: - Morsus contractus – după Hoffer; - sindromul
compresiunii de maxilar cu protruzie – după şcoala germană; - sindromul ocluziei încrucişate –
după şcoala germană; endogantie, endoalveolie – după şcoala franceză; - malocluzie clasa a II-a
diviziunea 1 – după şcoala engleză şi americană
-diviziunea 2: malocluzie cu raporturi distalizate bilateral și ocuzie adâncă acoperită.
Ca terminologie se utilizează următorii termeni: - sindromul compresiunii de maxilar cu înghesuire
– după şcoala germană; - endognatie, endoalveolie – după şcoala franceză; - malocluzie clasa a II-a
diviziunea 2 – după şcoala engleză şi americană.

70. Principii de tratament formelor scheletate de prognaţii la adulţi.


prognatism mandibular
Tratamentul tardiv – dentiia permanentă:
• obiective:
- tratament chirurgical-ortodontic după terminarea creşterii, pentru dezechilibrul scheletal;
- decompensări dentare;
- corectarea relatiilor sagitale şi verticale;
- realizarea armoniei faciale.
• mijloace ortodontice:
- extracii dentare în scop ortodontic pe mandibulă (premolarii primi sau secunzi) pentru
decompensarea incisivilor inferiori;
- aparate biomecanice fixe poliagregate, traciuni elastice interarcadice de clasa a III-a.
• obiectivele tratamentului chirurgical ortodontic:
- tratamentul prechirurgical - realizarea decompensărilor dentare;
- intervenii chirurgicale ortognatice – repozitionarea bazelor scheletale (osteotomii mandibulare,
rezecii pe ramul ascendent al mandibulei);
- tratamentul postchirurgical – restabilirea ocluziei dentare.
retrognatism maxilar
Tratamentul tardiv – dentiia permanentă:
• obiective:
- tratament chirurgical-ortodontic după terminarea creşterii, pentru dezechilibrul scheletal;
- decompensări dentare;
- corectarea relatiilor sagitale şi verticale;
- realizarea armoniei faciale.
• mijloace ortodontice:
- aparate biomecanice fixe poliagregate, traciuni elastice interarcadice de clasa a III-a; disjunctor,
arcuri fixe transpalatale.
• obiectivele tratamentului chirurgical ortodontic:
- tratamentul prechirurgical – realizarea decompensărilor dentare;
- intervenii chirurgicale ortognatice – avansarea maxilarului (intervenii tip Le Fort I);
- tratamentul postchirurgical – restabilirea ocluziei dentare.
71. Principii de tratament a formelor de prognaţii dento-alveolare la adulţi.
Ocluzia dentară:
- în compensatia dentară, dintii inferiori au o înclinatie corono-linguală, pentru că baza mandibulară
este mai mare decât cea maxilară;
- curba de compensatie transversală accentuată;
- plan postlacteal în treaptă mezializată mai mult de 2 mm;
- rapoarte mezializate sagitale accentuate molare si canine;
- ocluzie inversă frontală cu/fără inocluzie sagitală negativă;
- ocluzie inversă bilaterală;
- ocluzie inversă totală;
- contacte interarcadice între suprafetele ocluzale;
- ocluzia deschisă frontală (în crestere hiperdivergentă);
- miscarea de lateralitate anormală;
- în miscarea de propulsie, ghidajul anterior nu există;
- în relatie de postură, se păstrează proiectiile relatiilor ocluzale;
- relatia centrică coincide cu intercuspidarea maximă.

Tratamentul tardiv – dentitia permanentă:


· obiective:
- tratament chirurgical-ortodontic după terminarea cresterii, pentru dezechilibrul scheletal;
- decompensări dentare;
- corectarea relatiilor sagitale si verticale;
- realizarea armoniei faciale.
· mijloace ortodontice:
- extractii dentare în scop ortodontic pe mandibulă (premolarii primi sau secunzi) pentru
decompensarea incisivilor inferiori;
- aparate biomecanice fixe poliagregate, tractiuni elastice interarcadice de clasa a III-a.
· obiectivele tratamentului chirurgicalortodontic:
- tratamentul prechirurgical – realizarea decompensărilor dentare;
- interventii chirurgicale ortognatice – repozitionarea bazelor scheletale (osteotomii mandibulare,
rezectii pe ramul ascendent al mandibulei);
- tratamentul postchirurgical – restabilirea ocluziei dentare.
Contentia:
- se face până la terminarea cresterii;
- se utilizează placa Hawley sau activatorul.

72. Princiipii de tratament a ocluziei distale cu deplasarea mandibulei.


Tratamentul ultratardiv – dentitia permanentă a adultului.
· principii:
- tratament ortodontic;
- tratament chirurgical-ortodontic.
· obiectivele tratamentului ortodontic:
- compensări dentare pentru dezechilibrul scheletal;
- rezolvarea deficitului de spatiu;
- corectarea planului de ocluzie;
- ancoraj maxim.
· mijloace ortodontice:
- extractii dentare în scop ortodontic;
- aparate biomecanice fixe – disjunctie maxilară, poliagregate;
- tractiuni elastice interarcadice de clasa a II-a;
- aparate intra-extraorale – headgear.
· obiectivele tratamentului chirurgicalortodontic:
- tratamentul prechirurgical – alinierea arcadelor dentare si decompensări dentare;
- interventii chirurgicale ortognatice – retractia maxilarului, avansarea mandibulei sau chirurgie
subapicală pentru avansarea procesului dentoalveolar;
- tratamentul postchirurgical – pozitionări dentare.

Contentia:
- se face până la terminarea cresterii;
- se utilizează placa Hawley cu platou retroincizal.