Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEORETIC BILINGV ,,MIQUEL DE CERVANTES,,

VIZIUNEA

O ȘCOALĂ MODERNĂ ȘI O ECHIPĂ COMPETITIVĂ,


O ȘANSĂ LA PERFORMANȚĂ PENTRU FIECARE!
 

Liceul Teoretic Bilingv ”Miguel de Cervantes” este o instituție de învățământ care își propune să promoveze o educație modernă, care să ofere elevilor posibilitatea
dezvoltării lor plenare în ceea ce privește acumularea de cunoștințe, formarea și modelarea caracterului, dezvoltarea și întărirea deprinderilor și competențelor.

Școala este preocupată de crearea unui climat favorabil studiului și învățării continue, atât pentru elevi, cât și pentru personalul școlii. Sunt încurajate și sprijinite cercetarea,
studiul individual, perfecționarea continuă a cadrelor didactice care predau în școală.

Principalul nostru obiectiv este ca școala noastră să fie un organism viabil pentru resursele sale materiale și umane cu reverberații în mentalul colectiv, cu oameni eficienți,
pragmatici, adulți și copii care pretind unii de la alții, dar și oferă în aceeași măsură.

MISIUNEA

 îmbunătățirea permanentă a ofertei educaționale, în raport cu nevoile societății, cu exigenţele beneficiarilor direcţi şi indirecţi și cu standardele de calitate
naționale și europene;
 crearea unui climat de învățare stimulativ, care să asigure evoluția personală și performanța;
 formarea unor tineri deschiși spre cunoaștere și cultură;
 pregătirea unor absolvenți capabili de a se integra activ, eficient și cu succes în societate;
 valorizarea colaborării cu parteneri din comunitatea locală și din Europa.

2 . COLEGIUL EARLSCLIFFE DIN ANGLIA


Earlscliffe, an independent college that offers university
preparation for 15 to 19 year olds from all over the world.

Our ethos

We offer the best of British education: the so-called ‘gold standard’ A-Level programme in traditional
subjects, providing students with the best academic preparation for entry into the world’s most
competitive universities.

As you read about Earlscliffe on this website or in our prospectus, you will discover how we offer a
breadth of experience and a variety of rigorous supplementary activities that contribute to a student
at Earlscliffe gaining a significant advantage over his or her peers elsewhere.

Earlscliffe is a small, residential college where each student will find support and encouragement
from us all as they at first settle in and then proceed to make their own mark on the college.

As students progress through A-level studies and, with our guidance, make university applications in
their final year and then push on to attain their academic aims and objectives, they will forge lasting
friendships and lead gloriously busy lives as self- motivated young men and women.
Earlscliffe offers a personalised education like no other college of its kind. It is a unique experience,
drawing on the traditions and methods of Oxbridge colleges, top public schools, Ivy League
universities and innovative best practice.