Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare– octombrie, 2013

Probă scrisă la MATEMATICĂ


clasa a VIII-a
 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 120 minute.

PARTEA I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)

5p 1. Cel mai mic număr natural care aparţine intervalului (2;5] este numarul........
5p 2. Partea întreagă a numărului – 6,7 este egală cu......
5p 3. Mulţimea A = {x R / -3 ≤ x < 8 } scrisă sub formă de interval este ......
5p 4. Dacă A = ( - 3;5 ], atunci A ∩N este........
5p 5. Suma numerelor naturale nenule din intervalul ( -5; 4] este egală cu........
5p 6. Rotunjit la sutimi numărul 243,725367 este egal cu.......

PARTEA a II-a. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă triunghiulară regulată de vârf S și bază ABC .


5p 2. Fie numerele a= 5  1  și b= 5  1 Calculați media geometrică a celor două numere.
 5 6 
3. Fie mulțimea A   4; 1 ; ; 9 ; 6 ;  1,2
 4 2 
10p Calculați a) A  N b) A  Z c) A  Q d ) A   R \ Q
5p 4. Calculați 2 2 3  2 1 

5p 5. Arătaţi că a [ 0,(3); 0,5 ] , unde a =

PARTEA a III-a. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

10p 1. Corpul geometric reprezentat în figura alăturată este prismă triunghiulară regulată

Aflați măsura unghiurilor:


a) m(<(A’B’, AM))=
b) m(<(AM, CC’))=
c) m(<(AM, B’C’))=
d) m(<(AB, CC’))=

10p 2. Determinaţi elementele mulţimilor A   x / x  R, x  4 si B   x \ x  R, x  1 şi apoi efectuaţi


A  B; A  B; A \ B;

3. Piramida patrulateră regulată VABCD are latura bazei egală cu muchia laterală.
Știind că AB=12 cm, aflați măsura unghiului format de dreptele:
5p a) VD și BC;
5p b) DCși VB.

SUCCES!