Sunteți pe pagina 1din 3

Probă de evaluare sumativă scrisă

la Limba şi literatura română, cl.a IV-a


Data: __________ Numele, prenumele____________________

Se spune că Moș Crăciun era un cioban rău,care n-a vrut s-o primească pe
Maria să nască nici măcar într-un staul de al său.Dar Crăciunoaia,soția baciului
,era o femeie miloasă și a primit-o pe Maria fără acordul soțului ei. Ba ea chiar l-a
și moșit pe Iisus când a venit sorocul. Când a aflat Moș Crăciun de nesupunerea
nevestei sale ,în culmea mâniei i-a tăiat mâinile .
Dar minune ! Maica Domnului i le-a lipit la loc. Cutremurat de faptele
sale,impresionat de puterea sfântă ce poposise în casa lui,Moș Crăciun s-a
transformat pe loc dintr-un om rău într-unul blând și generos.
Maica Domnului i-a spus ca în vecii vecilor să vestească Nașterea
Mântuitorului prin împărțirea darurilor pentru copii .
Itemul I Scrie în baza textului două întrebări cu începutul dat.
Cine _________________________________________________________________ ? L012
L012
Ce ___________________________________________________________________ ?

Itemul II Subliniază în șirul propus trei cuvinte ce nu aparțin textului citit.


Cioban ,mieluț, Maria,stea,Iisus,colind,minune,Moș Crăciun,Crăciunoaia. L0123

Itemul III Scrie două întrebări la care ai răspunde cu enunțul următor:


Crăciunoaia,soția baciului ,era o femeie miloasă și a primit-o pe Maria fără acordul
soțului ei.
______________________________________________________________________ L012
L012
________________________________________________________________________________

Itemul IV Înlocuiește un substantiv din propoziția de mai sus cu pronume și scrie


propoziția nouă pe spațiul de mai jos.
_____________________________________________________________________________________ L012
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Itemul V Găsește câte o însușire pentru fiecare din personajele textului.
Crăciunoaia___________________ L0123
Maica Domnului_______________________
Moș Crăciun__________________

Itemul VI Alcătuiește câte un enunț cu două îmbinări obținute la itemul 5.


___________________________________________________________________________________ L012
___________________________________________________________________________________ L012
__________________________________________________________________________________

Itemul VII Selectează din text cuvintele cu sens apropiat pentru cele date mai jos.
hain_______________ L0123
nevastă_________________
miracol_________________
Itemul VIII Scrie 2 enunțuri utilizând ortogramele ea și ia .
_________________________________________________________________________________ L012
_________________________________________________________________________________ L012

Itemul IX Scrie un text din patru enunțuri care să aibă sfârșitul dat:
...și au avut un Crăciun fericit !
__________________________________________________________________________________ L012
___________________________________________________________________________________ L012
____________________________________________________________________________________ L012
____________________________________________________________________________________ L012
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ L012
____________________________________________________________________________________

Punctaj acumulat :_____


Calificativul : _____

Barem de notare:

Calificativ acordat Punctaj

FB 100% - 90% 37-34 puncte


B 89% - 65% 33-25 puncte
S 64% - 34% 24- 13 puncte
Barem de apreciere şi corectare :

Itemul Punctaj maxim acordat Barem de apreciere

nr.1 4 puncte Se acordă un punct pentru fiecare întrebare


scrisă corect și căte un punct pentru
corectitudine ortografică și punctuațională.
nr.2 3 puncte Se acordă cîte un punct pentru fiecare cuvînt
ales corect.
nr.3 4 puncte Se acordă cîte un punct pentru fiecare întrebare
scrisă corect și cîte un punct pentru
corectitudine ortografică și punctuațională.
nr.4 2 puncte Se acordă un punct pentru înlocuirea corectă a
substantivului și un punct pentru corectitudine
ortografică și punctuațională.
nr.5 3 puncte Se acordă cîte un punct pentru fiecare însușire
scrisă potrivit.
nr.6 4 puncte Se acordă cîte un punct pentru fiecare îmbinare
inclusa logic corect în enunț și cîte un punct
pentru corectitudine ortografică și
punctuațională.
nr.7 3 puncte Se acordă cîte un punct pentru fiecare sinonim
ales corect.
nr.8 4 puncte Se acordă cîte un punct pentru fiecare
ortogramă utilizată corect și cîte un punct
pentru corectitudine ortografică și
punctuațională.
nr.9 10 puncte Se acordă cîte un punct pentru fiecare enunț
scris corect și cîte un punct pentru corectitudine
ortografică și punctuațională.
Se acordă un punct pentru respectarea părților
textului și un punct pentru conținut logic
corespunzător.
Total 37 puncte

S-ar putea să vă placă și