Sunteți pe pagina 1din 3

Nume:………………………… 14.05.

2021
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Activitate remedială

Leul și iepurele
(poveste cu tâlc)

Demult, într-o junglă imensă, trăia un – Mă ascundeam de un alt leu din


leu mare și fioros. În fiecare zi, el mânca pădure. Leul acela a spus că el este
multe animale. adevăratul rege, așa că mi-a fost frică!
Temându-se să nu fie ucise toate, – Eu sunt singurul rege aici! Du-mă la
acestea au delegat o girafă care i-a spus el și îl voi ucide!
leului: – Voi fi fericit să vă arăt unde
– Să facem o înțelegere! Dacă promiți locuiește!
că vei mănânca doar un animal în fiecare zi, Iepurele l-a condus pe leu către o
noi vom veni singuri, pe rând, la tine. fântână veche și foarte adâncă, din mijlocul
Leul, care era cam comod din fire, a pădurii.
fost de acord, dar le-a avertizat: – Uită-te acolo! Leul trăiește în partea
– Dacă nu veniți în fiecare zi, vă de jos.
promit să vă omor pe toate ziua următoare! Când leul s-a uitat în fântână, și-a
De atunci, regele pădurii, cum îi putut vedea propria față oglindită în apă. A
plăcea să i se spună, devora câte un animal crezut că acela este celălalt leu. Fără să stea
zilnic. pe gânduri, a sărit în fântână pentru a-l
Când a venit rândul iepurelui să fie ataca. Nu a mai ieșit niciodată.
mâncat, acesta nu s-a grăbit. Dimpotrivă, a Toate animalele din pădure au fost
mers foarte încet. foarte mulțumite de isprava iepurașului și
Leul l-a întrebat furios pe iepure: fericite că au scăpat de o așa mare primejdie.
– De ce ai întârziat?

1. Alege varianta corectă: că vor să ajungă


la o înțelegere.
A. Din această poveste aflăm: că se vor ascunde
în adâncul
cum au învățat iepurii să se ascundă de lei.
fântânii.
că un iepure l-a păcălit pe leu.
cum să fii în siguranță când vânezi în pădure.
cum s-a lăsat iepurele păcălit de leu.

B. Animalele i-au transmis leului:


dorința ca el să le fie rege.
că iepurele va fi acolo într-o clipă.
1
C. Iepurele l-a dus pe leu la fântâna din mijlocul pădurii deoarece:
dorea să fie văzut de celelalte animale în compania leului.
intenționa să-l păcălească.
acesta dorea să bea apă.
acolo îi aștepta un vânător.

D. Când s-a uitat în fântână, leul a văzut:


propriul chip un vânător un iepure un alt leu

E. Care dintre următoarele enunțuri este adevărat?


Leul a atacat un alt leu și amândoi s-au rănit.
Furios că a fost păcălit, leul îl mănâncă pe iepure.
Leul s-a înecat.
Leul este mulțumit de cuvintele iepurelui, așa că nu îl mănâncă.

2. Ordonează literele, pentru a descoperi animalele „ascunse” în tufișuri.

piurșae amțimău eul peulv

3. Cui aparțin replicile? Realizează corespondența.

„Dacă promiți că vei mănânca doar un


animal în fiecare zi, noi vom veni singuri, pe
rând, la tine.”

„Voi fi fericit să vă arăt unde locuiește!”

„Eu sunt singurul rege aici!”

4. În care dintre cele două tablouri cuvântul umbrele nu are sens asemănător cu cel
din text? Bifează varianta corectă de răspuns.

2
5. Asociază fiecărei imagini enunțul potrivit.
Numerorează imaginile în ordinea desfășurării evenimentelor.
Bifează varianta corectă de răspuns.

Privind în Animalele Iepurașul îi Leul află Fiorosul animal


fântână, leul a sărbătoresc faptul povestește motivul propunerea se aruncă în
răcnit de furie. că au scăpat de leu. întârzierii sale. animalelor. fântână.

Ordinea desfășurării evenimentelor este:


B,A,C,D,E B,C,A,E,D E,D,B,A,C B,D,C,A,E

6. Alege variantele corecte.

dintr-o / Dintr-o / dintro fântînă / fântână a ieșit / eșit o broscuță.

Un iepure fricos sa / s-a ascuns într-un / întrun / într-o tufiș.

Leul s-a / sa speriat de umbra / unbra s-a / sa.

În / ân / în junglă trăiesc multe animale.

Înpreună / Împreună cu celelante / celelalte animale, iepurașul a sărbătorit dispariția leului.

7. Scrie câte un enunț în care cuvintele leu și încet să aibă înțeles diferit de cel din text.

leu

încet