Sunteți pe pagina 1din 5

ERASMUS+ TRANSNATIONAL PROJECT MEETING AND LTT ACTIVITIES IN ROMANIA

6th- 12th December 2015, Pitesti

„Broadening horizons by discovering unique cultures and seasons in European countries”


2015-2017

În perioada 6 – 12. 12. 2015 a avut loc la Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu din Piteşti, judeţul Argeş, prima
întâlnire transnatională a proiectului Erasmus+ „Deschiderea orizonturilor prin descoperirea culturilor unice şi
a anotimpurilor în ţările europene”, la care invitaţi au fost patru dintre cei cinci parteneri: Polonia, Turcia,
Bulgaria, Lituania (Grecia lipsind din motive personale). Au fost desfăşurate simultan atât activităţile de
learning/ teaching/ training ale elevilor, cât şi cele de management şi implementare a proiectului.

Proiectul se desfăşoară în perioada septembrie 2015 – august 2017 şi este finanţat de către Uniunea
Europeană prin programul Erasmus+, acţiunea 2, Parteneriate strategice doar între şcoli, printr-un grant de
134 000 euro.

Grupul ţintă al proiectului îl constituie 250 elevi din ciclul gimnazial, având drept principale obiective:
*Dezvoltarea competenţelor lingvistice ale elevilor celor şase şcoli participante, timp de 2 ani.
*Dezvoltarea interesului elevilor pentru activităţile ştiinţifice şi culturale.
*Promovarea identităţii naţionale, a valorilor şi a tradiţiilor, a toleranţei şi a diferenţelor culturale şi sociale.
*Dezvoltarea abilităţilor de cooperare.

Dintre activităţile planificate pentru cei doi ani de desfăşurare a proiectului putem aminti:
*Cooperarea şi colaborarea on line folosind chat, forumuri, Skype, platforma Freedcamp.
* Organizarea on-line a videoconferinţelor de planificare a întâlnirilor transnaţionale folosind platforme de
socializare.
* Activităţi curente de învăţare în şcoală, Clubul de Engleză şi Clubul de ştiinţe, având tema vremii,
anotimpurilor, tradiţii.
* Începând cu subiectul anotimpurilor şi al vremii (Natural Sciences) şi al tradiţiilor (cultură), activităţile propun
sarcini din diferite arii curriculare: Matematică şi Ştiinţe ale naturii, Om şi societate, Limbă şi comunicare.
* Sarcinile implică folosirea unor metode moderne– portofoliul, jurnalul de activitate, harta cognitivă,
brainstorming, învăţarea prin acţiune şi activităţi în aer liber.
* Elevii şi profesorii vor folosi website-uri, email, Skype, platforma Freedcamp, dicţionare on line, Word, Excel,
PowerPoint, Paint sau Photoshop. Vor publica materialele pe diferite website-uri (ScienceTube, site– ul
proiectului).
* Organizarea de seminarii şi workshop-uri în timpul celor 5 întâlniri transnaţionale, în care se va discuta
despre sistemele educaţionale, cultura ţărilor europene.
* Activităţi sociale şi culturale.
În prima zi a întâlnirii de la Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu Piteşti, invitaţii au fost primiţi de gazde cu pâine
şi sare, precum şi cu un spectacol artistic dedicat sărbătorilor de iarnă şi tradiţiilor româneşti de iarnă. De
asemenea, oaspeţii au vizitat şcoala, cunoscându- i pe elevii din ciclul primar.

În prima întâlnire transnaţională de la Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu din Piteşti, elevii străini şi cei români
au fost implicaţi în activităţi variate de învăţare având ca tematică tradiţiile româneşti de iarnă şi prognozele
meteo. Ei au participat la activităţi în care au confecţionat sorcove, păpuşi din lemn, măşti, au decorat
globuleţe şi ornamente pentru iarnă din lut şi au învăţat colinde româneşti, prin care şi-au îmbogăţit
cunoştinţele de cultură şi civilizaţie europeană, şi-au dezvoltat creativitatea şi abilităţile de lucru în echipă, şi-
au împărtăşit experienţe proprii.
În timpul vizitei de lucru de la Goleşti, copiii au participat la un atelier de realizare a măştilor populare
româneşti, învăţând, astfel, şi despre tradiţiile româneşti de iarnă. Au admirat casele şi gospodăriile ţărăneşti
din cadrul Muzeului de Viticultură şi Pomicultură Goleşti, descoperind cultura românească şi închipuindu-şi
episoade din istoria şi civilizaţia românească.

Vizitând un studio meteo al unei televiziuni locale, copiii au aflat cum anume se realizează şi se prezintă a
prognoză meteo, care este utilitatea acestora şi cum este folosită aparatura specifică unei televiziuni. Astfel,
elevii şi-au identificat abilităţile şi competenţele necesare pentru începerea unei cariere în domeniul
televiziunii ori al meteorologiei.

În timpul vizitării unor repere istorice şi culturale din Curtea de Argeş, Câmpulung şi Goleşti, elevii şi-au lărgit
orizontul cultural, făcând conexiuni între diferitele civilizaţii europene cunoscute.

Participarea lor la o activitate din cadrul Clubului de Ştiinţe i-a determinat să realizeze schimburi de idei şi
experienţe de învăţare personale, ce constituie o inedită “cărămidă” în educaţia fiecărui elev.
Carnavalul Copiilor a oferit ocazia ca fiecare să-şi poată demonstra mândria naţională, precum şi toleranţa şi
respectul pentru alte culturi europene învăţându-i pe ceilalţi dansuri şi cântece din repertoriul naţional.

Trăind pentru o săptămână în România în mijlocul familiilor gazdă şi participând la diferite activităţi culturale,
pe de o parte şi găzduind, pe de altă parte, participanţii şi-au lărgit orizontul cultural şi spiritual, s-au integrat
într-un grup European cu scopuri comune (cel al proiectului), şi-au îmbogăţit abilităţile de comunicare şi-au
îmbunătăţit încrederea în sine, în oportunităţile oferite de şcoală şi societate, în general. Au învăţat să facă
faţă unor noi provocări, să promoveze toleranţa, şansele egale, libertatea şi democraţia.

În cadrul întâlnirilor profesorilor au fost discutate, analizate şi s-au reformulat direcţii privind organizarea
activităţilor, distribuirea responsabilităţilor la nivelul parteneriatului, s-a completat planul de evaluare şi
monitorizare a proiectului, au fost punctate aspecte pozitive ale planului de diseminare, s-au propus soluţii
pentru situaţiile de risc, au fost împărtăşite experienţe personale din alte proiecte europene referitor la buget
şi la documentele ce trebuie întocmite. De asemenea, au fost stabiliţi câştigătorii concursului de logo şi motto
ale proiectului, care au fost apreciaţi prin diplome.

Atât elevii, cât şi profesorii au primit certificate de participare din partea şcolii gazdă. Elevii străini participanţi
au primit şi certificate Mobility Tool, completate de şcolile de origine.

Toţi elevii şi profesorii au apreciat în chestionarele completate la sfârşitul întâlnirii bucuria cunoaşterii directe
a culturilor europene ce s-au întrepătruns cu această ocazie şi utilitatea experienţelor ştiinţifice, culturale şi
lingvistice.
În fiecare şcoală participantă au fost organizate expoziţii cu materiale realizate de copii în timpul activităţilor
din cadrul întâlnirii.

S-ar putea să vă placă și