Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARA

5 octombrie 2019
Ziua Internațională a Educatiei

Natura ne aseamană, educația ne deosebește (Confucius)

COORDONATOR: prof. înv. primar LUCIA FLOREA

DURATA PROIECTULUI: 4 octombrie 2019

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Liceul Teoretic “Grigore Moisil”- Sala de clasă

SCOPUL PROIECTULUI:
Elevii trebuie să devină constienți de mici de importanța educației pentru om.

Educaţia face parte din viaţa de zi cu zi a fiecărui om.Tocmai de aceea cadrele didactice trebuie
să insufle celor mici dragostea pentru cunoaştere, educaţie, autoeducaţie, cultivarea respectului pentru
cei care oferă educaţia.
Vom marca aceasta zi de 5 octombrie prin activități de dezvoltare personală și activități de arte
vizuale și abilități practice prin care elevii își vor exprima starea cu ajutorul simțului artistic.
OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Să explice semnificația zilei de 5 octombrie – Ziua Educației;


Să dezbată aspecte legate de dreptul la educaţie
Să-și exprime trăirile prin realizarea unui spațiu artistico- plastic, utilizând tehnici variate:
desen/pictură/colaj.
Sa participe cu placere la activitatile creativ-recreative

GRUPUL ȚINTĂ: elevii clasei a II-a A

LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de clasă.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 4 OCTOMBRIE 2019

METODE DE EVALUARE:

ͽEvaluare orală, comportamentală


ͽExpoziție cu lucrările realizate de elevi.
ͽ Fotografii

Activităţi programate:
NR.
CRT. ACTIVITATEA LOC DESFĂŞURARE PERIOADA

 5 octombrie – Ziua Educației 04.10.19


1. Discutie Sala de clasă
Dreptul la educaţie – discuţie despre
drepturi copiilor
2.  Lectura, prietena noastra! Sala de clasă 4 oct 2019

 Natura,prietena mea– lucrare artistico- 04.10.19


3. plastică/colaj(pe grupe) Sala de clasă

4.  Expozitie cu lucrarile elevilor 04.10.19


Sala de clasa

Responsabil proiect: Avizat comisie metodica


Inv. Lucia Florea