Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA DE CUNOAŞTERE PSIHOPEDAGOGICĂ

A ELEVULUI

Întocmită de (numele studentului) Grumazescu Diana Roxana

I. DATE PERSONALE:
Locul şi data naşterii: 08.01.2006
Vârsta: 14
Domiciliul: com. Zamostea , jud. Suceava
Înscris la aceasta şcoală din anul şcolar: 2020

II. DATE CU PRIVIRE LA RUTA ȘCOLARĂ ANTERIOARĂ:


(aspecte semnificative, explicative pentru situaţia actuală)
Scoala cu clasele I-VIII Zamostea
III. DATE SEMNIFICATIVE REFERITOARE LA FAMILIE:
(componența familiei, nivelul educațional al părinților)
Structura familiei: mama, tata, 1 frate
Profesia: Tata – subofiter ISU Bucovina
Mama – invatatoare
Frate – elev

IV. DATE PSIHOLOGICE:


1. Reprezentările:
(reprezentări preponderente, stilul de învăţare)
Reprezentări vizuale, auditive, artistice
Stil de învăţare: Multimodal (Kinestezic si vizual)

2. Memoria:
(calităţi ale memoriei)

- Memoie logică, de lungă durată, explicită

3. Gândirea:

a). Stadiul dezvoltării cognitive:


senzoriomotor
preoperaţional
operaţii concrete
operaţii formale

b). Caracteristicile stadiului identificat:


Caracteristicile acestui stadiu sunt raţionamenul şi stocarea informaţiilor.

4. Limbajul:
a). Caracteristicile exprimării orale:
– Exprimare corectă;
– Vocabular îmbunătăţit;

b). Specificul limbajului scris:


– scrie corect gramatical şi calografic;
– exprimare uşoară

5. Atenţia:
(calităţile atenţiei evidenţiate în activităţile elevului)
– urmăreşte foarte atent activităţile;
– capacitate de concentrare.

6. Afectivitatea:

a). Emoţii predominante:


- în timpul orelor: îi place să fie laudat,mereu dat ca exemplu entuziasm;

- în afara orelor (pauze, activităţi extraşcolare): calm, entuziasm.

b). Inteligenţa emoţională (caracteristici şi manifestare):


– emotiv, dar cu abilităţi sociale.
– empatie.

7. Motivaţia învăţării:
(tipuri şi forme de manifestare)

Prezintă interes şi îi place să fie laudat şi remarcat..

8. Voinţa:
(calităţi ale voinţei, caracteristici ale procesului decizional):
– fermitate în lucru în echipă;
– îşi propune scopul şi se străduieşte să le atingă.

9. Trăsături de personalitate

a). Temperament (încadrare tipologică justificată prin trăsături comportamentale)


– calm, controlat, ferm;
– stabil, rezistent la solicitări;
– uşor adaptabil.

b). Caracter (portret caracterial prin raportare la atitudini și stadiul dezvoltării morale)
Modest, respectuos, spirit civic.

c). Aptitudini (inteligenţă, creativitate, aptitudini speciale, aptitudini cognitive)


– sârguincios, conştiincios, optimist;
– imainaţie, memorie foarte bună;
– aptitudini muzicale.

10. Comportament social:


(conform stadiile dezvoltării sociale)
– comportare corectă, fără abateri disciplinare;
– cuviincios, respectos,

V. CARACTERIZARE GENERALĂ:

a). Dominante pozitive (puncte tari):


– adaptare uşoară la situaţii;
– tenace;
– perseverent.

b). Dominante negative (puncte slabe):


– Emotiv în unele situaţii

c). Recomandări:
(în funcţie de dominantele menţionate mai sus, propuneți recomandări pentru cadre didactice şi/ sau
părinţi)
Să se antreneze mai mult pe aptitudinile lui artistice. Este un copil foarte bun, un exemplu şi
pentru ceilalţi.