Sunteți pe pagina 1din 3

APROBAT

___________________
Șef DGE Ștefan Vodă R.Burduja

PROGRAMUL
de activitate al Direcţiei Generale Educație Ştefan Vodă
pentru 12-18.04.2021

Termenii de
Nr.
Acţiunile realizare/ locul Responsabili
d/o
desfășurării
1 Atelier de lucru cu managerii școlari 14.04.2021, R.Burduja
”Prezentarea dovezilor cu referire la ora 9.00 V.Sînchetru
Dimensiunea N2: Participarea online
democratică”, ședința I.
2 Organizarea și desfășurarea    
concursurilor raionale:
  ”Mediul local și dezvoltarea De transmis Membrii
durabilă”, participanți elevii claselor electronic Comisiei de
X-XII materialele până pe concurs
data de 15.04.2021
la adresa DGE
  ”Holocaust: istorie și lecții de viață” De transmis Membrii
electronic Comisiei de
materialele până pe concurs
data de 15.04.2021
la adresa DGE
  Pregătirea elevilor pentru participare Se va desfășura Instituțiile
la Turnamentul cu privire la raional, online la școlare
Drepturile Omului/Copilului 21.04.2021
3 Concurs la funcția de director al IP gim. 12.04.2021 Comisia de
s.Popeasca (etapa III-IV) online concurs
4 Ședința Comisiei raionale de atestare online  
pentru conferirea gradului didactic doi:
  educația fizică 15.04.2021, O.Grigoriev
ora 14.00
  clasele primare 15.04.2021, E.Tudorean
ora 14.00
limba engleză 15.04.2021, Z.Gavrilov
ora 14.00

1
5 Activități extrașcolare:    
  Ziua Intenațională a Aviației și a 12.04.2021 Directorii
Cosmonauticii adjuncți
educație
  Ziua Intenațională a Rock-n-roll-ului 13.04.2021 Profesorii de
istorie
  Ziua Intenațională a Monumentelor 18.04.2021 Profesorii de
și a Locurilor Istorice istorie
6 Dezbateri publice în baza Proiectului 15-16.04.2021, MECC
Statelor de personal și implementarea ora 10.00
Nomenclatorului în IET (participanții vor online
fi anunțați suplimentar)

7 Monitorizarea zilnică a situației COVID- 12-16.04.2021 N.Chioru


19 în IET Managerii IET
8 Chestionarea participanților la instruirile 12-16.04.2021 UNICEF
pe prevenirea și controlul infecției Managerii IET
COVID-19 (chestionarele vor fi transmise
la adresele electronice indicate)
IET Ermoclia
IET nr.3 Talmaza
IET Tudora
IET Slobozia
IET Palanca
IET Carahasani
8 Ședința de lucru a membrilor Comisiei 13.04.2021, N.Chioru
raionale de atestare a cadrelor didactice ora 14.00
din IET online

9 Monitorizarea zilnică a situației 12-16.04.2021 R.Burduja


epidemiologice COVID-19 în instituțiile A.Arșer
de învățământ secundar general
10 Monitorizarea copiilor din instiuții care 12-16.04.2021 L.Iapără
nu participă la procesul educațional în
anul de studii 2020-2021
11 Completarea și eliberarea Formularului 16.04.2021 A.Marin
nr.5 Conform
programării
12 Asistență psihologică copiilor și 12-16.04.2021 A.Marin
familiilor acestora aflați în situații de

2
risc;
13 Monitorizarea incluziunii copilului cu Permanent L.Iapără
deficiențe de auz ,dezinstituționalizat A.Mancoș
recent
14 Evaluare specific și consiliere a copiilor 12-16.04.2021 A.Marin
aflați în situație de risc cu intocmirea
raportului de evaluare (în baza
Demersului de la Inspectoratul de
Poliție)
15 Primirea și verificarea Planurilor 12-16.04.2021 L.Iapără
individuale și a Curriculeleor modificate
pentru copii cu CES evaluați in sem I
16 Ședință de lucru în parteneriat cu CCF data va fi stabilită în L.Iapără
Moldova și IP Gim.,,V.Moga”s.Feștelița comun cu partenerii A.Mancoș
cu acordarea asistenței metodologice CD
în lucru cu copilul cu deficiențe de auz
dezinstituționalizat în anul curent.
17 Ședință de lucru multidisciplinară în 14.04.2021 L.Iapără
comun cu IET nr.2 s.Cioburciu

Șef DGE Ștefan Vodă R.Burduja