Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

I. Date generale:

Profesor:
Data:
Şcoala: Clasa: a V-a
Disciplina: Religie
Titlul lecţiei: Natura –Darul lui Dumnezeu pentru oameni
Tipul lecţiei: comunicare/ însuşire de noi cunoştinţe

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
01 – cunoasterea binecuvântarii lui Dumnezeu dată primilor oameni
02 – enumerarea darurilor oferite de Dumnezeu omului prin creaţie;
03 – prezentatea modalităţilor de îngrijire a naturii;
04 – precizarea datoriilor omului faţă de natură;

Obiective formativ – educative:


05 –intelegerea importanţei ocrotirii pământului;
06 – formarea deprinderilor de a se implica în activităţi de ecologizare.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: explicaţia, lectura biblică, conversaţia, problematizarea, exerciţiul, argumentarea, expunerea
2. Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală şi activitate pe echipe.
Bibliografie:

1
1. *** Biblia sau Sf. Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. Cucoş Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", Iaşi,
1998.
3. Cucoş Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", Iaşi, 1999.
4. Şebu Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, M., Opriş, D., Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba-lulia, 2000.
5. Vasilescu Ileana, Vieţile sfinţilor povestite copiilor, Editura Sophia, Bucureşti, 2005.
6. Opriş Dorin, Opriş Monica, Metode active de predare învăţare – Modele şi aplicaţii la religie, Editura „Sf. Mina”, Iaşi, 2006.

II. Desfăşurarea lecţiei:

2
Nr. Etapele Ob. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi Mijloace de Forme de Evalua-
ctr. lecţiei op. min. procedee învăţământ organizare re
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Momentul 2’  Salută pe elevi.  Răspund la salut.
organizatoric  Rosteşte rugăciunea împreună cu elevii.  Rostesc rugăciunea. - activitate
 Notează absenţii.  Spun absenţii. -conversaţia frontală;
 Organizează clasa pentru începerea lecţiei.  Se pregătesc pentru
începerea lecţiei.
2. Verificarea 3’ - Ce lecţie am învăţat ora trecută? - Creştinismul în şcoală şi în
cunoştinţelor societate. -conversaţia
anterioare şi - Cine a fost primul şi cel mai mare Învăţător de pe - Mântuitorul Iisus Hristos - activitate aprecieri
pregătirea pământ? - Ne-a învăţat despre frontală; verbale
pentru lecţia - Ce ne-a învăţat în activitatea sa pe pământ ? Cuvântul lui Dumnezeu,
nouă despre virtuţile creştine,
- Ce ne ajută să dobândim Cartea Cărţilor? despre menirea noastră pe
- Care este menirea omului pe pământ? pământ şi cum să ajungem
- Cine a făcut posibilă naşterea Mântuitorul Iisus să moştenim viaţa veşnică.
Hristos ? - Ne ajută să dobândim
- Care a fost prima pereche de oameni? virtuţile creştine: blândeţea,
- Ce reprezintă şcoala pentru voi? răbdarea, dragostea,
smerenia.
- Să-l descopere şi să-l
cunoască pe Dumnezeu
- Dumnezeu
- Adam şi Eva
- În şcoală ne formăm
caracterul şi personalitatea,
învăţăm despre omenie,
cinste, curaj, înţelegere,
dragoste
3. Anunţarea 3’ Şcoala fiind locul în care ne formăm, astăzi vom  Scriu data şi titlul în - explicaţia - activitate
titlului lecţiei discuta despre binecuvântarea şi darurile pe care le caiete şi ascultă frontală;
noi şi primim de la Dumnezeu explicaţiile
prezentarea  Scrie la tablă data şi titlul lecţiei. profesorului.
obiectivelor  Citeşte din Sfânta Scriptură versetele de la
propuse Facere (1, 28-31) şi subliniază

3
binecuvântarea dată de Dumnezeu
oamenilor.

4. Comunicarea 12’ - explicaţia - activitate


noilor  Profesorul numeşte trei elevi care vor citi  Elevii numiţi de frontală;
cunoştinţe poezia din caietul de lucru. profesor citesc cu voce
 Adresează întrebări elevilor legate de creaţia tare poezia, iar ceilalţi
O1 lumii: urmăresc pe caiet. - Sfânta
- Cine este creatorul lumii văzute? - Dumnezeu Scriptură
- În câte zile s-a realizat creaţia? - In sase zile
- Ce a creat Dumnezeu in fiecare din cele sase - Elevii raspund pe rand si
zile? precizeaza ceea ce a creat
Dumnezeu in cele sase zile
- Cum erau lucrurile create de Dumnezeu? -„erau bune foarte” si
frumoase deoarece omul
traia in deplina armonie cu
natura.
- Pentru cine au fost create toate aceste - Pentru noi oamenii
minunatii?
- Ce reprezinta natura pentru om? - Darul cel mai de pret
primit de la Dumnezeu
Precizare:
Imediat dupa crearea tuturor fapturilor, omul
traia intr-o deplina armonie cu natura. Animalele
erau blande si se supuneau omului recunoscandu-l
ca stapan, pamantul primea ploaie de la
Dumnezeu si , mangaiat de razele soarelui dadea
rod la vremea potrivita.
Dupa caderea in pacatul stramosesc a lui
Adam si al Evei, parca si natura s-a suparat pe om
revoltandu-se.
- Stie cineva sa-mi dea exemple de revolte ale Avalansa, Furtuna,
O2 naturii sau calamitati naturale? Alunecari de teren,
Inundatii, Incendii,
Cutremure, Vulcani
 Prezentare retroproiector: -Retroproiector
1. Zilele creatiei PC ,CD

4
2. Omul dusmanul terrei

- Cine credeti voi ca este vinovat de toate - Omul care traieste in


aceste nenorociri? pacat si care s-a indepartat
de Biserica lui Dumnezeu
O3 - Cum se numeste actiunea de distrugere a - Poluarea
mediului inconjurator?
- Ce elemente din natura sunt poluate - Aerul, apa, solul
incontinuu?
- Ce datorii avem noi crestinii fata de ceea ce - Pornind de la indemnurile
se intampla in jurul nostru? prezentate in poezia noastra
si cu ajutorul cunostintelor
pe care le dobandim in
scoala prin actiuni de
protectie a mediului
inconjurator putem evita
distrugerea acestuia.

5. Fixarea şi 17’ Fixarea cunostintelor se realizeaza prin aplicarea - planse; - lucru pe


sistematizarea teoriei inteligentelor multiple. - globul centre
noilor  Se imparte clasa in trei centre virtuale. pamantesc
cunoştinţe  Fiecare din cele trei centre primeste cate o - conversa- - creioane
sarcina de lucru diferita de celelalte. Fiecare ţia colorate
O4 centru se concentreaza pe o dominanta de - solutie de -aprecieri
inteligenta lipit verbale;
1. Centrul exploratorilor – se cauta argumente  Elevii vor alege dintr-o
biblice ce sustin ca Dumnezeu este Creatorul si lista argumentele
Atotiitorul. biblice.
2. Centrul de arta – se ilustreaza prin desen si  Elevii realizeaza un
culoare frumusetile pamantului desen prin care sa
evidentieze frumusetile
pamantului.
- Privind toate aceste frumuseti ale pamantului ce - Sa pastram natura mereu
putem face sa nu le distrugem? verde
3. Centrul de constructie – se realizeaza globul  Elevii vor descoperi
pamantesc din materiale ilustrative. cat de mare este
suprafata pamantului

5
 Din punct de vedere crestin natura este un
depozit de resurse in care omul are rolul de
administrator, de aceea toti crestinii
sarbatoresc in fiecare an pe data de 1
septembrie Ziua ortodoxiei si protectiei
mediului inconjurator

6. Asocierea,  Se imparte elevilor o fisa de lucru in care vor  Elevii lucreaza fisa cu -conversaţia - activitate - aprecieri
generalizarea O5 4’ avea ca sarcina: incercuirea variantei corecte, atentie deoarece vor frontală; verbale;
şi aplicarea sa aleaga intre raspunsuri adevarate sau false descoperi ca variantele
corecte alcatuiesc
schema lectiei

7. Aprecierea 1’  Face aprecieri generale şi individuale privind  Ascultă aprecierile - activitate - aprecieri
activităţii atât pregătirea elevilor pentru lecţie, cât şi profesorului. frontală; verbale
elevilor implicarea lor în predarea noilor cunoştinţe. / scrise;
 Notează elevii care au participat la lecţie.
8. Activitatea 2’  Anunţă tema pentru acasă:  Notează tema în caiete. -explicaţia - activitate
suplimentară Ce masuri trebuie sa luam pentru a proteja tot frontală;
ceea ce avem in curtea scolii dar si in clasa
noastra?
9. Încheiere 1’  Rosteşte rugăciunea împreună cu elevii.  Rostesc rugăciunea.
 Salută pe elevi.  Răspund la salut.

6
FISA DE LUCRU

Incercuiti varianta corecta de raspuns:

1. Invatatura crestina despre Creatie afirma ca:


a. Lumea a fost creata din nimic;
b. Lumea vazuta a fost creata in 5 zile;
c. Lumea vazuta a aparut dupa nasterea Mantuitorului.
2. Lumea vazuta este:
a. Lumea oamenilor
b. Lumea ingerilor
c. Lumea oamenilor si a ingerilor
3. Dumnezeu a creat toate aceste minunatii pentru a:
a. proteja si conserva lucrurile sale;
b. distruge natura;
c. polua continuu apele si padurile.
4. Pentru darurile primite de la Dumnezeu trebuie:
a. Sa-L slavim pe Dumnezeu pentru atotputernicia si atotintelepciunea Sa;
b. Sa-L rugam pe Dumnezeu sa ne ocroteasca intreaga creatie si sa ne dea intelepciune sa protejam mediul inconjurator;
c. Sa sarbatorim Ziua ortodoxiei pe data de 3 august.
5. Notati cu adevarat sau fals.
a. Poluarea este un proces de deteriorare a mediului inconjurator.
b. Gazele de esapament polueaza oxigenul.
c. Plantarea copacilor oxigeneaza aerul.
d. Deseurile aruncate in ape pot raspandi epidemii.