Sunteți pe pagina 1din 6

CONCURS JUDEȚEAN

DE ACTIVITĂȚI ARTISTICO-PLASTICE
„VIAȚA E CULOARE”
poziția 8 / pag. 15 / CAEJ

INVITAȚIE
EDIŢIA a III-A

Iunie 2018

ORGANIZATOR:
GRĂDINIȚA SPECIALĂ FĂLTICENI

PARTENER:
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ
EUGEN LOVINESCU FĂLTICENI
ARGUMENT:
Având în vedere că instituţiile şcolare trebuie să participe şi să sprijine înţelegerea şi
acceptarea drepturilor tuturor persoanelor indiferent de grupul sau mediul de provenienţă și să
stimuleze dezvoltarea unor însuşiri de personalitate la copii / elevi ca: spiritul de iniţiativă,
încrederea în posibilităţile proprii, concursul județean de activități artistico-plastice „Viața e
culoare!” se doreşte a fi un demers pentru implicarea copiilor din învăţământul de masă și
special preuniversitar din județul Suceava într-un proces de comunicare deschisă prin diferite
forme de expresie artistică.

SCOP:

Concursul județean de activități artistico-plastice „Viața e culoare!” va constitui un prilej


pentru implicarea copiilor / elevilor în exerciții de exprimare artistică a percepțiilor legate de
mediul înconjurător și crearea unor relații eficiente între unități școlare, copii, elevi și cadre
didactice.

OBIECTIVE:

 Formarea de comportamente adecvate în receptarea lumii înconjurătoare, a valorilor


culturale;
 dezvoltarea şi stimularea creativităţii copiilor / elevilor;
 dezvoltarea imaginației creatoare, a gustului pentru frumos;
 dezvoltarea abilităților de exprimare artistică prin metode și tehnici învățate;
 dezvoltarea personalității copiilor / elevilor prin lărgirea ariei de interese;
 dezvoltarea unor însuşiri de personalitate la copii / elevi: spiritul de iniţiativă,
încrederea în posibilităţile proprii;
 formarea și dezvoltarea conștiinței de sine la copii / elevi.

Grup ţintă:
Copii / elevi și cadre didactice îndrumătoare din învăţământul preuniversitar, unități de
învățământ de masă și special din județul Suceava.
Desfăşurarea activităţilor:
1. postarea pe internet a regulamentului – perioada martie 2018
2. confirmarea participării la Concurs – perioada martie – mai 2018;
3. trimiterea lucrărilor conform regulamentului – perioada martie – 25 mai 2018
4. desfășurarea lucrărilor Concursului – 4 iunie 2018
5. organizarea unei expoziții cu lucrările copiilor trimise în cadrul Concursului – în două
locații: la Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” Fălticeni și la sediul Grădiniței
Speciale Fălticeni – 31 mai – 31 august 2018;
6. popularizarea evenimentului în presa locală – 4 iunie 2018.

Regulamentul: va fi pus la dispoziţia participanţilor prin postarea pe /didactic.ro / trimis


prin e-mail unităților școlare potențial participante.
DATELE INSTITUŢIEI ORGANIZATOARE:
GRĂDINIȚA SPECIALĂ FĂLTICENI
str. Dimitrie Hîrlescu, nr. 6, loc. Fălticeni, jud. Suceava, cod 725200,
Tel./Fax 0230542385,
E-mail: viataeculoare@yahoo.com
www.gradinitaspecialafalticeni.ro

COORDONATORI:
prof. Varganici Elena
prof. Sava Carmen Angelica
prof. Timofti Simona

ECHIPA DE PROIECT:
prof. Andrei Carmen
prof. Pavel Manuela Maria
prof. Gheorghiu Rodica
prof. Suditu Livia
prof.Hoț Steluța

Director,

Prof. Varganici Elena


REGULAMENT DE DESFĂȘURARE CONCURS

a) Concursul se derulează în perioada 21 martie – 4 iunie 2018.


Înscrierea participanţilor se va face în perioada 21 martie – 25 mai 2018
obligatoriu prin e-mail pe adresa viataeculoare@yahoo.com .
b) Lucrările vor fi trimise pe adresa: GRĂDINIȚA SPECIALĂ FĂLTICENI, str.
Dimitrie Hîrlescu nr. 6, loc. Fălticeni, cod 725200, jud. Suceava, pentru Concursul
Județean „VIAȚA E CULOARE!”.
Data limită de trimitere a lucrărilor este 25 mai 2018 (data poştei).

c) Fiecare lucrare expediată va fi însoţită de o etichetă (Anexa 2) cu următoarea


structură: numele şi prenumele copilului / elevului, grupa / clasa, şcoala, cadrul
didactic îndrumător, titlul lucrării. Cadrul didactic îndrumător va expedia:
-lucrările cu un plic format A4 timbrat, autoadresat pentru primirea
diplomelor și suma de 2 lei pentru fiecare copil participant în cazul în care se dorește
diplomele printate
- în cazul diplomelor trimise on-line, nu se percep taxe de participare.

d) Specificări legate de realizarea lucrărilor: lucrările participante la concurs pot fi


realizate în tehnici la liberă alegere.

e) Jurizarea lucrărilor se va face în data de 31 mai 2018. Se vor acorda premiile I, II, III
și menţiuni. Pentru lucrările nepremiate, autorii lor vor primi diplome de participare.

7. Expunerea lucrărilor premiate se va face la Biblioteca Municipală „Eugen


Lovinescu” Fălticeni și la sediul Grădiniței Speciale Fălticeni în perioada 4 iunie – 31
august 2018.. Diplomele vor fi trimise în perioada 4 iunie – 31 august 2018.
 Lucrările trimise nu se restituie.
 Nu se admit contestaţii.
 Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare lucrările care ajung
deteriorate din diferite motive.

Persoane de contact :
- Prof. Pavel Manuela Maria, tel. 0754840072

- prof. Andrei Carmen tel. 0748473483.


ANEXA 1

FIŞA DE ÎNSCRIERE
CONCURS JUDEȚEAN
DE ACTIVITĂȚI ARTISTICO-PLASTICE
„Viața e culoare!”
poziția 11 / pag. 13 / CAEJ

EDIŢIA a III-A
Iunie 2018

Numele îndrumătorului:.....................................................................................................
Prenumele îndrumătorului:................................................................................................
Unitatea de învăţământ:.....................................................................................................
...........................................................................................................................................
Telefonul persoanei de contact (îndrumător)
………………………………………………………….
Adresa de e-mail a îndrumătorului ……………………………………………………...

Adresa unde se vor trimite diplomele:


Numele şi prenumele:.............................................................................................
Strada:........................................................................ Nr...............................
……….......................................................................................................................
Localitatea:..............................................................Codul:..........................
Judeţul:................................................

Copii / elevi participanți*:

Nr. Numele şi prenumele Grupa / Clasa Titlul lucrării


crt. copilului / elevului

Semnătura cadrului didactic,


*Tabelul de mai sus poate fi extins la numărul de participant dorit.
Anexa 2

Nume copil / elev


........................................................................

Grupa / Clasa ................................................

Grădinița /
Şcoala ..............................................................
............

Profesor...........................................................

Titlul lucrării .................................................

S-ar putea să vă placă și