Sunteți pe pagina 1din 3

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DORNA ARINI

Cuvintele și contextul
Clasa a V-a

1. Completează cuvintele cu literele ”â” sau ”î”: rom...nește, ne...ntors,stăp...n, ...mpărat, cobor...,
...nt...lnire, t...năr, izvor..., ...nt...mplător, ne...înțelegere, bl...nd, ...nceput, plăp...nd, ...ntrebare,
complet...nd.
2. Precizează numărul de litere și de sunete pentru cuvintele date: arlechin, box, minge, cerneală, gheruțe,
saxofon, buchet.
3. Rescrie următoarele enunțuri, corectând greșelile de scriere:
a) Victoria lui a fost înbucurătoare.
b) Greșala recunoscută este pe jumătate iertată.
c) A alunecat pe ghiață și s-a lovit.
d) Este un elev respectos.
e) Este considerată o persoană îngânfată.

Citește cu atenție următorul text pentru a răspunde corect cerințelor formulate:


Mâța are motănei
Și ar prinde porumbei
Pentru ei.

- Porumbeii-s pentru pace.


Mâță, ia lasă-i în pace!
Ei, oricum, zboară prea sus,
Nu-i poți prinde: Uite, nu-s!

Na, ia lapte de doi lei,


Ca să dai la motănei.
(Marin Sorescu, Mâța are motănei)
4. Desparte în silabe cuvintele din primele trei versuri, precizând regulile utilizate.

5. Transcrie, din text:


a. Trei cuvinte monosilabice:
b. Trei cuvinte bisilabice:
c. Trei cuvinte trisilabice:

6. Accentuează corect cuvintele următoare, apoi desparte-le în silabe: academie, geamuri, pagină,
prepeliță, șaptesprezece, butelie, amăruie, covrigărie.

7. Construiește enunțuri în care cuvintele date mai jos să aibă sensuri diferite, în funcție de felul în care
sunt accentuate: acele, umbrele, țarină, torturi, haină, companie, lumină, fugi, voi.

8. Alege varianta corectă:


Bonboane/bomboane Trăsnet/trăznet Sibean/sibian
Emblemă/enblemă Afectos/afectuos Ieste/este
Alecsandri/Alexandri Dezpachetat/despachetat
Isgonit/izgonit Clujean/clujan
9. Completeză, după model, tabelele date:
a.

Cuvântul Contextul Scrierea diferită a Enunțul propriu


cuvântului
Mai Era mai puțin interesată m-ai Nu m-ai lăsat să explorez ținutul.
Ea Ea a plecat
Decât Decât frații mei
S-ar Nu s-ar duce
Niciodată Nu a mers niciodată
acolo
Iar Iar ziua ne oferea
Ne-a Ne-a luat-o înainte
Noi Dintre noi patru
Ca Era la fel ca a mea
Cam Toți arătau cam la fel
Ai Ceilalți colegi ai mei
Mi-au Mi-au simțit agitația
S-a Ni s-a alăturat
Lor În goana lor
La Să ajungă la ea
I-a I-a dat de grijă
Ne-am Ne-am repezit

b.
Cuvântul Contextul Pronunți Enunțul propriu
a diferită
Deși Deși pădurea era aproape deși Copacii deși formau un tablou admirabil.
Era Era mama mea
Lumina Am pășit în lumina soarelui
Compani Lipsindu-i de compania mea
a
Forma Forma aceea mare și frumoasă
Repede Să se miște mai repede

c.
Cuvântu Contextul Enunțul propriu în care cuvântul își păstrează scrierea și
l pronunția, dar are alt sens
Care Care se uitau Treceau două care cu boi pe ulița satului.
Mine Pe lângă mine erau frații mei
Mei Colegii mei sunt de treabă
Mare Forma din umbră era mare de tot
Unde De unde să iau
Noi Care dintre noi
Dar Dar toți erau supărați
Părul I se zburlise părul
Dacă Chiar dacă noi voiam
Broască Era o broască pe lac.

10. Se dau următoarele silabe: că, ne, sta, ce, nu, ta, re, zut, mi, vă, su, pă, tea, toar, nos, pâi, tor, ci, car, să,
ri, loa, vâ, pun, os, să, lu, vin, școa, rar, fe, lă, ban, par, a, te. Creează, cu ajutorul silabelor date, cel
puțin șapte cuvinte pe care să le integrezi într-un text pe o temă legată de școală.
Bibliografie:
 Anca Șerban ș.a., ”Limba și literatura română. Teorie și exerciții. Clasa a V-a”, ed. CD Press, București,
2017
 Mariana Norel, Petru Bucurenciu, ”Limba și literatura română. Manual pentru clasa a V-a”, ed. Aramis,
București, 2017
 Mădălina-Ioana Ifrim (coord.), ””De-a gramatica... Să o deslușim prin: creativitate, comunicare, joc,
lucru în echipă. Clasa a V-a”, ed. Delfin, București, 2019