Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Studenta/ Practicanta: Pașcu Elena Alexandra

Grupa: mijlocie

Tema anuală de studiu: „Cine sunt/suntem?”

Tema proiectului: ,,Animale îndrăgite (porcul și oaia)”

Tema săptămânală: „Prieteni fără grai”

Domeniul experiențial: Domeniul om și societate

Categoria de activitate: Activitate practică

Tipul de activitate: Consolidare de priceperi şi deprinderi.

Mijloc de realizare: : asamblare/îmbinare/lipire

Scopul activității: stimularea creativității copiilor prin utilizarea diferitelor tehnici de lucru specifice activităților practice.

Obiective operaționale:

O1- sǎ denumeascǎ materialele şi instrumentele de lucru puse la dispoziţie, mânuindu-le cu atenţie în vederea realizării temei propuse;

O2- să execute mișcări pentru încălzirea mușchilor mici ai mânii;


O3- să lipească elementele date, respectând încadrarea în spațiul dat;

O4- să lucreze cu acuratețe, utilizând corect spațiul de lucru;

O5- să aprecieze lucrările expuse, exprimându-şi părerea personală;

Strategii didactice:

 Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, turul galeriei, problematizarea, expunerea
 Mijloace didactice: cartonaşe, lipici, material decupat (părți componente ale corpurilor animalelor), recompense
 Forma de organizare: Activitate pe grupuri, frontal, individual

Locul desfăşurării: sala de grupă


Durată: 30 minute

Material bibliografic:
 „Programa activitǎţilor instructiv- educative în grǎdinţa de copii”, (2005), Ed. V&I Integral, București
 Curriculum pentru Educație Timpurie, 2019
Secvențele Ob Conținut instructive-educativ Strategii didactice Evaluare
activității .
op. Metode și Mijloace de Forma de
procedee învățământ organizare
didactice
1. Moment Se asigură condiţiile optime pentru buna Materialul Frontal
organizatoric desfăşurare a activităţii: aerisirea sălii de grupă, didactic
aranjarea mobilierului, pregătirea materialului Mobilierul
didactic. grupei
2. Captarea Se realizează printr-o scurtă expunere: Explicația Coșulețe cu Frontal Evaluez
atenției Conversația materiale capacitatea
- Copii, după cum ştiţi, Zâna Primăvara a trecut
Expunerea copiilor de a fi
pe la noi prin clasă şi a lăsat câteva coșulețe cu
atenți si interesul
multe materiale, pentru a realiza lucrări frumoase.
manifestat
Vă roagă să fiţi atenţi, să lucraţi în linişte, iar
dacă lucrările o să-i placă, ne va face o surpriză
3. Reactualizarea Se poartă o scurtă convorbire: Convorbirea Frontal Evaluez
cunoștințelor Ce facem noi de obicei la activitățile practice în Problematizare capacitatea
gradiniță? a copiilor de a
V-ar plăcea să creați voi un animăluț domestic preciza
doar pentru voi? evenimente și
cunoștințele
predate anterior
4. Anunţarea Astăzi, la activitatea practică, vom realiza, prin Explicația Coșulete Frontal Evaluez
temei şi a tehnica lipirii, o lucrare cu tema „Animale Conversația capacitatea
obiectivelor îndrăgite”. Va trebui să lucraţi frumos, să copiilor de a
respectaţi regulile de igienă şi să aplicaţi corect înțelege mesajul
elementele pe care le aveţi în coșulețe de la Zâna transmis.
Primăvară.
5. Dirijarea Preșcolarii vor fi împărțiți în doua grupe
învățării Grupa 1 va realiza un porcușor.
Grupa 2 va realiza o oiță. Pe grupe Evaluez
1. Intuirea materialului deprinderea
Voi cere pe rând fiecarei grupe să identifice și să Explicația Materialele de preșcolarilor de a
denumeasca materialele primite. lucru asculta cu atenţie
O1  Ce aveţi pe măsuţe? Intuiția Planșa model explicaţiile
 Ce aveţi în coșulețe? Coșulețe cadrului didactic.
Observația
2. Prezentarea modelului Măsuțe
Voi prezenta modelul realizat pentru fiecare Demonstrația Casetofon
grupă, precizând părţile componente, dirijând
copiii să le observe pentru a stabili materialele Expunerea
folosite. (Anexa 1)
Conversația
3. Efectuarea unor exerciții de încălzire a
mușchilor mâinilor: Explicația
Pentru a lipi cât mai frumos:
- cântãm la pian ...;
O2 - închidem şi deschidem pumnii...;
- ne spãlãm pe mâini ...;
- spargem nuci ...;
Evaluez abilitatea
4. Executarea propriu zisă a lucrării: preșcolarilor de a
Voi repeta tema la fiecare grupă, după care voi întinde lipiciul pe
prezenta sarcinile de lucru. Voi explica o suprafaţă dată şi
modalitățile de lucru de la fiecare grupă, înșirând de a aplica pe un
pașii ce trebuie respectați. spaţiu pus la
Pe o muzică de fond, în surdină, copiii realizează Exercițiul dispoziţie.
O3 lucrarea propusă, respectând etapele de lucru.
Voi supraveghea lucrul copiilor, dând indicaţii
suplimentare, în şoaptă, acolo unde este cazul.
Grupa 1 (porcușorul): Copiii vor lipi părțile
componente ale corpului unui purcel inclusiv
ochii, râtul, urechile și codița, respectând
O4 indicațiile date pentru realizarea temei.
Grupa 2 (oița): Copiii vor lipi părțile componente
ale corpului unei oițe inclusiv ochii, botul,
urechile și blana, respectând indicațiile date
pentru realizarea temei.
6. Obtinerea Se face „Turul Galeriei” , voi numi doi-trei copii Conversația Turul Galeriei Frontal Evaluarea
perfomanței pentru a alege lucrările care le plac și vor Explicația Aparatul foto Individual capacitatii
O5 argumenta alegerea făcută. Lurările vor fi Problematizare Lucrările copiilor de a
fotografiate pentru a fi trimise Zânei. a copiilor argumenta și de a
Expunere raspunde la
intrebari
7. Asigurarea Se realizează cu ajutorul întrebărilor: Conversația Lucrările Frontal Evaluarea
“- Cum se numesc lucrările realizate astăzi?”
retenției și a Problematizare copiilor Individual capacitătilor
“ - Ce materiale am folosit pentru executarea
transferului a copiilor de a
lucrărilor?”
răspunde la
întrebări.
8. Încheierea Se fac aprecieri privind modul de realizare a Conversația Stimulente Frontal Evaluez modul de
activității lucrărilor după criteriile evaluate și asupra realizare a
comportamentului copiilor în timpul activității. lucrărilor
Vor primi stimulente de la Zâna Primăvară.

Anexa 1

S-ar putea să vă placă și