Sunteți pe pagina 1din 2

I Complectați următoarele propoziții: 5 puncte

1. Dumnezeu a creeat lumea în...........zile, din...........................prin.............................


2. Moise a trăit................ani și viața sa poate fi împărțită în trei etape a
câte................de ani. Prima parte a vieții a trăit-o în....................................a doua
în......................și a treia în...........................................
3. Noe a făcut o corabie în care au intrat......................persoane. El, soția
sa, ...........................și...............................
4. Avraam, Isaac și Iacov sunt...................................................poporului Israel.
5. Iosif a fost vândut în Egipt pe............................................de arginți
6. Despre Enoh știm că
a................................................................................................. ...................................și că a
fost...............................................................
7. Dumnezeu a trimis împotriva Egiptului .................urgii. Cea mai mare dintre ele, și
ultima a fost..................................................
8. Adam a avut trei fii menționați în Biblie:.................................................................

II Alegeți varianta corectă 2 puncte


1. Sângele animalului jertfit de evrei în noapte plecării din Egipt trebuia pus pe:
a tocul ușii
b ușiorii ușii
c ușiori și pe pragul de sus
2. În noaptea eliberării din Egipt, evreii au trebuit să jertfească un:
a porumbel
b ied
c miel
3. Cel mai fregvent păcat al evreilor în pustiu a fost:
a cârtirea
b închinarea la idoli
c necredința
III Arătați dacă următoarele propoziții sunt adevărate sau false: 2 puncte
1. Moise a mers bucuros la faraon fără să se împotrivească deloc poruncii lui Dumnezeu.
2. Abel l-a omorât pe Cain.
3. Avraam a adus jertfă pe singurul său fiu, pe Isaac.
4. Iacov a avut 12 fii și o fată pe care o chema Dina.
5. În noaptea ieșirii din Egipt, evreii au prăznuit paștele.