Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUL NAȚIONAL DE COMERȚ AL ASEM


Aprob:
Director adjunct pentru instruire și educație _______________ Țurcanu Ina
Șef catedră ”Economie, Turism, Servicii”___________Budurin-Furculiță C.

EXAMEN DE PROMOVARE
LA UNITATEA DE CURS G.02.O.003 ”TEHNICILE DE COMUNICARE ÎN TURISM”
SPECIALITATEA ”TURISM”, ANUL I
GRUPELE: TUR-201, TUR-202, TUR-203, TUR-204
TESTUL NR. 3
____Melnic Vlada_________________________
”___27__”_____aprilie____________2021
Numele, prenumele elevului Grupa ____Tur-203__________
Nota _____________ Punctaj _____________

Nr. Itemi Scor


d/o
1. Stabilește corespondența între noțiunile din coloana A cu difinițiile din coloana B. Înscrie în 0
spațiul indicat din coloana A litera respectivă din coloana B (pentru fiecare noțiune corectă
1
se acordă câte 1p)
2
Coloana A Coloana B
3
_a_______1. Discuția a) Schimb de păreri, de propuneri, de critici
referitoare la o chestiune. 4

__d______2. Concluzia b) Expresia energiei și a informației prin ținută,


mișcări.

___b_____3. Limbajul corpului c) Lupta de idei cu privire la o problemă în relațiile de


comunicare, discuție în contradictoriu.

____c____4. Polemica d) Încheierea unui șir de judecăți, o gândire dedusă


dintr-o serie de argumente sau constatări.
2. Citește afirmațiile de mai jos. În caz că afirmația este adevărată, încercuiește litera A, în 0
cazul în care consideri că afirmația este falsă, încercuiește litera F (pentru fiecare afirmație
1
corectă se acordă câte2p)
2
a) A F A. Maslow distinge șase mari categorii ale nevoilor esențial umane.
3
b) A F Agresivitatea reprezintă o reacție comportamentală prin care este
minimizată valoarea celorlalți. 4
c) A F Interviul structurat se aseamănă cu un chestionar oral. 5
6

3. Identifică 4 criterii ce stau la baza inerviului structurat și 4 criterii ce stau la baza interviului 0
nestructurat reeșind din intențiile intervievatorului (pentru fiecare răspuns corect se acordă
1
câte 1p)
2
3
4
Criteriile interviului structurat Criteriile interviului nestructurat
5
6
1.Folosește întrebări cu o direcție clară 1.Este utilizat pentru evidentierea unor
trăsături de personalitate 7
8

2.Întrebările nu sunt rigide


2.Unele întrebări pot sa nu fie legate de
natura postului

3.Se aseamana cu un chestionar oral

3.Rolul întrebărilor de a-l determina pe


solicitant sa vorbească despre sine

4.Se pot pune intrebari suplimentare pana


se obtine informatia dorita

4.Ordinea adresării întrebărilor generale si


specifice nu e stabilita anticipat
4. Descrie succint cinci forme de limbaj specifice studiului comunicării dintre emițător și 0
receptor (pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 p)
1
2
Forme de limbaj Descrierea
3
4
1. Vorbirea constituie forma,procesul de realizare
5
concreta a limbii și de transmitere a
limbajului 6
7
8
2.Tăcerea este considerata o antiteza a vorbirii
9
dar,uneori ,spune mai mult decat atunci
când gândurile și sentimentele sunt redate 10
prin mijloace de exprimare

3.Gesturile sunt considerate foarte importante în limbaj


insotind vorbirea si facilitand intelegerea
de catre receptor

4.Limbajul extracorporal gesturi,tonul vocii,realizarea unui desen,


tablou,diagrama pot avea,uneori, un impact
mai mare asupra receptorului decat un
discurs lung

5.Mimica la fel este considerata iportanta in limbaj si


ea la randul ei insoteste vorbirea ,
facilitand intelegerea de catre receptor
5. Prezintă cinci cauze ale ascultării neefective în urma unei discuții organizate (pentru fiecare 0
răspuns corect se acordă câte 2p)
1
2
1. Zgomotele si perturbarile cele mai diverse, care bruiaza si irita , sparg fluenta
3
comunicarii.
4
5
2. Neîncrederea în cele spuse de orator
6
7
3. Mentalitatea ,conform careia ascultarea este una pasiva ,si nu activa,profunda.
8
9
4. Deficiențele auzului,care sunt mai puțin active
10

5. Percepții eronate asupra utilității informației.

6. Analizează cinci tipuri de persoane implicate într-un conflict de comunicare (pentru fiecare 0
răspuns corect se acordă câte 2p)
1
1.___Criticul-vaneaza orice greseala ,obisnuieste sa nu argmenteze fiind plin de
2
nemultumiri, de
reprosuri.__________________________________________________________________ 3
___
4
_________________________________________________________________________
5
_________________________________________________________________________
6
2.Certaretul-obisnuieste sa se certe cu oricne,vede totul in culori negre trimite catre exteior
doar sentimente 7
negative___________________________________________________________________ 8
_____
9
__________________________________________________________________________
10
__________________________________________________________________________
3.__Ursuzul-este mai tot timpul indispus, izbucneste provocand conflicte
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4._Glumetul- obisnuieste sa spuna glume de prost
gust,jigneste._______________________________________________________________
________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5._Intrigantul- este un manipulator ,foloseste in comunicare jumatati de adevar
.________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7. Expune cinci avantaje și cinci dezavantaje într-o convorbire telefonică în situații de serviciu 0
(pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p)
1
Avantaje Dezavantaje
2
1. Castigul de timp 1. Încercările de a obține o linie liberă
3
2 Se manevreaza usor
4
5
2.Persoana cautata poate sa nu fie disponibilă
6
3 Nu necesita timp pentru a-l face operativ
7
3.Nu ai siguranta ca ti s-au auzit toate cuvinte-
8
-le rostite și invers
9
4Nu obliga sa comunici la comanda
10
4.Mesajul nu este bine înțeles din cauza lipsei
replicilor vizuale și a reacțiilor de răspuns
5 Găsim anumite informații care ne permite sa fim mai productivi.
5.Ești lăsat sa astepti fără sa se faca legatura
de către un operator
8. Argumentează prin cinci enunțuri afirmația: ”Oamenii construiesc prea multe ziduri și prea 0
puține poduri. Nu lăsați să se ajungă la conflict.” (pentru fiecare enunț argumentat corect se
1
acordă câte 2p)
2
Aceasta afirmatie are o idee care poate fi dezvoltată și explicată prin diferite moduri ale
limbajului.Însă din punctul meu de vedere aceasta afirmatie se referă anume la ceea ca 3
oamenii într-un conflict sunt doar de acord cu afirmația lor și chiar dacă nu sunt corecți pun
acest numit zid între idei și nu încearcă nici sa asculte alte păreri.Corect ar fi sa construim 4
poduri cum se evidentiaza în afirmație ,adică sa incercam sa intelegem și celelalte
5
persoane ,astfel o sa fim și noi intelesi si ascultați.Dacă construim aceste poduri imaginare
evităm automat conflictele și părerile negative .Astfel trebuie sa cedam construind poduri 6
pentru a avea o societate unită.
7
8
9
10

Examinator ____________________________ Moțoc Natalia