Sunteți pe pagina 1din 7

LICEUL TEORETIC „GEORGE CĂLINESCU”,

MUNICIPIUL CHIŞINĂU
Aprobat:
Directorul Liceului
Teoretic „ G. Călinescu”,
BUGAN NATALIA
__________________________

DIRECTOR ADJUNCT: CIUPERCĂ LILIA


ŞEF DE CATEDRĂ: MARIN MARIANA

ANUL DE STUDII 2007-2008


nr. Tipul Întruniri metodice Participanţi Coordonator Eşalonarea
d/o

1
activităţii Subiectul în timp
1. TRAINING O familie armonioasă într-o august, 2007
PENTRU societate sănătoasă şi Membrii catedrei Mariana
ÎNVĂŢĂTORI prosperă. Marin

2. Activităţi de Parteneriatul tridimensional: Pe parcursul


parteneriat copil - învăţător-părinte Membrii catedrei anului
 Şedinţe cu părinţii (în stil
Paralela claselor a Baltag Stela
interactiv)
 Conferinţe de presă: părinţi, IV-a
copii
3. Serbare Bunica - carte de balade şi 28
Toate clasele Platică
şcolară poveşti Septembrie
Aurelia
2007
Marin
4. Concurs
Mariana
şcolar Barajul de matematică: concurs Clasele a II-a –a IV- 24 octombrie
Ciupercă
şcolar, Clasele a II-a – a IV-a a
Lilia

5. Excursii Oraşul meu natal Paralela claselor I 14 octombrie


Saracuţa
Ludmila
penultima
Goncear
6. Concurs pe Atenţie, semaforul! Clasele a II-a miercuri din
Nadejda
staţii luna
octombrie
7. Serbare Clasele I, II
Ursachi Irina
şcolară „ Toamna ţese-n fir de aur”, 26 octombrie

2
Iarmaroc Hramul liceului Clasele a III-IV-a Laur Lucia
Robu
Tatiana
Puiu Ala

8. Expoziţie de Drepturile mele, ce să fac cu Clasa IA, II B, III C, Noiembrie


postere ele?! IV E Diriginţii 2007
Claselor IA,
II B, III C, IV
9. Carnaval În ţara lui Moş Crăciun Clasele a II-a E 15-22
Martea Lilia decembrie
Concurs Colinde, colinde... Clasele a III-a
Dubinin
Expoziţie de Vine, vine, uite că vine... Clasele I Elena
postere Barnaciuc
TVC Sărbătorile de iarnă Clasele a IV-a C şi a Daniela
IV-a D Zglavoci Decembrie,
Valentina 2007
10. Pînzaru Irina
Concurs de Eminescu – nume sfînt! Cîte un elev de la
declamaţie fiecare paralelă
Poiană Stela
11. Serbări Sărut mînă, mămico! Fiecare clasă
şcolare
Saracuţa Ludmila
Ore educative Morcov Viorica Ianuarie,
Gheorghiţă 2008
Svetlana
12. Concurs Clasele I, II, III, IV Furmuzachi
şcolar Mariana

3
Concursuri şcolare la Ciupercă Martie, 2008
disciplinele: limba română, Lilia
matematică, educaţia plastică. Barnaciuc
Daniela
Morcov
Aprilie, 2008
Viorica
Marin
Mariana
13 Decada Decada claselor primare Baltag Stela Mai, 2008
Anexa

4
Proiectul decadei claselor primare

Mult mi-i dragă şi frumoasă limba ce-o vorbim


1. Zilele uşilor deschise:

 Vizite ale elevilor din clasele superioare, profesorilor din treptele superioare,
 Asistenţe la lecţii: oaspeţi - profesori din clasele superioare, părinţi, elevi mai mari.

2. Gazete de perete netradiţionale, forme neobişnuite:


 Prezentarea clasei sub forma unei cărţi, floare, arbore, soare, stea, etc.
 Redarea chipului elevilor sau fotografiile acestora, indicarea hobby-ului, preocupările fiecăruia.
 Caracteristica clasei în forme literare: Povestea clasei ; Întîmplări ciudate în clasa noastră; Legenda clasei; O
zi de mister în clasa noastră; Perepeţiile clasei noastre; Aventurile fericite ale clasei noastre;
 Liderii noştri.
 Elevii-VIP.
 Învăţătoarea noastră.

3. Concursul declamatorilor de poezie despre limba română sau altele.


4. Olimpiada elevilor la limba română, clasele II-IV
5. Festivalul teatrului şcolar.
6. Carnavalul literelor (clasa I).
 Prezentarea elevilor în costumaţie de litere;
 Prezentarea literară a literelor în care s-au deghizat elevii.
NB Stimulările pot fi sub formă de diplome vizate de director, dar şi copturi în formă de litere

5
7. Concursul pe staţii „Limba dulce-a mamei mele”(clasa a –II-a)
 Staţia 1: Ghici, ghici ghicitoarea mea!
 Staţia 2: Capcanele ortografiei.
 Staţia 3: Recită poezia!
 Staţia 4: Citeşte expresiv!
 Staţia 5: Alcătuieşte propoziţii!
 Staţia 6: Colorează !( de exemplu-substantivele din imagine)
 Staţia 7: Cîntă! (cîntec deprelimba română)
NB.Clasele pot fi prezentate de 6-8 elevi.
Itinerarele fiecărei echipe pot fi reprezentate prin hărti, cărţi, etc

8. Concurs de inteligenţă „În lumea proverbelor”(clasa a III-a)


 Ordonarea proverbelor. Dezvoltarea ideii.
 Decodificarea proverbelor.
 Codificarea/ilustrarea proverbelor.
 Cel mai bun cunoscător de proverbe
9. Concursul : Dramatizarea fabulelor (clasa a III-a)
10. Şezătoare literară „Auzit-am din bătrîni”(clasa a II-a, a III-a)
 Valorificarea poeziei populare;
 Valorificarea cîntecului popular;
 Dansul popular;
 Jocuri din bătrîni;
 Zicători, proverbe, ghicitori;etc.
11. Conferinţă de presă simulată „Să vorbim corect” (clasa a –IV-a)
 Invitaţi-savanţi-copii, prezintă discursuri ce atenţionează vorbitorii despre comunicarea corectă;
 Corespondenţi, jurnalişti-elevi, ce vor pune întrebări invitaţilor despre faptul cum ar trebui să păstrăm tezaurul
limbii române
NB Elevii vor fi pregătiţi din timp, pentru a crea un cadru propice conferinţei de presă ce va semăna mai mult a
spectacol.
12. Masa rotundă „Capcanele ortografiei” (clasa a –II-a, a –III-a)

6
 Fiecare participant va prezenta o ortogramă ;
 Fiecare va propune situaţii-problemă pentru ortografierea unor cuvinte;

13. TVC „În aceeaşi limbă toată lumea plînge,


În aceeaşi limbă rîde un pămînt” (clasa a –III-a, a –IV-a)

 Salutul : Hai, prieteni, să vorbim


Limba să ne o slăvim!
 Înviorarea „Spune ce cuvînt se ascunde în descrierea mea”
 Concursul declamatorilor;
 Concursul interpretării Imnului „Limba noastră” de A. Mateevici;
 Ghici, ce expresie ascunde pantomima noastră!
 Concursul căpitanilor ”Sunt mare cunoscător al limbii lui Creangă”;
 Tema de acasă „Poveste, poveste că de-aicea mult mai este”;
 Hora unirii;