Sunteți pe pagina 1din 3

Data ______________ Nume, prenume ______________________

Evaluare sumativă finală, clasa a V-a


Scor acumulat: ______puncte _____%realizat Nota_____

Nr Scor
d/ Conținutul itemului acumu
o lat
1 Enumără în spațiile rezervate: L
1. 2 corpuri ce conduc bine căldura ________________________________________ 0
2. 2 corpuri ce produc sunete _____________________________________________ 1
3. 2 corpuri ce produc lumină_____________________________________________ 2
3

2 Completează spațiile libere cu termenii corespunzători: L


0
_____________________ este starea de creștere a temperaturii unui corp sau a mediului. 1
Temperatura se măsoară cu instrumentul numit ___________________. Corpurile care 2
produc și răspândesc lumină se numesc __________________ _____ ________________. 3
Sursele de lumină pot fi _________________ și ______________. Corpurile care permit 4
trecerea luminii se numesc __________________________, iar cele care nu permit trecerea 5
luminii se numesc _________________________, ele formează __________________ . 6
7
8
3 Avem următoarea situație: Te întorci de la Ungheni cu autobuzul. Explică în ce stare se află L
pasagerii față de reperul - autobuzul; În ce stare se află autobuzul față de reperul - un copac 0
de pe marginea drumului; Ce forță produce mișcarea autobuzului: 1
______________________________________________________________________________ 2
______________________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4 Alege răspunsul corect prin subliniere : L


1. Balonul umplut cu aer va zbura; 2. Lingura va pluti într-o farfurie cu apă; 3. Zmeul 0
de hârtie poate zbura ; 4 o mandarină scufundată în acvariu va pluti; 1
2

5 L
Analizează imaginile de mai jos, ce reprezintă specii din biodiversitatea R. Moldova incluse în 0
Cartea Roșie, apoi răspunde la întrebările propuse 1
2
3
4
5
6
7

Scrie în spațiul rezervat:


a. Câte o acțiune a factorului antropic ( omul) ce influențează distructiv, pentru fiecare
specie in parte
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b. Rolul Cărții Roșii al R. Moldova_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6 L
0
Completează următoarul tabel:
1
Nume,prenume savant Descoperirea realizată Importanța acestei descoperiri
2
3
4
5
6
7
8
9

Barem de convertire
nota 2 3 4 5 6 7 8 9 10
% din 14% 15- 25- 33- 51- 66- 76- 86- 96-
puncte 24% 32% 50% 65% 75% 85% 95% 100%
acumulat
Barem de corectare

Nr
d/ Scor total
o
1
Pentru fiecare noțiune definită se acordă 1 punct 2 puncte

2 8 puncte
1punct – pentru denumirea tipului de relație dintre organisme 1*2=2
Câte 1 punct pentru fiecare alegere corectă a agrupului de organisme
6*1=6
3 1p pentru fiecare acțiune enumerată corect 2*1=2 4 puncte
2puncte pentru argumentarea rolului Cărții Roții al R.Moldova
4 Pentru fiecare completare corectă a unei rubrici din tabel se acordă 1 9 puncte
punct; 1*9=9
5 a. pentru fiecare definire 1 punct 1*3 = 3
b. Pentru fiecare argument 1 punct; 1 *2=2 7 puncte
c. Pentru fiecare exemplu corect 1 punct; 1*2=2