Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

 Data: 05.04.2019

 Clasa: a III –a

 Disciplina Ed.muzicala

 Tema lecţiei: mixta

 Subiectul: Cint vocal Hora din colectia lui T.Brediceanu

 Ex.vocalpag 87Auditie Piesa ploaia si curcubeul de S.Prokofiev.Piesa de concert Sirba toreasca de c.Rusnac

 Tipul lecţiei: lecție de comunicare- însușire de cunoștințe

 Subcompetenta : Formarea şi dezvoltarea auzului muzical și a vocii prin interpretarea cântecului

 Competenţe specifice vizate:

 Muzică și mișcare

1.1. Receptarea unor cântece din folclorul copiilor, colinde, a unor lucrări accesibile din patrimoniul cultural, cu sesizarea unor
diferenţe;

2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de mişcare şi a acompaniamentului instrumental -
interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei;

 Obiective operaţionale:

1.1.1. Să intoneze corect exercițiile de omogenizare a vocilor ( obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev intonează majoritatea exercițiilor de
omogenizare a vocilor)

1
2.1.1. Să interpreteze corect şi expresiv linia melodică a cântecului ( obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev interpretează cântecul cu
sprijin)
2.1.2. Să interpreteze cântecul executând mişcările sugerate de text (obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev interpretează
cântecul executând câteva mișcări sugerate de text)
2.3.1. Să realizeze hora păpușilor folosind tehnici adecvate( obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev realizează lucrarea cu
sprijin).
 Metode, procedee și tehnici didactice: exercițiul, explicația, conversația, demonstrația

 Mijloace de învăţământ: costume populare, fişe de lucru cu siluete, foarfecă, lipici, coli, calculator, videoproiector, boxe, planșe cu
floarea de cicoare, instrumente muzicale.

 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe

 Durata:45 minute 

 Bibliografie:

* Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV”
- program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar.
* MECTS -„Programa pentru disciplinele muzică și mișcare, Arte vizuale şi abilităţi practice, aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei naţionale nr. 5003/02.12.2014”, Bucureşti, 201
Desfășurarea activității

Nr. Etapele lecţiei / Timp Ob. Eșalonarea conţinutului Strategia didactică Evaluare
crt. Op.
Activitatea profesorului
Metode, Mijloace de Forme de
procedee și înv. organizare
tehnici did.
1. Momentul organizatoric     Asigurarea unui climat educaţional  Conversația Frontal  
favorabil.
2. Reactualizarea        
cunoştinţelor și Se asigură poziția relaxată a corpului,
deprinderilor astfel încât aparatul fonator să aibă Explicația Frontal
capacitatea de a emite corect sunete.
- ţinuta corectă: spate drept, rezemat
de bancă, mâinile pe băncuțe sau pe Observare
genunchi, picioarele sprijinite de podea. sistematică

1. Exerciţii prevocale
1.1.1 a) Exerciții de respirație
• Oftatul - înainte de a inspira se
scoate aerul din plămâni printr-un
oftat: Offf!
• Mirositul florilor- miros floarea-
inspiră nazal, expiră nazal pe Demonstrația Frontal
 Exercițiul
cuvintele: Ce frumos miroase
floarea!
• Zboară fulgul - elevii îşi Observare
imaginează că au un fulg în sistematică
palmă, pe care trebuie să îl ridice
suflându-l după ce, în prealabil,
au inspirat pe nas.
• Stinge lumânarea! - elevii expiră
prelungit pe gură, în trei timpi, ca

3
şi când ar sufla uşor peste flacăra
unei lumânări, simultan cu
aplecarea din talie înainte.
b ) Exerciţii de dicţie:
1.1.1
 „Rici, rici, măi arici, scoate
Demonstrația Frontal
ţepele de-aici, Exercițiul
Buş-buş, cărăbuş ieşi afară din
culcuş.”

1.1.1 2. Exerciţii de cultură vocală:


Intonez model sunete de înălţimi diferite,
după care la comanda mea vor intona şi Demonstrația Observare
elevii (pe vocale, pe silabe deschise, pe Exercițiul Frontal sistematică
silabe închise):
a a a a a a a a a a a a a a ……..

ma ma
ma ma ma ma maaaaaaa

ta ta
ta ta ta ta taaaaaaaaa

ma...me...mi...mo...mu
ra...re ...ri.... ro....ru
tic...poc....pum...lir...dim

Propun elevilor să interpreteze


2.1.1 Exercițiul Instrumente Frontal Observare
cântecul învăţat data trecută” La muzicale sistematică
pădure”, din folclorul copiilor.

3. Activitate/discuție   Prezint elevilor costume naționale și un  Explicația Costume Frontal  


introductivă videoclip în care este prezentată o horă. naționale
Discutăm pe baza acestora: Videoproiecto
 Cum se numeşte dansul pe care îl r
execută? Calculator
Exercițiul Boxe Frontal
 Cine interpretează hora pe care se
dansează?  
 Cu ce ocazii se cântă şi se dansează
hora?

4. Anunţarea temei şi a     Astazi la ora de muzică şi mişcare    


obiectivelor veţi învăţa un cântecel nou „Hora”din  
Explicația Frontal
folclorul copiilor. Conversația
Este o melodie populară, la fel ca şi
cea pe care aţi urmărit-o în imaginile
filmate.

La sfârşitul orei va trebui să cântaţi


corect acest cântec şi să executaţi câţiva
paşi de horă.

5. Prezentarea optimă a     Se audiază cântecul și se analizează    


conţinutului şi dirijarea numărul de strofe, conținutul de idei. Conversația Planșe cu flori Evaluare
învăţării Cânt model prima strofă iar elevii repetă  Exercițiul de cicoare orală
2.1.1 Frontal
prima strofă de două ori.
Individual
Propun cântarea individuală de către doi-
trei elevi;
2.1.1 Cânt model a doua strofă iar elevii
repetă a doua strofă de două ori.
Exercițiul Frontal Evaluare
Propun cântarea strofei individual de Individual orală
către doi elevi.
2.1.1 Propun cântarea integrală a cântecului

5
de către toţi elevii de două-trei ori. Evaluare
2.1.1 Se reia cântecul în procedee variate de Exercițiul Pe grupe orală
interpretare:
- în lanț, pe grupe de copii;
- mai tare mai încet;
6. Fixarea cunoştinţelor      
Propun elevilor să interpretăm cântecul,  Exercițiul Frontal Probă
2.1.2 executând mişcările sugerate de text, practică
pașii de horă.

Atelier de creație

2.3.1 Elevii trebuie să pliaze bucata de hârtie


până se va obține un evantai,după care Tema de
vor desena pe una dintre părțile pliate o Explicația Fişe de lucru Individual lucru în
Exercițiul cu siluete clasă
siluetă de băiat sau de fată ( anaxa 1)
Lipici
Decupează după conturul desenat, apoi Foarfecă
colorează fiecare siluetă în parte( dacă
mai este timp). Unește cu lipici primul și
ultimul personaj din șirul format și se va
obține o horă a păpușilor.

7. Asigurarea retenției și     Elevii au de terminat acasă hora păpușilor    


transferului de la atelierul de creație.  Explicația Frontal

8. Aprecieri şi recomandări     Se vor face aprecieri generale şi    


individuale asupra participării elevilor la  Conversați Frontal
lecţie, precum şi asupra a
comportamentului lor pe parcursul orei.
ANEXA 1

S-ar putea să vă placă și