Sunteți pe pagina 1din 2

Test diferențe

Religie penticostală
Clasa a IV a

I Alegeți varianta corectă:


1. Ucenicul care L-a vândut pe Domnul Isus a fost:
a Petru
b Toma
c Iuda
2. Domnul Isus a avut:
a 12 ucenici
b 10 ucenici
c 3 ucenici
3. Omul lui Dumnezeu Ilie, a fost un:
a apostol
b ucenic
c proroc
4. Primul creștin care a fost omorât pentru Domnul Isus a fost:
a Pavel
b Ștefan
c Petru

II Arătați dacă următoarele propoziții sunt adevărate:


1. Domnul Isus s-a născut în Betleemul din Iudeea.
2. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și un îndrumar pentru viața credinciosului.
3. Elisei a fost un ucenic al Domnului Isus.
4. Biblia este compusă din Vechiul și Noul Testament.
5. Petru a fost conducătorul primilor creștini.
Răspunsuri
Clasa a IV a
I
1. c
2. a
3. c
4. b

II
1. A
2. A
3. F
4. A
5. A