Sunteți pe pagina 1din 4

L.

6 Tehnologia prelucrării filetelor interioare cu tarodul

Obiectivele lucrării
 cunoaşterea şi insuşirea tehnologiei de prelucrare a filetelor intrioare (găurilor filetate) cu
tarodul.
 cunoaşterea şi aplicarea modului de elaborare a documentaţiei tehnologice pentru o
operaţie de prelucrare a unei găuri filetate.

Noţiuni explicative
 prelucrarea filetelor interioare este posibilă prin strunjire (cu cuţit normal), frezare (cu
freză pieptene), rectificare (cu disc abraziv) sau cu tarodul. Factorii care determină
alegerea procedeului de prelucrare, în ordinea importanţei acestora, sunt următorii:
 caracteristicile geometrice ale filetului (formă şi precizie);
 tipul producţiei;
 materialul piesei.

Prelucrarea filetelor cu tarodul


Acest procedeu de prelucrare a filetelor interioare este utilizat în toate tipurile de
producţie, dar este singurul posibil pentru realizarea găurilor filetate de diametre mici.
Datorită faptului că tarodul poate fi rectificat uşor, precizia prelucrării este superioară
altor procedee.
Prelucrarea poate fi realizată mecanic, caz în care filetul rezultă dintr-o singură trecere,
sau manual. În acest ultim caz, datorită necesităţii de a avea forţe de prelucrare mai mici, se
utilizează seturi de 2, 3 tarozi pentru divizarea adaosului total de prelucrare.
Prelucrarea mecanică a filetelor se poate realiza pe:
 strunguri;
 maşini de găurit;
 maşini verticale de filetat;
 agregate (maşini speciale);
În acest caz, parametrii regimului de aşchiere sunt:
 avansul axial S a , S a  p
Chiar dacă prelucrarea filetului are loc prin autoînşurubare, pentru executarea primelor
spire este necesară realizarea acestui avans.
 Viteza de aşchiere, V , care depinde de pasul şi diametrul filetuului, de materialul piesei
şi de durabilitatea tarodului.
De exemplu, la prelucrarea unei găuri filetate intr-o piesă din OLC 45, relaţia de calcul
este:
64,8d 1, 2
V [m / min]
T 0, 9 p 0 , 5

1 / 4
Aspecte specifice privind prelucrarea filetelor cu tarodul.
 Stabilirea diametrului găurii înainte de filetare. Deoarece prelucrarea cu tarodul
produce deformări plastice ale materialului piesei, se impune stabilirea corectă a dimensiunii
găurii înainte de filetare şi teşirea ei.
 Reglarea exactă a lui S a S a  p 
Dacă S a nu poate fi realizat cu precizie, se utilizează o mandrină compensatoare cu arc
pentru prinderea tarodului, asigurând autoînşurubarea lui.
 Limitarea cursei tarodului la filetarea găurilor înfundate.
Forma găurilor filetate realizabile prin tarodere este prezentată în figura 1.

a) b)
Fig. 1

Pentru limitarea cursei tarodului (cazul b) se folosesc limittoarele de cursă, iar pentru
evitarea ruperii lor se utilizează mandrine speciale cu cuplaj de siguranţă.

Echipamente şi mijloace de lucru


 Maşină de găurit G25;
 Dispozitiv special de găurit indexabil;
 Mandrină pentru fixarea sculei;
 Tarod de maşină, M10;
 Semifabricat, material OLC 45, ca în figura 2.

Fig. 2

2 / 4
Efectuarea lucrării
Se consideră operaţia de filetare cu tarodul a celor două găuri filetate M10 din piesa
„disc”, în cadrul unei producţii de serie mijlocie. Această operaţie a fost prevăzută a se realiza pe
o maşină de găurit G25, echipată cu un dispozitiv special de găurit, indexabil, fig. 3.

Fig. 3

În scopul întocmirii documentaţiei tehnologice (planul operaţiei, în cazul de faţă), este


necesară stabilirea următoarelor elemente specifice operaţiei:
 stabilirea fazelor operaţiei: se are în vedere faptul că operaţia se execută pe o maşină
de găurit G25, semifabricatul este orientat si fixat intr-un dispozitiv indexabil cu bucşă elastică şi
aacţionare manuală şi că ambele găuri filetate se execută în aceeaşi operaţie;
 stabilirea valorilor parametrilor regimului de aşchiere şi a elementelor de reglat pe
maşina unealtă. Parametrii regimului de aşchiere ( S a şi V ) se stabilesc conform recomandărilor
din partea de „noţiuni explicative”. Cu parametrul V astfel eterminat se stabileşte turaţia sculei
(tarodului)ce va fi reglată şi se verifică puterea maşinii unelte.
 Calculul normei tehnice de timp: se calculează/adoptă componentele normei tehnice
de timp pe operaţie conform metodologiei generale, având în vedere faptul că tipul producţiei
este cel de serie mijlocie. Se au în vedere datele din anexa 1.
După completarea planului operaţiei se pegăteşte maşina-unealtă în vederea efectuării
prelucrării. Se va cronometra timpul de pregătire încheiere si timpul operativ, care vor fi notaţi în
Fişa cu Rezultatele Lucrării.
Se execută operaţia şi se verifică filetul prelucrat.

Interpretarea rezultatelor şi concluzii


Fişa cu rezultatele lucrării trebuie să conţină concluzii referitoare la:
 precizia filetului prelucrat;
 concordanţa dintre valorile timpilor calculaţi/adoptaţi si cei cronometraţi;
 alte posibilităţi de realizare a operaţiei;
 posibilităţi de mărire a productivităţii operaţiei.
3 / 4
Fişa cu rezultatele lucrării

1. Documentaţia tehnologică pentru executarea operaţiei „Filetare cu tarod M10”


< formular normalizat de plan de operaţie >

2. Concluzii

Anexă

1.a. Calculul/adoptarea mărimilor componentelor normei tehnice de timp pe operaţie


la filetarea cu tarodul în cadrul producţiei de serie mijlocie.
Componentele normei de timp
Tb Ta Tdt Td 0 T0 n T pi

Tb 
l1  l  l 2 Ta  Tai Tdt 
k1 k
Tb Tdt  1 Tb Ton 
k3
Tb
T pi  T pii
nS a 100 100 100
Tai  timp pentru: T pii  timp pentru:
l1  lungimea de Top  Tb  Ta
prinderea, desprinderea studiul documentaţiei
angajare a sculei. semifabricatului; tehnologice;
l  lungimea pornirea-oprirea MU; primirea-predarea
suprafeţei apropierea, retragerea echipamentelor;
prelucrate. sculei/piesei; echiparea sistemului
l 2  lungimea de pornirea-oprirea tehnologic;
ieşire a sculei. sistemului de racire/ reglarea initiala a
ungere; sistemului tehnologic.
controlul piesei

1.b. Valorile normate ale unor mărimi şi coeficienţi din cadrul normei tehnice de timp
(după Vlase A. ş.a. „Tehnologii de prelucrare pe maşini de găurit”)
În legătură cu T b ( l1 si l 2 ) – tab. 7.40 – 7.42
În legătură cu T a ( Tai ) – tab. 7.43 – 7.52
În legătură cu T d ( k1 si k 2 ) – tab. 7.53
În legătură cu T on ( k 3 ) – tab. 7.45
În legătură cu T pi ( T pii ) – tab. 7.56

4 / 4