Sunteți pe pagina 1din 1

NR. 1334/18.03.

2021

CERERE

Subsemnatul în calitate de manager de caz , solicit


 evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap
 acces la servicii de abilitare si reabiliare

a copilului ...... cu măsura de protecție specială la a.m.p. ............ , conform


Disp. Nr. ...........

TELEFON a.m.p. ..............


Anexez la prezenta cerere urmatoarele:
 Ancheta socială
 Fișă medicală sintetică
 Fișă de evaluare psihologică
 Fișă psihopedagogică
 Certificat medical timbrat
 Copie acte medicale

Semnatura