Sunteți pe pagina 1din 4

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist


J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social 4.484.474.670
lei Certificat ISO
9001/14001/45001 SRAC NR.325
Nr.95 Nr.250

CERERE PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE A ENERGIEI


ELECTRICE
Numele
Prenumele
C.N.P.
C.I. Seria _ _ Nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Eliberată la _ _ / _ _ / _ _ _ _ Valabilă până la _ _ / _ _ / _ _ _ _
Domiciliul Județul: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__
din actul de Localitatea: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
identitate Strada: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr. _ _ _ _ _
_
Bloc: _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sc.: _ _ _ Et.: _ _ _ _ _ _ Ap. _ _ _ _ _ _ Cod poștal: _ _ _ _ _ _
Telefon
Email
Solicit încheierea contractului de vânzare-cumpărare prin furnizarea energiei electrice la un număr de _ _
_ locuri de consum aflate în folosința mea, conform documentelor atașate prezentei cereri, la prețurile
transmise prin oferta VIITOR VERDE, respectiv 0,24500 lei/kWh în perioada 01.01.2021-30.06.2021 și
0,25000 lei/kWh în perioada începând cu 01.07.2021 până la sfârșitul primei perioade contractuale.
În acest sens anexez prezentei cereri următoarele documente:
1. Copia cărții de identitate
2. Copia actelor care atestă dreptul de folosință asupra fiecărui loc de consum
3. Copia tuturor paginilor ale ultimei facturi primite de la furnizorul actual pentru fiecare loc de consum
Am luat notă, am citit, am înțeles și sunt de acord ca în cazul în care sunt necesare informații
suplimentare, completarea documentelor sau retransmiterea acestora într-o formă lizibilă să fiu
contactat la adresa de email și/sau numărul de telefon declarate mai sus ca fiind în utilizarea mea.
Informațiile despre locul de consum (specificate în factură și în actul care atestă dreptul de
folosință)
POD/NLC/CLC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Serie ____________________
contor:
Adresa Județul: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
locului de _ _
consum Localitatea: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__
Strada: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr. _ _ _
__
_ Bloc: _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sc.: _ _ _ Et.: _ _ _ _ _ _ Ap. _ _ _ _ _ _ Cod poștal: _ _ _ _ _ _
Consumuri lunare estimate (kWh)
IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC

În cazul mai multor locuri de consum, completați restul locurilor de consum în anexa la această cerere
Solicit ca toate documentele contractuale să îmi fie transmise prin: Email  SAU La adresa de domiciliu
 SAU La adresa de corespondență:
Județul: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________________________________
___
Localitatea: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________________________
___

Semnătura solicitantului
și înscrisuri, precum și faptul că falsul și uzul de fals se pedepsesc cu închisoarea, declar pe proprie răspundere că documentele în copie prezenta

_/__/____

Pagina 1 din
1
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social 4.484.474.670
lei Certificat ISO
9001/14001/45001 SRAC NR.325
Cererea datată și semnată împreună cu documentele necesare se vor transmite folosindNr.95 Nr.250
una dintre
următoarele metode:
Email: contractare@hidroelectrica.ro
Poștă: București, sector 1, bd. Ion Mihalache, NR.15-17, Tower Center, ET.15

Pagina 1 din
1
LISTA LOCURILOR DE CONSUM SUPLIMENTARE PENTRU CARE S-A DEPUS
CEREREA PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE A ENERGIEI
ELECTRICE

POD/NLC/CLC: _________________________ Serie ____________________


contor:
Adresa Județul: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
locului de _ _
consum Localitatea: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__
Strada: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr. _ _ _
__
_ Bloc: _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sc.: _ _ _ Et.: _ _ _ _ _ _ Ap. _ _ _ _ _ _ Cod poștal: _ _ _ _ _ _
Consumuri lunare estimate (kWh)
IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC

POD/NLC/CLC: _________________________ Serie ____________________


contor:
Adresa Județul: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
locului de _ _
consum Localitatea: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__
Strada: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr. _ _ _
__
_ Bloc: _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sc.: _ _ _ Et.: _ _ _ _ _ _ Ap. _ _ _ _ _ _ Cod poștal: _ _ _ _ _ _
Consumuri lunare estimate (kWh)
IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC

POD/NLC/CLC: _________________________ Serie ____________________


contor:
Adresa Județul: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
locului de _ _
consum Localitatea: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__
Strada: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr. _ _ _
__
_ Bloc: _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sc.: _ _ _ Et.: _ _ _ _ _ _ Ap. _ _ _ _ _ _ Cod poștal: _ _ _ _ _ _
Consumuri lunare estimate (kWh)
IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC

POD/NLC/CLC: _________________________ Serie ____________________


contor:
Adresa Județul: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
locului de _ _
consum Localitatea: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__
Strada: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr. _ _ _
__
_ Bloc: _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sc.: _ _ _ Et.: _ _ _ _ _ _ Ap. _ _ _ _ _ _ Cod poștal: _ _ _ _ _ _
Consumuri lunare estimate (kWh)
IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC

POD/NLC/CLC: _________________________ Serie ____________________


contor:
Adresa Județul: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
locului de _ _
consum Localitatea: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__
Strada: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr. _ _ _
__
_ Bloc: _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sc.: _ _ _ Et.: _ _ _ _ _ _ Ap. _ _ _ _ _ _ Cod poștal: _ _ _ _ _ _
Consumuri lunare estimate (kWh)
IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC