Sunteți pe pagina 1din 12

1. Ce este Consiliul Europei?

a. Un organ al Uniunii europene.


b. O instituție a UE.
c. O organizație europeană.
d. O instanță de judecată.
e. O organizație de cooperare interguvernamentală.
2. Care dintre următoarele sunt organe principale ale Consiliul Europei?
a. APCE.
b. ECRI.
c. Comitetul de miniștri.
d. GRECO.
e. CPT.
3. Care dintre următoarele intră în domeniul de competență al Consiliului Europei?
a. Domeniul economic.
b. Domeniul nuclear.
c. Domeniul militar.
d. Domeniul juridic.
e. Domeniul cultural.
4. Care dintre următoarele atribuţii nu intră în competenţa CoE?
a. Promovarea principiilor democrației pluraliste
b. Consolidarea preeminenței dreptului în statele membre
c. Apărarea militară a statelor membre
d. Promovarea protecției drepturilor omului
e. Încheierea de acorduri externe cu alte entităţi în numele statelor membre
5. Ce fel de competențe are APCE?
a. Jurisdicționale.
b. Administrative.
c. Consultative.
d. Elective.
e. Decizionale.
6. Care dintre următoarele sunt competențe ale Secretarului General al
Consiliului.Europei?
a. Planificare strategică.
b. Responsabilități legate de buget.
c. Sancționarea statelor membre.
d. Reprezentarea Coniliului Europei în relații externe.
e. Admiterea noilor candidați.
7. La ce se referă rolul ECRI?
a. Combaterea torturii.
b. Combaterea antisemitismului.
c. Combaterea rasismului.
d. Combaterea intoleranței.
e. Combaterea corupției.
8. Care este misiunea Comisarului pentru drepturile omului?
a. Promovarea educației privind drepturile omului.
b. Un organ cu funcții de jurisdicție.
c. Alegerea judecătorilor CEDO.
d. Un organ de decizie al Consiliului Europei.
e. Un organ specializat al Consiliului Europei.
9. Care sunt condițiile principale pentru admiterea in Consiliul Europei?
a. Asimilarea democrației pluraliste.
b. Angajamente umanitare.
c. Protecția drepturilor omului.
d. Respectarea preeminenței dreptului.
e. Abolirea sancțiunilor prin care este limitată libertatea persoanelor.
10. Ce este Comitelul European pentru prevenirea torturii?
a. O instanță de judecată.
b. Un organ non-judiciar cu caracter prevenitv.
c. Un organ de decizie a Consiliului Europei.
d. Un organ de combatere a tratamentelor inumane și degradante.
e. Un organ de combatere a corupției.
11. Care sunt obiectivele Consiliului Europei?
a. Practicarea clonajului.
b. Valorificarea identității culturale europene.
c. Promovarea democrației.
d. Abolirea statului de drept.
e. Protecția drepturilor fundamentale.
12. La ce se referă competența principală a Comisiei de la Veneția?
a. Emite recomandări și avize.
b. Adoptă legi.
c. Oferă consultanță în materia chestiunilor constituționale.
d. Judecă încălcarea drepturilor omului.
e. Are atribuții in domeniul militar.
13. Ce este OTAN?
a. O comunitate de relații economice.
b. O organizație de integrare.
c. Organizație interguvernamentală.
d. O instanță de judecată.
e. Organizație de apărare militară.
14. Ce este OTAN?
a. Comunitate de relaţii economice
b. Organizaţie de integrare
c. Alianţă comercială
d. Instanţă jurisdicţională
e. Organizaţie de apărare militară
a. +
15. Care dintre următoarele sunt caracteristici ale OSCE?
a. Este succesoarea OTAN.
b. Este succesoarea CSCE.
c. A fost instituționalizată în 1995.
d. Este organizație de cooperare în domeniul securității.
e. Desfășoară activități în teren.
16. Care dintre următoarele sunt organe specializate ale OSCE?
a. Comitetul pentru drepturile omului.
b. Biroul instituțiilor democratice și a drepturilor omului.
c. Reprezentatul pentru libertatea mass-media.
d. CEDO.
e. Înaltul comisar pentru minoritățile naționale.
17. Care sunt dimensiunile activității OSCE?
a. Dimensiunea politico-militară.
b. Dimensiunea economică și a mediului.
c. Dimenstiunea transversal.
d. Demensiunea de integrare europeană.
e. Dimensiunea umană.
18. OCDE este
a. Succesoarea de drept a OCEE.
b. Organizație de integrare europeană.
c. Organizație care are preocupări și în domeniul energiei.
d. Este condusă de un consiliu cu competențe decizionale.
e. Este angajat în ajutarea țărilor în curs de dezvoltare.
19. Ce este AELS?
a. O organizație de unificare europeană.
b. Una dintre comunitățile europene.
c. O zonă de liber schimb în domeniul produselor agricole.
d. O zonă de liber schimb în domeniul produselor industrial.
e. O uniune vamală.
20. Care sunt afirmațiile corecte?
a. CEDO este o instanță specializată.
b. Consiliul Europei cuprinde 47 de state.
c. Canada este membră a OTAN.
d. OTAN are sediul la Bruxelles.
e. Zidul Berlinez a fost desființat în 1990.
21. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte?
a. Consiliul Europei cuprinde 47 de state.
b. CEDO este o instanță specializată.
c. Canada este membră a OTAN.
d. România a aderat la Consiliul Europei în anul 2007.
e. OTAN are sediul la Bruxelles.
22. Care afirmații sunt greșite
a. Grupul de la Visegrad reunește țări din Europa de Est.
b. CAER a fost o organizație militară.
c. Pactul de la Varșovia urmărea obiective economice.
d. Consiliul Europei are sediul la Strasbourg.
e. Actul final de la Helsinki a fost adoptat în cadrul OTAN.
23. Cum au procedat statele fondatoare ale CECO?
a. Și-au delegat din puteri în favoarea autorităților CECO.
b. Au acceptat metoda comunitară.
c. Și-au pus în comun resursele financiare.
d. Au decis să adopte inițial acte doar cu unanimitate.
e. Au urmărit obiectivul reconcilierii și unificării.
24. Cum a fost înființată Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului?
a. Prin Tratatul de la Roma.
b. Prin Tratatul de la Paris.
c. Pentru o perioadă determinată de 10 ani.
d. Pentru o perioadă de 50 de ani.
e. Prin abordare sectorială.
25. Care dintre următoarele sunt instituții ale CECO?
a. Comisia Europeană.
b. Înalta Autoritate.
c. Înalta Curte de Justiție.
d. Consiliul de Miniștri.
e. Adunarea Parlamentară.
26. Cum erau deciziile Înaltei Autorități a CECO?
a. Executorii în statele membre
b. Aveau rol de aviz consultativ în statele membre
c. Erau adoptate doar cu unanimitate
d. Erau adoptate prin metoda comunitară
e. Trebuiau aprobate de Parlamentele naționale
27. Care au fost obiectivele atinse în cadrul CECO?
a. Reconcilierea franco-germană.
b. Reînarmarea statelor membre.
c. Controlul cărbunelui și oțelului în scop pașnic.
d. Demararea integrării europene.
e. Formarea uniunii vamale.
28. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte?
a. Tratatul CEE avea drept scop crearea pieței comune.
b. Comisia era organ decizional în cadrul CEE.
c. Consiliul era organul de decizie al CEE.
d. Adunarea Parlamentară a comunităților avea rol decizional.
e. Comisia era independentă de guvernele statelor membre.
29. Piața Comună în cadrul CEE implică :
a. Crearea unei uniuni vamale.
b. Libera circulație a lucrătorilor.
c. Libera circulație a mărfurilor.
d. Limitarea circulației capitalurilor.
e. Limitarea circulației serviciilor.
30. Ce a reprezentat Compromisul de la Luxemburg?
a. O declarație politică.
b. Un tratat de revizuire.
c. Un tratat de aderare.
d. O modalitate de a valorifica un interes național.
e. O lovitură adusă metodei comunitare.
31. Actul Unic European :
a. Este un tratat de revizuire.
b. Urmărea obiectivul limitării pieței interne.
c. Prevedea fondarea Uniunii Europene.
d. Consacra noi politici în competența CEE.
e. Creștea competențele Parlamentului European.
32. Actul Unic European :
a. Este un tratat de revizuire.
b. Urmărea obiectivul limitării pieței interne.
c. Prevedea fondarea Uniunii Europene.
d. Consacra noi politici în competența CEE.
e. Limita competențele Parlamentului European.
33. Acquis-ul Schengen :
a. Se referă la libertatea de circulație a persoanelor.
b. Avea drept scop întărirea controalelor persoanelor la frontierele interne.
c. Include convenția de aplicare a Acordului Schengen.
d. Este parte a dreptului derivat al Uniunii Europene.
e. Se referă la libera circulație a persoanelor, mărfurilor, serviciilor și capitalurilor.
34. Tratatul de la Maastricht :
a. Consacră și reglementează conceptul de UE.
b. A fost semnat în 2009.
c. A fost semnat în 1986.
d. A fost semnat în 1992.
e. Extinde atribuțiile CEE.
35. Care dintre următoarele afirmaţii sunt aporturi ale Tratatul de la Maastricht?
a. Uniunea Europeană a dobândit personalitate juridică
b. A fost creată Uniunea Europeană
c. A fost creată funcţia de Mediator european
d. Au fost eliminate Comunitățile Europene
e. A fost introdus conceptul de cetăţenie europeană
36. Bifați răspunsurile greșite :
a. La fondare, Uniunea Europeană era structurată pe 3 piloni.
b. Pilonul 1 al Uniunii Europene corespundea comunităților europene.
c. În domeniul PESC, Comisia Europeană avea competențe decizionale.
d. Pilonul 1 era dominat de metoda comunitară.
e. Statele candidate puteau adera selectiv la unul dintre pilonii UE.
37. Bifați răspunsurile corecte :
a. Mediatorul European are competența de a examina plângerile cetățenilor europeni.
b. După Maastricht, Tratatul CEE își schimbă titlul.
c. Tratatul de la Maastricht prevede dispariția Comunității Europene.
d. După 1992, competențele Parlamentului European sunt reduse.
e. După 1992, Consiliul nu mai poate adopta acte cu unanimitate.
38. Tratatul de la Amsterdam :
a. A fost adoptat în 2001.
b. Introduce condiția respectării drepturilor omului la aderarea noilor membri.
c. Extinde cooperarea statelor în domeniul angajării.
d. Extinde cooperarea statelor în domeniul sănătății publice.
e. Prevede obiectivul creării unui spațiu comun al libertății, securității și justiției.
39. Care dintre următoarele afirmații se referă la Tratatul de la Nisa?
a. A fost adoptat în 2004.
b. Adaptează cadrul institutional comunitar în vederea lărgirii.
c. Exclude cooperarea consolidată.
d. A fost semnat de 28 de state membre.
e. A fost semnat în 2001.
40. Ce se urmărea prin adoptarea unei constituții pentru Europa?
a. Abolirea Uniunii Europene.
b. Recunoașterea personalității juridice a Uniunii Europene.
c. Apropierea limbajului juridic european de cel național.
d. Codificarea tratatelor într-un document unic.
e. Clarificarea reglementării Uniunii Europene.
41. Care dintre următoarele afirmații se referă la Tratatul de la Lisabona?
a. A intrat în vigoare în anul 1999.
b. A intrat în vigoare în 2009.
c. Este un tratat de revizuire.
d. Este un tratat de aderare a unor membri.
e. A dus la abolirea tratatelor anterioare.
42. Cum au fost reformate instituțiile Uniunii Europene după Lisabona?
a. Consiliul European devine instituție a UE.
b. Parlamentul European își pierde competența de legiferare .
c. Președintele Consiliului European dobândește un mandat de 2 ani și jumătate.
d. Comisia Europeană poate încheia acte juridice în numele Uniunii Europene.
e. Este restrâns votul Consiliului cu majoritate calificată.
43. Care dintre următoarele afirmații este corectă?
a. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene devine drept primar în 2009.
b. Cetățenii Uniunii Europene au drept inițiativă legislativă în anumite condiții.
c. Tratatul Comunității Europene este abrogate.
d. Sistemul pe piloni este în prezent abolit.
e. Tratatul de la Lisabona a fost contestat de Franța și Olanda.
44. Care dintre următoarele sunt condiții de aderare la Uniunea Europeană?
a. Îmbrățișarea identității europene.
b. Calitatea de stat în sens international.
c. Renunțarea la moneda națională.
d. Respectarea articolului 2 din Tratatul Uniunii Europene.
e. Primirea unei invitații din partea Comitetului de Miniștri.
45. La ce se referă criteriile de la Copenhaga?
a. Respectarea principiilor democratice pentru aderarea la Uniunea Europeană.
b. Asimilarea Acquis-ului comunitar de către statele candidate la aderare.
c. Capacitatea Uniunii Europene de a admite noi membri.
d. Capacitatea economică concurențială a statelor candidate la aderare.
e. Excluderea libertății de circulație pe teritoriul Uniunii Europene.
46. Care sunt statele care au aderat la UE în cadrul celei de a treia extindere?
a. Grecia, Portugalia, Spania;
b. Norvegia, Irlanda, Danemarca, RU;
c. Irlanda, Danemarca, RU;
d. Austria, Suedia, Finlanda;
e. România, Bulgaria, Croația.
47. Care dintre următoarele state sunt membre ale UE?
a. Polonia;
b. Ucraina;
c. Ungaria;
d. Serbia;
e. Malta.
48. Care dintre statele de mai jos sunt membre ale UE?
a. Norvegia
b. Ucraina
c. Suedia
d. Grecia
e. Finlanda
49. Bifați răspunsurile corecte
a. Norvegia a devenit membră a CE în 1973
b. Irlanda a aderat la CE odată cu RU
c. Valul 2 de extindere a fost spre sud
d. RU unul din fondatorii CEE
e. Danemarca este membră a UE
50. La ce se referă principiul colaborării loiale?
a. colaborarea instituțiilor în UE;
b. colaborarea între statele membre și instituțiile UE;
c. fiecare instituție a UE își poate adopta propriul regulament;
d. fiecare instituție a UE acționează în limitele competențelor atribuite de tratate;
e. statele trebuie să sprijine acțiunile UE.
51. Care dintre următoarele sunt instituții ale UE?
a. Parlamentul European;
b. Comisia Europenă;
c. Consiliul Europei;
d. Consiliul European;
e. Consiliul.
52. Care dintre următoarele sunt instituții ale UE?
a. Curtea de Justiție a UE.
b. Comisia de la Veneția.
c. Consiliul European.
d. Comisia Europeană.
e. Curtea Europeană a Drepturilor Omului
53. Câte dintre următoarele sunt principii comune pentru alegerea deputaților europeni?
a. scrutin de tip proporțional;
b. prag electoral maxim de 5%;
c. alegerea eurodeputaților se face de către parlamentele naționale;
d. fixarea unui plafon de cheltuieli pentru campanii;
e. numire deputaților europeni de către guvernele statelor membre.
54. Bifați afirmațiile corecte:
a. fiecare stat dispune de un număr egal de deputați in PE;
b. numărul eurodeputaților depinde de mărimea statului;
c. numărul total al deputaților europeni este constant din 1957;
d. mandatul imperativ este regula pentru deputații europeni;
e. deputaților europeni li se poate ridica imunitatea parlamentară.
55. Deputații au următoarele drepturi:
a. de a prezenta propuneri de acte comunitare;
b. de a consulta dosarele din PE;
c. de a nu plăti impozite;
d. traducerea actelor PE în limba lor;
e. să se exprime oral in limba lor în cadrul ședințelor PE.
56. Bifați afirmațiile corecte:
a. deputații europeni se organizează pe criterii naționale;
b. deputații europeni se organizează pe criterii politice;
c. PE poate crea comisii speciale;
d. PE are atribuții legislative;
e. mandatul deputaților europeni este de 5 ani.
57. Identificați afirmațiile greșite
a. Deputații europeni au mandat imperativ
b. Mandatul imperativ al deputaților europeni este nul
c. Deputații europeni sunt liberi în exprimarea opiniilor lor politice
d. Deputații europeni votează personal și liber de orice constrângere
e. Statutul de deputat este incompatibil cu orice altă funcţie remunerată
58. PE atribuții
a. Alegerea pres. Comisiei Europene
b. Votarea bugetului UE
c. Adoptarea actelor norm de dr European
d. Reprez int cetățenilor europ
e. Alegerea pres Consiliului European
59. Cine exercită președenția Consiliului European?
a. șeful de stat sau de guvern care asigură președenția consiliului;
b. președinte ales de Consiliul European;
c. președinte ales de Comisia Europeană;
d. președinte ales de PE;
e. președintele Comisiei Europene.
60. Care dintre următoarele afirmații se referă la Președintele Consiliului European?
a. Are un mandat de 2 ani şi jumătate
b. Poate exercita un mandat național pe timpul celui european
c. Prezintă Parlamentului European un raport după fiecare reuniune a Consiliului
European
d. Nu are prerogative de reprezentare a Uniunii în politica externă
e. Acționează pentru facilitarea coeziunii și consensului în cadrul Consiliului
European
61. Bifați afirmațiile greșite:
a. președintele Consiliului European prezintă rapoartele PE;
b. Consiliul European are atribuții bugetare;
c. Consiliul European statuează prin consens;
d. Consiliul European nu poate vota prin majoritate calificată;
e. Consiliul European definește orientările și prioritățile politice generale ale UE.
62. Bifați afirmațiile greșite:
a. președintele Consiliului European prezintă rapoartele PE;
b. Consiliul European are atribuții bugetare;
c. Consiliul European statuează prin consens;
d. Consiliul European nu poate vota prin majoritate calificată;
e. Consiliul European are atribuții legislative
63. Bifați răspunsurile greșite
a. Președinția Consiliului European este exercitată de președinția Consiliului
b. Președintele Consiliului European este ales de membrii acestuia
c. Consiliul European are atribuții de arbitraj
d. Președintele Comisiei Europene participă la reuniunile Consiliului European
e. Consiliul European are atribuții legislative
64. Cum este format Consiliul?
a. din câte un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat membru;
b. din cate un parlamentar național din fiecare stat membru;
c. din șefii de state și guverne ai statelor membre;
d. din comisari naționali din fiecare stat membru;
e. din miniștrii statelor cu drept de vot.
65. Care este componența Consiliului?
a. Organism unic
b. Variabilă în funcție de ordinea de zi
c. Fixă și stabilă
d. Configurată în formațiuni
e. Configurat în comisii
66. Bifați afirmațiile corecte:
a. președenția Consiliului este exercitată de statele membre;
b. mandatul președinției Consiliului durează 3 ani;
c. mandatul președintiei Consiliului durează 6 luni;
d. Coreper 1 reunește reprezentanții permanenți ai guvernelor;
e. chestiunile de pe ordinea de zi a Consiliului sunt examinate de Coreper.
67. Identificați afirmațiile corecte
a. Majoritatea calificată în Consiliu trebuie să reunească cel puțin 15 state membre
b. Majoritatea calificată în Consiliu trebuie să întrunească cel puțin 65% din
populația UE.
c. Majoritatea calificată în Consiliu trebuie să reunească cel puțin 55% membrii săi
d. Consiliul nu poate vota cu majoritate simplă.
e. În Consiliu se votează doar cu majoritate calificată.
68. Care dintre următoarele sunt atribuții ale Consiliului?
a. definirea politicilor europene;
b. votarea bugetului UE;
c. votarea actelor normative ale UE;
d. negocierea și semnarea de acorduri internaționale;
e. decide asupra retragerilor statelor din UE.
69. Care dintre următoarele prerogative aparţin Consiliului?
a. Reprezintă interesul general al Comunității Europene
b. Este o instituție reprezentativă a statelor membre
c. Este o instituție reprezentativă a Parlamentului European
d. Exercită funcții jurisprudențiale
e. Exercită funcţii legislative şi bugetare
70. Identificați afirmația corectă:
a. Comisia Europeană reprezintă și exprimă interesul general al comunităților
europene;
b. Comisia Europeană este o instituție reprezentativă a statelor membre;
c. Comisia Europeană conține 10 formațiuni;
d. Comisia Europeană este alcătuită din 27 membri;
e. Înaltul Reprezentant este membru al Comisiei Europene.
71. Când și cum este ales pres Comisiei Europene?
a. Înainte de alegerile europarlamentare
b. La propunerea cons European
c. Ales de ceilalti membri ai comisiei
d. Ales de PE
e. Dupa alegerile europarl
72. Cum sunt numiți comisarii europeni?
a. la sugestia statelor membre;
b. fiecare comisar este ales individual;
c. colectiv, comisia fiind un organ colegial;
d. pe baza unei liste adoptate de Consiliu;
e. după aprobarea PE.
73. Cum sunt numiți comisarii europeni?
a. Individual
b. Colectiv, Comisia fiind un organ colegial
c. Pe baza sugestiilor făcute de Președintele Consiliului
d. Pe baza sugestiilor făcute de Comisarii care și-au încheiat mandatele
e. Pe baza nominalizărilor Consiliului European
74. Care sunt prerogativele președintelui Comisiei?
a. Definirea orientărilor Comisiei
b. Decide cu privire la organizarea Comisiei
c. Numirea vicepreședinților
d. Conduce lucrările Consiliului Afacerilor Externe
e. Poate cere demisia comisarilor
75. Care sunt efectele principiului colegialității Comisiei?
a. Comisia poate demisiona colectiv
b. Comisarii sunt egali în luarea deciziilor
c. Pe plan politic, Comisia are responsabilitate colectivă
d. Fiecare comisar dispunde de un vot în funcție de mărimea statului de unde vine
e. Comisia deliberează în comun
76. Care dintre următoarele sunt atribuții ale Comisiei Europene?
a. aplicarea tratatelor;
b. executarea bugetului;
c. supravegherea aplicării dreptului UE;
d. judecarea statelor pentru încălcarea dreptului UE;
e. promovarea intereselor UE.
77. Ce instituție este gardianul tratatelor?
a. Comisia Europeană
b. Tribunalul
c. Consiliul European
d. Consiliul
e. Parlamentul European
78. Cine execută bugetul UE?
a. Parlamentul European
b. Consiliul
c. Consiliul European
d. Instituția care elaborează proiectul de buget
e. Comisia Europeană
79. Care dintre următoarele caracterizează CJUE?
a. Curtea de Justiție a Uniunii Europene este formată din doi judecători din fiecare
stat;
b. judecătorii Curții de Justiție a UE au un mandat de 6 ani reînnoibil;
c. judecătorii Curții de Justiție a UE au un mandat de 5 ani nereînnoibil;
d. membrii Curții de Justiție își aleg un președinte dintre ei;
e. Curtea de Justiție are 5 avocați generali.
80. Cum judecă CJUE?
a. În Mare Cameră de 15 judecători.
b. În camere de 5 judecători.
c. În Mare Cameră de 17 judecători.
d. Numai la sesizarea persoanelor fizice.
e. În camere de 3 judecători.
81. Cum este hotărârea CJUE pronunțată în urma procedurii întrebărilor preliminarii?
a. este obligatorie doar pentru instanța care a adresat intrebarea;
b. are rol de aviz consultativ;
c. este obligatorie atât pentru instanța care a adresat întrebarea, cât și pentru
celelalate instanțe naționale sesizate cu o problemă similară;
d. este obligatorie pentru toate instituțiile naționale ale tuturor statelor membre UE;
e. este obligatorie doar instituțiilor UE.
82. Acțiunea în constatarea neîndeplinirii obligațiilor presupune:
a. competența exclusivă a Comisiei Europene;
b. competența comisiei in procedura prealabilă;
c. respectarea obligațiilor de către statele membre;
d. poate implica sancțiuni pecuniare pentru state.
e. Intră în competența Tribunalului.
83. Cine poate introduce acţiunea în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor?
a. Comisia Europeană
b. Un stat membru
c. Orice persoană interesată
d. Parlamentul European
e. Consiliul European
84. Care este acțiunea prin care CJUE controlează legalitatea inacțiunii instituțiilor UE?
a. Procedura întrebărilor preliminare
b. Acțiunea în anulare
c. Acțiunea în constatarea abținerii de a acționa
d. Chestiunea prejudicială
e. Acțiunea în constatarea neîndeplinirii obligațiilor
85. Cum își exercită funcțiile judecătorii Tribunalului?
a. În camere de 5 judecători.
b. Pe baza unui mandate imperative de la guvernul statului lor.
c. În deplină imparțialitate și independență.
d. În baza unui mandat de 6 ani.
e. În baza unui mandate de 5 ani.
86. Tribunalul are competența de a judeca:
a. numai acțiunile directe introduse de persoane fizice;
b. numai acțiunile directe introduse de persoane juridice;
c. acțiunile directe introduse de persoanele fizice și juridice;
d. acțiunile introduse de statele membre împotriva Comisiei;
e. acțiunile introduse pentru obținerea unor despăgubiri pentru prejudiciile cauzate
de instituțiile UE.
87. Identificați afirmațiile greșite
a. Tribunalul are competența de a judeca cereri introduse doar de instanțe naționale
b. Tribunalul nu dispune de Mare Cameră
c. Tribunalul are mai puțini judecători decât CJUE
d. Tribunalul are competența de a judeca și cereri introduse de persoane fizice
e. CJUE judecă în recurs hotărârile Tribunalului

S-ar putea să vă placă și