Sunteți pe pagina 1din 2

APROBAT

___________________
Șef DGE Ștefan Vodă R.Burduja

PROGRAMUL
de activitate al Direcţiei Generale Educație Ştefan Vodă
pentru 26-30.04.2021
Termenii de
Nr.
Acţiunile realizare/ locul Responsabili
d/o
desfășurării
I. Ședințe de lucru cu:
1 Managerii IET: Prezentarea dovezilor: 26.04.2021, N.Chioru
Dimensiunea I.Sănătate. Siguranță. ora 13.00 Managerii IET
Protecție.(Standardele 1.1 și 1.2). Ședința I. online
II. Ședințele Comisiilor raionale de atestare pentru conferirea gradului
didactic doi și confirmarea gradului didactic unu:
1 CDS 27.04.2021 L.Iapără
III. Activități:
1 Seminar ”Dezvoltarea creativității în 26.04.2021, I.Ciobanu
activități STEM/STEAM. Diseminarea ora 14.00
experienței Ambasadorilor Digitali”
(prof.de matematică, informatică, fizică)
2 Evaluarea lucrărilor în cadrul Concursului 26-29.04.2021 V.Sînchetru
raional ”Holocaust: istorie și lecții de
viață”
3 Evaluarea rapoartelor de monitorizare a 26-30.04.2021 V.Sînchetru
respectării Drepturilor Omului/Copilului
(Rapoartele vor fi trimise până pe data
23.04.21 pe adresa: valsinchetru@mail.ru
sau turnamentdodcte@gmail.com)
4 Monitorizarea zilnică a situației COVID-19 26-30.04.2021 N.Chioru
în IET Managerii IET
5 Monitorizarea zilnică a situației 26-30.04.2021 R.Burduja
epidemiologice COVID-19 în instituțiile de A.Arșer
învățământ secundar general
6 Monitorizarea implementării scenariilor 26-30.04.2021 I.Ciobanu
aprobate
IV. Activități extracurs:
1 Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale 26.04.2021 Directorii
adjuncți
educație
1
2 Comemorarea victimelor Accidentului de 26.04.2021 Directorii
la Cernobîl adjuncți
educație
3 Ziua Drapelului Național 27.04.2021 Directorii
adjuncți
educație
4 Ziua Internațională a Dansului 29.04.2021 Directorii
adjuncți
educație
5 Ziua Televiziunii Naționale 30.04.2021 Directorii
adjuncți
educație
V. Activitățile SAP-ului:
1 Completarea și eliberarea Formularului 29.04.2021 A.Marin
nr.5 Conform
programării
2 Asistență psihologică copiilor și familiilor 26-30.04.2021 A.Marin
acestora aflați în situații de risc
3 Monitorizarea incluziunii copilului cu Permanent L.Iapără
deficiențe de auz ,dezinstituționalizat A.Mancoș
recent
4 Evaluare specific și consiliere a copiilor 26-30.04.2021 A.Marin
aflați în situație de risc cu intocmirea
raportului de evaluare (în baza Demersului
de la Inspectoratul de Poliție)
5 Primirea și verificarea Planurilor 26-30.04.2021 L.Iapără
individuale și a Curriculeleor modificate
pentru copii cu CES evaluați in sem I
6 Ședință de lucru în parteneriat cu CCF 27.04.2021 L.Iapără
Moldova și IP Gim.,,V.Moga”s.Feștelița cu A.Mancoș
acordarea asistenței metodologice CD în
lucru cu copilul cu deficiențe de auz
dezinstituționalizat în anul curent.
7 Ședință de lucru multidisciplinară în data va fi L.Iapără
comun cu IET nr.2 s.Cioburciu anunțată
suplimentar

Șef DGE Ștefan Vodă R.Burduja