Sunteți pe pagina 1din 1

TITULARIZARE 2021

MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC


DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Vizualizare rapoarte pe judeţ

Portal SEI >> Titularizare 2021 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani

Lista posturilor vacante/rezervate complete cu viabilitatea mai mică de


BRAȘOV
ordonate după disciplină
Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.
Data ultimei actualizări: 04.03.2021 22:05

<< < pag. 25 (PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ZOOTEHNIST-VETERINAR / PISCICULTOR)) >

Post:
Unitate de
1. complet
învăţământ
2. pentru
nevăzători
[Unitate de
Număr 3. constituit din ore 1. Proba
învăţământ
Localitate Disciplină ore Viabilitate rezultate din reducerea practica 1. Proba intensiv-bilingv
Cod cu statut Nivel de
trunchi Detalii cu 2 ore a normei did. 2. 2. Proba orală 1
post juridic de învăţământ
[Mediu] [Alte discipline] comun / Statut 4. contine ore Specialitatea 3. Proba orală 2
care
opţionale rezultate din reducerea postului
aparţine]
cu 2 ore a normei did.
5. contine ore
[Alte
solicitate la intregirea
unităţi]
normei did.

1.
ZOOTEHNIST
Colegiul
PREGATIRE - - VETERINAR
pentru 1. Da
PREJMER INSTRUIRE /
Agricultură 1 an 2. Nu 1.
(PREJMER) PRACTICA PISCICULTOR
1657 și Industrie LICEAL 0 / 24 3. Nu 2. Limba română
(ZOOTEHNIST- 2.
Alimentară Vacant 4. Nu 3.
[Rural] VETERINAR / ZOOTEHNIST
'Țara Bârsei' 5. Nu
PISCICULTOR) - VETERINAR
Prejmer
/
PISCICULTOR

Centrul
BRAŞOV 1. Da
Școlar
(MUNICIPIUL 1 an 2. Nu 1. Inspectie 1.
pentru PROFESOR -
1267 BRAŞOV) SPECIAL PRIMAR 20 / 0 CFP 10.05.2022 3. Nu la clasa 2. Limba română
Educație EDUCATOR
Rezervat 4. Nu 2. - 3.
Incluzivă
[Urban] 5. Nu
Brașov

Centrul
BRAŞOV 1. Da
Școlar
(MUNICIPIUL 2 ani 2. Nu 1. Inspectie 1.
pentru SPECIAL PROFESOR -
1271 BRAŞOV) 20 / 0 3. Nu la clasa 2. Limba română
Educație GIMNAZIAL EDUCATOR
Vacant 4. Nu 2. - 3.
Incluzivă
[Urban] 5. Nu
Brașov

Centrul
Școlar
pentru
Educație
VICTORIA Incluzivă 1. Da
(ORAŞ Victoria 1 an 2. Nu 1. Inspectie 1.
SPECIAL PROFESOR -
1299 VICTORIA) 20 / 0 3. Nu la clasa 2. Limba română
GIMNAZIAL EDUCATOR
[Centrul Vacant 4. Nu 2. - 3.
[Urban] Școlar 5. Nu
pentru
Educație
Incluzivă
Făgăraș]

Centrul
Școlar
pentru
Educație
VICTORIA Incluzivă 1. Da
(ORAŞ Victoria 1 an 2. Nu 1. Inspectie 1.
SPECIAL PROFESOR -
1298 VICTORIA) 20 / 0 3. Nu la clasa 2. Limba română
GIMNAZIAL EDUCATOR
[Centrul Vacant 4. Nu 2. - 3.
[Urban] Școlar 5. Nu
pentru
Educație
Incluzivă
Făgăraș]

Centrul
Județean de
Resurse și
Asistență
BRAŞOV PROFESOR IN 1. Da
Educațională
(MUNICIPIUL CABINET CENTRE SI 1 an 2. Nu 1. Inspectie 1.
Brașov
3225 BRAŞOV) ASISTENTA CABINETE DE 18 / 0 3. Nu la clasa 2. Limba română
PSIHOPEDAGOGICA ASISTENTA Rezervat 4. Nu 2. - 3.
[Grădinița
[Urban] PSIHOPEDAGOGICA 5. Nu
cu Program
Prelungit
'Albinuța'
Făgăraș]

Centrul
Județean de
Resurse și
BRAŞOV PROFESOR IN 1. Da
Asistență
(MUNICIPIUL CABINET CENTRE SI 1 an 2. Nu 1. Inspectie 1.
Educațională
3220 BRAŞOV) ASISTENTA CABINETE DE 18 / 0 3. Nu la clasa 2. Limba română
Brașov
PSIHOPEDAGOGICA ASISTENTA Vacant 4. Nu 2. - 3.
[Urban] PSIHOPEDAGOGICA 5. Nu
[Colegiul
'Aurel Vijoli'
Făgăraș]

S-ar putea să vă placă și