Sunteți pe pagina 1din 1

I Răspundeți în scris la următoarele întrebări:

1. De ce a fost pedepsit împăratul Nebucadnețar cu nebunie?

2. Ce păcat a făcut împăratul Belșațar în timpul ospățului?

3. De ce nu a vrut Daniel și prietenii lui în Babilon să mănânce mâncarea împăratului?

4. Cum îi chema pe cei trei prieteni ai lui Daniel?

II Alegeți varianta corectă:


1. Piatra din visul lui Nebucadnețar care s-a desprins din munte reprezintă:
a împărăția mezilor
b împărăția perșilor
c pe Domnul Isus și Biserica Sa
2. Daniel a ajuns în groapa cu lei fiindcă:
a s-a rugat
b a citit din Bibilie
c l-a supărat pe împărat
3. Porunca împăratului Dariu a fost ca nimeni să nu se mai roage timp de:
a 10 zile
b 20 zile
c 30 zile
4. După 10 zile de mâncat zarzavaturi, Daniel și prietenii lui erau:
a mai slabi
b mai grași și mai frumoși
c tot la fel
5. Cei trei tineri au ajuns în cuptorul de foc pentru că:
a au ascultat de Dumnezeu
b au ascultat de împărat
c au făcut lucruri rele