Sunteți pe pagina 1din 1

Data: ................................. Numele,prenumele...........................................

Test de evaluare la istorie(modulul I )


1.Răspunde la întrebări:
a)Ce este istoria?b)Ce este cronologia?c)Cine sunt arheologii?
a)..................................................................................................................................
....................................................................................................................................
b)..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
c)..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2.Completează :
Deceniul are ........ani,secolul are ...........ani,iar mileniul are..............ani.
M-am născut în anul...................... .Anul naşterii mele este secolul.......... .
Sursele istorice se împart în:
........................... .................................. ......................................

........................... ................................... .......................................


........................... ................................... .......................................
........................... ................................... ...................................... .
3.Continuă enunţurile:
Cu un an în urmă.................................................................................................... .
Azi.......................................................................................................................... .
Peste cîţiva ani....................................................................................................... .
În trecut................................................................................................................. .
În viitor................................................................................................................. .
4.Povesteşte despre Republica Moldova utilizînd cuvintele de reper:
este situată,capitala,Constituţia,Parlamentul,simbolurile principale de
stat,preşedintele,este ales.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................................................. .
5.Expuneţi părerea:
Istoria trebuie învăţată de orice cetăţean,deoarece.................................................
............................................................................................................................. .
Cine nu cunoaşte istoria.........................................................................................
........................................................................................................................ .
De ce istoria este considerată”învăţătoarea vieţii”?
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................. .

S-ar putea să vă placă și