Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate 2.6.b.

O programă de opțional

Denumirea opționalului: SUCCESSFUL WRITING

Durata: un an școlar
Clasa: a VIII – a –intensiv
Tipul Optionalului: de extindere
Nr. de ore: 1h/săpt.

NOTĂ DE PREZENTARE

Limba engleza este cunoscuta ca o lingua franca internationala si, precum celelalte
aspecte ale globalizarii, cere o reconsiderare a modului in care aceasta este abordata.
Cursul opţional Successful Writing se adresează elevilor de clasa a VIII-a si este bazat
pe manualul de limba engleza SUCCESSFUL WRITING, (Student’s Book, Teacher’s Book),
un curs de Virgina Evans, care reuseste sa reuneasca, intr-o maniera cvasi-exhaustiva si,
totusi, echilibrat structurata, cunostintele necesare unui viitor absolvent de de gimnaziu pentru
a face fata atat unor examene de limba engleza care evalueaza insusirea abilitatilor corecte de
scriere, cat si situatiilor concrete de viata.
Acest curs trateaza cu atentie si profesionalism toate tipurile de compunere scrisa. In
plus fata de indicatii teoretice clare si cuprinzatoare, cursul ofera o varietate ampla de modele
in care teoria este pusa in aplicare, si prin intermediul carora elevii isi pot concentra atentia nu
doar asupra conitnutului ideatic, ci si asupra stilului si registrului in care sunt alcatuite textele
propuse spre studiu.
Exercitiile de scriere propriu-zisa de text sunt mereu precedate de o activitate bogata
de pregatire atenta. Sectiunile intitulate “Discuss and Write” alaturi de cele de Listening care
preced fiecare plan de compunere sunt completate de sugestia permanenta de a folosi tehnica
de brainstorming, astfel incat elevilor sa li se ofere posibilitatea de a isi selecta, din proprie
initiativa, zonele de interes prioritar cu privire la tema propusa spre studiu, astfel incat cursul
capata un caracter interactiv.
Un alt avantaj incontestabil al cursului este ca, in ciuda concentrarii atente asupra
dobandirii si consolidarii abilitatilor de scriere a textelor de natura literara si non-literara
conform normelor unanim acceptate, se exerseaza si abilitatile de ascultare, comunicare si
citire, fara de care ar fi imposibil sa se ajunga la un text bine structurat.
Astfel, cursul “Successful Writing” se constituie intr-o propunere viabila pe piata
materialelor educative destinate orelor de curriculum la decizia scolii (extindere sau optional),
asigurand o atenta monitorizare a elevilor, oferind oportunitati de invatare eficiente si variate.
Programa cuprinde:
- Competențele generale
- Competențe specifice și exemple de activități de învățare
- Conținuturi
- Sugestii metodologice
- Bibliografie

II. COMPETENȚE GENERALE:

1. Receptarea mesajului unui text literar/ non-literar;


2. Corelarea unui mesaj scris cu un mesaj vizual in vederea constituirii unui tot
coerent;
3. Exprimarea libera a opiniilor proprii sub forma scrisa coerenta;
4. Comunicarea cu lumea inconjuratoare prin intermediul propriilor creatii;
5. Aprecierea, la justa valoare, a calitatii unei creatii proprii sau apartinand unui coleg.
III. COMPETENŢE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE
ÎNVĂŢARE:
- Formularea, in mod logic si coerent, a propriei interpretari a unui text literar/non-
literar;
-Descoperirea unor conexiuni intre diverse arii de interes cultural/ literar;
-Motivarea in scris a propriile optiuni si preferinte;
- Participarea la discutii/ dezbateri pe diverse teme culturale;
-Alcatuirea de texte pornind de la teme propuse;
-Intelegerea specificitatii textelor si a circumstantelor care conditioneaza compunerea
dirijata;
-Realizarea propriul portofoliu de reguli de construire a unor compuneri cu forma fixa.

 IV. CONȚINUTURI:

1. Letters
 Informal Letters
 Formal letters
 Semi-formal letters
 Transactional Letters
2. Describing People
3. Describing Places/Buildings
4. Describing Objects
5. Describing Festivals/Events/Ceremonies
6. Narratives
 Firs-person narratives
 Third-person narratives
 News/reports
7. Discursive essays
 “For and against”Essays
 Opinion Essays
 Providing solutions to the problems
 Letters to the editors
8. Reports
 Assessment Reports
 Proposal Reports

VALORI SI ATITUDINI:

- Conştientizarea rolului limbii engleze ca mijloc de comunicare de idei


- Gandire critica si flexibila;
- Relationare pozitiva cu ceilalti, respectul pentru diversitatea umana;
- Antrenarea gandirii prospective prin intelegerea rolului istoriei in viata prezenta si ca
factor de predictie a schimbarilor;
- Rezolvarea pe cale non violenta a conflictelor , asumarea tolerantei entice, religioase si
culturale;
- Dezvoltarea atitudinilor pro-active in viata personala si sociala.

SUGESTII METODOLOGICE
- Realizarea unor mape- proiect continand extrase din carti de limba engleza, fise
selectate de profesor si fise realizate de elevi
- Realizarea unor planse pe arii tematice pe grupe de elevi
- Dezbatere de grup asupra unor teme propuse
- Realizarea de concursuri

BIBLIOGRAFIE:
 Virginia Evans – Successfully Writing, Proficiency
 Dictionaries

S-ar putea să vă placă și