Sunteți pe pagina 1din 3

Drepturi și îndatoriri

A. Rezolvă rebusul:
„ Ascultă şi mă contrazice”
1. Părinții le oferă copiilor multă ...... ..
2. După faptă şi ……..... .
3. A ţine seama de o regulă = ………….. . Zgârcit -
4. Părere = ……….. . Des -
5. Mama şi ………… . Needucat-
6. Drepturile copilului sunt proclamate de ……….. . Slab -
7. Mai multe persoane alcătuiesc un ……… . Moale -
8. Chiar dacă e mare sau ….. are nevoie de afecțiune.. Greu -
Caldă -
Permite -

B. Scrieţi cuvântul opus cuvântului drepturi:

drepturi - ……………..………

C. Folosind cuvintele următoare, completaţi enunţurile date: îndatorire, grup, echipă, respect, Regulamentul
şcolar, întrajutorare.

Mai multe persoane care se înţeleg, se ajută, muncesc împreună, formează un …………….. .
Colectivul de elevi al clasei voastre nu ar obţine rezultate bune la învăţătură şi purtare dacă nu ar
cunoaşte şi respecta …………………………………………….. .
În activităţile pe care le desfăşoară familia ta, membrii acesteia (mama, tata, fraţii) au fiecare o anumită
……………..……. .
D. Alege imaginea potrivită pentru fiecare din drepturile de mai jos. Scrie cifra corespunzătoare în dreptul
imaginii din coloana alăturată.
1) Dreptul de a avea o familie
2) Dreptul la educație
3) Dreptul la sănătate
4) Dreptul de a trăi în pace
5) Dreptul la joacă
6) Dreptul de a fi diferit, de a fi unic!
E. Citește enunțurile apoi desenează o față zâmbitoare dacă este vorba despre respectarea unui drept al
copilului sau o față tristă dacă este vorba despre încălcarea unui drept al copilului.

 Dana foloseşte internetul şi citeşte multe cărţi.

 Dănuţ nu-şi face temele pentru că este pus de părinţi să sape în


grădină.
 Deşi este grav bolnav părinţii nu-l duc pe Iulian la medic.

 Un copil a fost abandonat de părinţi.

 Noi am vizitat acest muzeu pentru a învăţa mai multe despre


marele muzician român.

 Cosmin este pus să cerşească de părinţii lui.

 Daria are multe prietene cu care se joacă în curtea şcolii.

 Medicul nu a primit-o pe Elena la consultaţie, deoarece a


întârziat cinci minute.

F. Pentru a putea beneficia de dreptul la educație, este recomandat să renunți la următoarele acțiuni:

a) a murdări b) a minţi c) a împinge

a rupe a ajuta a sparge

a calcula a jigni a citi

a ţipa a uita a copia

a tăia a înţepa a zgâria

a rezolva a comunica a povesti

S-ar putea să vă placă și