Sunteți pe pagina 1din 2

NUME: DĂNCILĂ F.

PRENUME: VASILICA VIORICA

Curriculum vitae
Informaţii personale

Cetăţenie română

Data naşterii 16.12.1963

Sex F

Apartenenţa politică: Organizaţia PSD TELEORMAN Vechime în partid: 22 ani

Educaţie şi formare
Perioade / Instituţii de învăţământ I 2017 - Premiul de Excelenţă pentru Promovarea României în Uniunea Europeană
Calificări sau diplome obţinute 2017 - nominalizată pentru Europarlamentarul Anului 2017, la categoria Drepturile Femeii şi Egalitate de
Gen
2017 - nominalizată pentru Europarlamentarul Anului 2017, la categoria Cercetare şi Inovare
2015 - nominalizată pentru Europarlamentarul Anului 2015 pentru activitatea în PE, la categoria Agricultură şi
Dezvoltare Rurală

2004 - 2006
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică - Bucureşti
Diploma de Master - Spaţiul Public European

1983 -1988
Institutul de Petrol şi Gaze, Facultatea Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor de Hidrocarburi,
Ploieşti
Diplomă de Licenţă

1978 -1982
Liceul Energetic, Ploieşti
Diplomă de Bacalaureat

Cursuri de pregătire în domeniul politic organizate de Friedrich Ebert Stiftung

Specializări:
- Programarea şi managementul proiectelor,
- Bazele economiei petroliere şi luarea deciziilor,
- Expert în armonizarea legislativă - integrare europeană

Definitivat învăţământ

Experienţa politică
Perioade / Funcţii ocupate Ianuarie 2009 - ianuarie 2018 Deputat în cadrul Parlamentului European
Apartenenţe politice anterioare Decembrie 2014 - ianuarie 2018 Lider al delegaţiei deputaţilor europeni români în Grupul S&D
Iulie 2014 - ianuarie 2018 Vicepreşedinte Comisia de Agricultură şi Dezvoltare Rurală în Parlamentul
European
Octombrie 2015 - prezent Preşedinte Organizaţia Naţională de Femei a Partidului Social Democrat
Martie 2014 - octombrie 2015 Preşedinte interimar Organizaţia Naţională de Femei a Partidului Social
Democrat
2010 - 2014 Vicepreşedinte Organizaţia Naţională de Femei a Partidului Social Democrat
2005 – prezent Membru în Consiliul Naţional al Partidului Social Democrat
Octombrie 2015- prezent Membru al Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat
2005 - 2014 Preşedinte Organizaţia de Femei a PSD Teleorman
2005 - 2014 Vicepreşedinte Organizaţia Judeţeană PSD Teleorman
martie 2010 - martie 2011 Liderul Delegaţiei PSD din Parlamentul European
2003 - 2011 Preşedinte Organizaţia PSD Oraş Videle
2008 - 2009 Consilier Judeţean PSD Teleorman
2004 - 2008 Consilier Local PSD Oraş Videle
2000 - 2003 Preşedinte Organizaţia de Femei a PSD Oraş Videle
1996 - prezent Membru al Partidului Social Democrat

Experienţa profesională
Perioade / Instituţii / 1988 - 2009
Funcţii sau posturi ocupate / Petrom SA - membru OMV Group, Videle
inginer - Serviciul Monitorizare Producţie, Ţiţei şi Gaze

1989 - 1997
Liceul Industrial Videle
profesoară

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă română

Alte limbi străine cunoscute Ιnţelegere Vorbire Scriere


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba engleză B B B B B
Limba franceză FB FB FB FB FB
(*) Alegeţi dintre următoarele calificative: E - Excelent, FB - Foarte Bine, B - Bine, S - Satisfăcător

Competenţe şi aptitudini Capacitatea de a organiza şi de a coordona grupuri şi activităţi politice


organizatorice Capacitatea de a elabora strategii pe baza experienţei acumulate
Aptitudinea de a lucra în echipă, de a-mi asuma iniţiative şi responsabilităţi de coordonare şi organizare
Capacitate de sinteză şi analiză
Capacitatea de a manifesta solidaritate în rezolvarea problemelor, de a comunica constructiv în situaţii
sociale diferite
Negociator în relaţii sociale şi politice
Capacitatea de a relaţiona eficient cu instituţii
Capacitatea de a promova identitatea culturală naţională, în contextul diversității culturale europene și
internaționale

Competenţe şi aptitudini de utilizare


Utilizarea calculatorului în diferite variante şi competenţe utilitare ale calculatorului
calculator
Adaptarea cu uşurinţă la solicitări în domeniul tehnic

Alte competenţe şi aptitudini Carnet şofer categoria B

Informaţii suplimentare Căsătorită, 1 copil