Sunteți pe pagina 1din 4

Nr.

Item Scor
I. Definește noțiunea: 0
• Ecosistem 1
2
3
4
• Humus

II. Completați enunțurile: 0


➢ Solul este format din 1
2
3
4
➢ În procesul de respirație, organismele vii consumă
și degajă

III. Elaborează un text coerent (4-5 fraze) cu conținut științific, în care să folosești în mod 0
adecvat termenii: salinitate, luminozitate, benton, plancton, necton. 1
2
3
4
5
6
7
8

IV. Descrie zonele verticale de repartiție a organismelor în Oceanul Planetar


Denumirea Adîncime Condiții de Plante, animale Adaptări ale 0
zonelor verticale viață organismelor 1
Zona litorală 2
3
4
5
6
7
8

Zona neritică
V. Numiți și descrieți patru factorii, care influențează repartiția organismelor în mediul 0
continental. 1
2
3
4
5
6
7
8

VI. Scrieți trei idei prin care să argumentezi interacțiunea biosferei cu atmosfera 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I. Definește noțiunea: 0
• Circuit biogeochimic 1
2
3
4
• Profil de sol

II. Completați enunțurile: 0


➢ De la suprafață spre roca-mamă se succedă următoarele orizonturi de sol: 1
2
3
➢ Limita superioară a biosferei este de km și coincide cu
4

III. Elaborează un text coerent (4-5 fraze) cu conținut științific, în care să folosești în mod 0
adecvat termenii: temperatura, dinamica apei, benton, plancton, necton. 1
2
3
4
5
6
7
8

IV. Descrie zonele verticale de repartiție a organismelor în Oceanul Planetar


Denumirea Adîncime Condiții de Plante, animale Adaptări ale
zonelor verticale viață organismelor 0
Zona batială 1
2
3
4
5
6
7
8

Zona abisală
V. Numiți și descrieți patru factorii, care au dus la formarea solului 0
1
2
3
4
5
6
7
8

VI Scrieți trei idei prin care să argumentezi interacțiunea biosferei cu litosfera 0


1
2
3
4
5
6
7
8
9

S-ar putea să vă placă și