Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lecţie

Profesor:
Disciplina: Religie Ortodoxã
Unitatea de învãţare: Spiritualitate şi viaţã creştinã
Subiectul lecţiei: Curajul mãrturisirii – Sfântul Ioan Botezãtorul
Tipul lecţiei: Transmitere / însuşire de cunoştinţe
Durata lecţiei: 50minute

Competenţe specifice:
1. - descrierea familiei Sfântului Ioan Botezãtorul;
2. - prezentarea modului de viaţã al Sfântul Ioan Botezãtorul;
3. - cunoasterea semnificaţiei numelui “Botezãtorul” şi “Înaintemergãtorul Domnului;
4. - enumerarea îndemnurilor la fapte bune date de Sfântul Ioan Botezãtorul .

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, lectura religioasă, povestirea, observarea dirijatã, demonstraţia
cu substitute,meditaţia religioasã,studiu de caz ,jocul didactic .
2. Mijloace de învăţământ: fişe, icoana cu Sfântul Ioan Botezãtorul.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individualã.

Resurse:
1. Oficiale: - Programa Şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VI-a;
- Planificarea calendaristică orientativă;
- Proiectarea unităţii de învăţare.
2. Temporale: - număr de lecţii: 1
- durata: 50 min.
3. Bibliografice: - Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului biblic şi de misiune al B.O.R.,
Bucureşti, 2002;
- Cucoş Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
- Muha Camelia, Caiet de religie creştin-ortodoxă pentru clasa a VI-a, Edit. Sf. Mina,
Iaşi, 2009;
- Şebu Sebastian, Metodica predării religiei, Edit. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
Etapele lecţiei C.S Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi
procedee
1. Moment 1 Salutul; Salutul;
organizatoric Rugăciunea; Rugăciunea;
Notarea absenţelor;
Pregătirea pentru începerea lecţiei. Pregătirea pentru începerea lecţiei.
2. Verificarea 10 Profesorul intreaba: Elevii răspund la întrebările puse de cãtre Conversaţia
cunoştinţelor profesor:
anterioare Ce lectie am avut de pregatit pentru astazi? Sf. Imparati Constantin si Mama sa Elena
Cand au trait cei doi sfinti? In primele veacuri crestine, timp in care
crestinii au avut de indurat suferinte si
prigoniri, dar sub conducerea lor s-au putut
bucura de zile senine
Ce misiune a avut Sf. Imp. Constantin? Indemnat de mama sa, a aratat multa dragoste
pentru crestini si a oprit persecutiile impotriva
lor.
Cu ce imparat a intrat in conflict? Cu Imp. Maxentiu care era un mare dusman al
crestinismului si care il ura pe Constantin.
Ce s-a iscat intre cei doi? A izbucnit un razboi desi oastea lui Constantin
nu era prea numeroasa.
Ce s-a petrecut in drum spre campul de lupta? In drum spre campul de lupta lui Constantin i
s-a aratat la amiaza o cruce stralucitoare pe
care era scris: ”Prin acest semn vei invinge”
Cine i s-a aratat in vis? Mantuitorul Iisus Hristos i s-a aratat in vis
spunandu-i ca Sf. Cruce are sa fie semn de
izbanda.
Cum s-a terminat lupta? Imp. Constantin a iesit biruitor deoarece
puterea credintei l-a salvat.
Ce fapte importante din politica religioasa a Imp. Constantin In semn de pretuire a alcatuit un act foarte
cunoasteti? important cunoscut sub numele de „Edictul de
la Milan” din anul 313 prin care a redat
libertatea crestinilor.
Ce puteti spune despre activitatea mamei sale? A construit biserici daruindu-si toata averea.
A construit monumente si a eliminat edificiile
pagane din capitala Constantinopol.
Cum au fost numiti pentru meritele lor si cand ii sarbatorim? Biserica l-a trecut pe Imp. Constantin in randul
sfintilor, impreuna cu mama sa Elena si au fost
numiti „Intocmai cu Apostolii si parintii
crestinatatii” fiind sarbatoriti in fiecare an in
ziua de 21 mai.
3. Pregătirea 6 Astazi vom discuta despre un alt sfant care si-a dat viata in numele
elevilor pentru Mantuitorul Iisus Hristos si anume Sfantul Ioan Botezatorul - Elevii ascultă cu atenţie Conversaţia
receptarea Se anunţă şi se notează pe tablă titlul lecţiei: Curajul mãrturisirii – - Elevii notează în caiete data şi titlul lecţiei şi
noilor Sfântul Ioan Botezãtorul ascultă cu atenţie. Explicaţia
cunoştinţe, Se precizează competenţele specifice.
precizarea şi
explicarea
titlului şi a
obiectivelor
4. Comunicarea C1 15 Elevii ascultă cu atenţie şi noteazã pe caiete ideile Povestirea
În Ţara Sfântã trãiau doi bãtrâni: preotul Zaharia şi soţia sa ,
noilor cunoştinţe de pe tablã.
Elisabeta. Ei erau drepţi în faţa lui Dumnezeu şi împlineau toate
poruncile Sale.Cei doi erau trişti deoarece nu aveau copii, deşi se
rugaserã mult pentru aceasta. Într-o zi când slujea la templu, I s-a
arãtat Îngerul Gavriil şi i-a zis cã soţia sa, va naşte un bãieţel şi-l
va chema Ioan. Zaharia nu a crezut vorbele Îngerului şi a rãmas
mut pânã în ziua naşterii copilului. Dupã nouã luni s-a nãscut fiul
lui şi a sosit momentul punerii numelui, iar Zaharia a cerut o
tãbliţã şi a scris pe ea “ Ioan sã-I fie numele ”. În acea clipã
Dumnezeu i-a redat vocea şi a început sã vorbeascã şi a proorocit
cã Ioan va fi prooroc al Domnului şi va pregãti venirea Lui. La
şase luni dupã naşterea sa, împânzindu-se zvonul cã Irod vrea sã
ucidã pruncii, Elisabeta rãmasã vãduvã din cauza uciderii lui
Zaharia, s-a ascuns cu fiul ei într-o scorbiturã a unui munte. Dar
nu dupã mult timp, ea a murit., pruncul rãmânând singurşi a fost
luat sub aripa protectoare a unui Înger trimis de Dumnezeu, care a
avut grijã de el, pregãtindu-l totodatã pentru misiunea ce o avea de
îndeplinit. Rãmas orfan de mic, Sfântul Ioan s-a întors în Pustiul
C2 Iudeii unde, prin post şi rugãciune, s-a pregãtit pentru misiunea
sa. Era îmbrãcat cu o hainã din pãr de cãmilã prinsã cu o
cingãtoare de piele, iar de mâncat se hrãnea doar cu lãcuste şi cu
miere sãlbaticã. Odatã ajuns la maturitate, pe la treizeci de ani,
Sfântul Ioan a început sã propovãduiascã oamenilor despre
venirea lui Mesia. Predica sa, plinã de puterea Duhului Sfânt,
atrãgea mulţi oameni şi îi îndemna pe aceştia sã se pocãiascã, sã
facã fapte bune, sã fie cinstiţi, milostivi şi morali.
C3 Pentru sfinţenia vieţii sale, Dumnezeu i-a acordat marea cinste de
a-L boteza pe Fiul Sãu, în râul Iordan.
El l-a mustrat pe regele Irod Agripa spunându-I cã-L supãrã pe
Dumnezeu cu fapta sa, deoarece divorţase de soţia sa pentru a se
C4 cãsãtori cu soţia fratelui sãu, Irodiada. Din aceastã cauzã regele l-a
întemniţat. Irodiada îl ura foarte mult pe Ioan şi printr-un vicleşug
l-a fãcut pe Irod sã-I taie capul, astfel cã a suferit moarte
muceniceascã.
5. Fixarea şi C1 8 Se prezinta elevilor in Power point Boboteaza Elevii urmaresc prezentarea Prezentare PP
sistematizarea Se cere elevilor sã recunoascã Sfântul din icoanã, apoi sã completeze Elevii privesc icoana cu atenţie şi dau diverse Observarea
cunoştinţelor fişa de lucru ( Anexa 1). rãspunsuri, apoi completeazã fişa oferitã de cãtre dirijatã
C2 Se cere elevilor sã rãspundã la întrebãri: profesor. Exerciţiul
- Cum s-a pregãtit Sf. Ioan pentru misiunea sa? Elevii dau diverse rãspunsuri.
- Ce îmbrãcãminte purta Sf. Ioan? Conversaţia
C3 - Cu ce se hrãnea Sf. Ioan ?
- De ce este numit „Înaintemergãtorul Domnului”?
C4 - De ce este numit şi „Botezãtorul”?

- Ce sfaturi a dat Sf. Ioan Botezãtorul oamenilor?


6. Asocierea 5 Concluzie:
şi generalizarea Pentru viaţa sa curatã şi pentru misiunea sa pe care a avut-o Conversaţia
Biserica îl sãrbãtoreşte în fiecare an la : Elevii noteazã în caiete aceste date. Explicatia
- 23 septembrie - Zãmislirea Sfântului Ioan Botezãtorul;
- 7 ianuarie – Soborul Sfântului Ioan Botezãtorul;
- 24 februarie – Intaia si a doua aflare a capului Sfântului Ioan
Botezãtorul;
- 25 mai - A treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezãtorul;
- 24 iunie - Naşterea Sfântului Ioan Botezãtorul;
- 29 august – Tãierea capului Sfântului Ioan Botezãtorul.
Activitate practica: Elevii realizeaza activitatea folosindu-se de Dirijarea
Realizati un semn de carte dupa model. materialele necesare.(iconite, carton, foarfece, Activ.
lipici) individuala
7. Aprecierea 2 Se fac aprecieri generale şi individuale, privind atât pregătirea Elevii ascultă aprecierile profesorului. Explicaţia
activităţii elevilor pentru lecţie, cât şi implicarea în predarea noilor
elevilor cunoştinţe.
Se notează elevii care au participat la lecţie.
8. Precizarea şi 2 Se anunţă şi se explică tema:
explicarea temei Extrageti din Acatiste un icos si un condac inchinat Sfântului Ioan
Botezătorul.

9.Încheierea 1 Rugăciunea. Rugăciunea


activităţii Salutul. Salutul
Anexa

Fişã de lucru

1. Încercuiţi varianta corectã de rãspuns:

~ Pãrinţii Sfântului Ioan Botezãtorul se numeau:


a. Ioachim şi Ana;
b. Iosif şi Maria;
c. Zaharia şi Elisabeta.
~ La naştere, Elisabeta a spuis cã pruncul se va chema:
a. Zaharia;
b. Ioan;
c. Petru.
~ Sfântul Ioan Botezãtorul trãia:
a. în post şi rugãciune;
b. ca orice om;
c. nu respecta postul.

2. Completaţi spaţiile punctate cu enunţurile corecte:

a. Sfântul Ioan Botezãtorul îi boteza pe oameni în râul ................. .


b. El a vestit venirea .......................... .
c. A fost ucis de ........................ din cauza urii ....................... .