Sunteți pe pagina 1din 1

Înmulţirea şi împărţirea cu 8

1. Calculeaza:

8 x 8 = __ 80 : 8 =__ 7 x __ = 56 9 x 7 = __ x 9

9 x 7 =__ 56 : 8 =__ __ : 9 = 4 90 : __ = 45 : 5

8 x 6 =__ 81 : 9 =__ 40 : __ = 8 __ x 10 = 8 x 5

10 x 9 =__ 63 : 9 =__ __ x 6 = 9 x __ 72 : 9 = __ : 10

2. Calculează:

Măreşte de 9 ori diferenţa numerelor 75 si 68 ______________________________________

Micşorează de 8 ori produsul numerelor 10 si 8 _____________________________________

Dublează treimea numărului 27 __________________________________________________

Micşorează cu 9 cîtul numerelor 72 si 8 ___________________________________________

3. Adevarat sau Fals?

a) 80 lei ajung pentru a cumpăra 7 cutii cu pixuri la preţul de 9 lei _____

b) 54 lei nu ajung pentru a cumpăra 7 cărţi la preţul de 8 lei _____

c) O treime din 30 este egală cu jumătatea lui 20 _____

4. Rezolvă problema cu plan şi prin expresie:

Bunica a copt 54 plăcinte. Ea le-a dat fiecărui din cei 9 nepoţei cîte 4 plăcinte. Cîte plăcinte
i-au rămas bunicii?