Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

I. DATE PERSONALE

Numele şi prenumele elevului:

Nr.matricol:

Data şi locul naşterii:

Domiciliul elevului:

II. DATE FAMILIALE

1.COMPONENŢA Numele şi Vârsta Locul de Funcţia


FAMILIEI prenumele muncă
Tata

Mama
Sora -
Frate
2. SITUAŢIA Starea civilă a Căsătoriţi
FAMILIALĂ părinţilor
Nr. membrilor
familiei
Cameră separată
Climatul educativ

III. COMUNICARE ÎN FAMILIE

Atmosferă caldă, prietenoasă X


Relaţii apropiate, de încredere X
Stil democratic X
Părinţii colaborează bine cu profesorii X
Implicare normală a părinţilor X
Control normal X
Asteptări în raport cu posibilităţile copilului X
Suport socio-emoţional ridicat din partea parinţilor X

Relaţiile din cadrul familiei sunt armonioase, bune, organizate, bazate pe dragoste,
înţelegere, oferind condiţii favorabile pentru creştere şi dezvoltare echilibrată.
Există o atmosferă destinsă şi o preocupare deosebită a părinţilor pentru
dezvoltarea copilului din toate punctele de vedere.
Părinţii sunt mereu preocupaţi şi interesaţi de evoluţia copilului şi de educaţia
primită în şcoală, copilul fiind susţinut şi stimulat pentru a îndeplini sarcinile cerute
de cadrele didactice.

IV. STAREA SĂNĂTĂŢII ŞI DEZVOLTAREA FIZICĂ

FB/Sănătos clinic
Starea generală a sănătăţii
Antecedente
NU
Dezvoltare fizică normală
DA
Deficienţe, handicapuri
NU

V. PROCESE COGNITIVE, REGLATORII SI ENERGIZANTE

5.1. 1. Mecanisme cognitive primare

Senzaţii, percepţii:

 are un câmp vizual central şi periferic normal dezvoltat;


 are capacitatea de a diferenţia cu precizie nuanţele cromatice;
 are capacitatea de apreciere pe cale auditivă a distanţei dintre obiecte;

Spirit de observatie:

 are percepţie bună – spirit de observaţie;


 are capacitate de orientare spaţio-temporală bună;

5.1.2. Mecanisme cognitive: normal dezvoltate

Memoria

 are o capacitate extraordinară de stocare a informaţiilor, reuşind într-un timp


scurt să reţină aproape toată cantitatea de date transmise;
 memoria de lunga durată este foarte bună;
 memorează logic.

Gândirea

 are o gândire algoritmică, deductivă si productivă;


 surprinde legăturile dintre cunoştinţele anterioare şi cele care trebuie
asimilate;
 calcul mintal rapid;
 rezolvă cu facilitate probleme, exersând diverse modele rezolutive, dar şi prin
găsirea de noi alternative;
 stabileşte rapid relaţii logice şi cauzale între fenomene, între materialul
intuitiv şi realitatea înconjurătoare;
 găseşte soluţii ingenioase pentru rezolvarea unor situaţii noi.

Imaginaţia

 are o imaginaţie reproductivă, înţelege conţinuturi cu un grad ridicat de


abstractizare, construind suportul imagistic al acestora;
 poate reconstitui şi exprima prin imagini datele unei probleme şi relaţiile
dintre acestea, îşi imaginează modul de funcţionare al diverselor experimente,
fenomene naturale (stări de agregare, circuitul apei în natură) .

5.2. Mecanisme reglatorii

Atenţia

 Volumul atenţiei : se orientează asupra unui număr mare de elemente;


 Concentrarea atenţiei : are capacitate de concentrare sporită;
 Stabilitatea atenţiei : are atenţie mobilă, flexibilă;
 Distributivitatea atenţiei : are atenţie distributivă.

Voinţa :
 Este hotărât, are încredere în forţele proprii.

Comunicarea şi limbajul

Comunicarea verbală: cu intonaţie


Comunicarea nonverbală: trăirile sale sunt acompaniate şi întărite de o gestică
corespunzătoare;
Limbajul oral: expresiv, fluent
Limbajul scris: scrie destul de îngrijit, dar mai face greșeli de scriere.

5.3. Mecanisme energizante

Motivaţia:
 nu doreşte să atragă în mod expres atenţia şi simpatia celor din jur, este o fire
independentă;
 motivaţia este atât intrinsecă (nu are nevoie de foarte multe aprecieri), cât şi
extrinsecă (uneori pentru sarcini care nu-i sunt pe plac are nevoie de aprecieri
şi recompense)

Afectivitatea

 Capacitatea de autocontrol: foarte bună, se manifestă cu masură;


 Exprimarea adecvată a propriilor emoţii: îşi exteriorizează într-o manieră
plăcută trăirile;
 Dispoziţia afectivă: este un copil echilibrat, dar prezintă o uşoară labilitate
emoţională specifică vârstei.

5.4. Personalitatea

Temperamentul

 Are un temperament preponderent extrovert, sangvinic.


 Este un elev care se implică uşor în activitate şi are un ritm uniform de lucru.
 Este echilibrat şi rezistent la stres. Se adaptează uşor situaţiilor noi, este
optimist şi trăirile emoţionale sunt adecvate împrejurărilor.

Aptitudinile

 Predominante sunt aptitudinile pentru ştiinţele reale: dovedeşte o aptitudine


elementară de a realiza calcule numerice şi o curiozitate vie pentru mediul
înconjurător, pentru explorarea realităţii şi naturii, pentru tot ce este nou.

Caracterul

 Este sociabil, exprimă respect şi apreciere pentru ceilalţi, este amabil,


politicoas, şi îşi îndeplineşte sarcinile în mod corespunzător.

Creativitatea

 Întotdeauna este creativ, acest lucru reflectându-se în răspunsurile complete şi


bogate pe care le dă.

VI. PARTICULARITĂŢILE MUNCII INTELECTUALE

1. CARACTERISTICI
Pregatire sistematică, temeinică, depăşind manualul
DA
Pregătire organizată, temeinic, limitându-se la manual
NU
Alternează pregătirea conştiincioasă cu perioade de demotivare NU

Neglijent, improvizează răspunsurile, copiază temele de la colegi NU

Învaţă în salturi pentru a obţine calificative minime NU

VII. REZULTATE ŞCOLARE

Mediile din anii anteriori: clasa I a finalizat-o cu rezultate de foarte bine la toate
disciplinele de învățământ.

VIII. PARTICIPAREA LA CONCURSURI ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE:

IX. ORIENTAREA ȘCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

În ceea ce priveşte dezvoltarea ulterioară a elevului, este indicat ca acesta să se


orienteze către orice domeniu cu caracter ştiinţific, exact, având în vedere aptitudinile
şi pasiunea pentru ştiinţele exacte.

X. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

S-ar putea să vă placă și