Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI IAŞI

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL INTEGRAT Anexa 4

Şcoala ____________________
Comisia Internă de Evaluare Continuă Director,

CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ
I. DATE PERSONALE
1.Numele şi prenumele elevului(ei)......................................................................clasa.................................
2.Data şi locul naşterii..........................................................................CNP..................................................
3.Domiciliul actual.........................................................................................................................................
4.Rută şcolară/programe educaţionale/alte servicii......................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
II.DATE PRIVIND FAMILIA ELEVULUI(EI).......................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
III. INTEGRAREA ÎN GRUP:
a. integrarea în clasa de elevi bună , satisfacătoare , defectuoasă ,
b. relaţionarea cu colegii: bună , satisfacătoare , defectuoasă ,
c. comportamentul în rezolvarea sarcinilor de grup: lider , cooperant ,
se implică foarte puţin , refuză să colaboreze ,
IV. ADAPTARE ŞCOLARĂ:
1.Discipline preferate/rezultate deosebite......................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2.Dificultăţi majore ( disciplina)....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3.Participare la activităţi extracurriculare.....................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4.Ritm de lucru/capacitate de rezolvare a sarcinilor......................................................................................
........................................................................................................................................................................
V. EVALUARE:
a. Raport privind evoluţia elevului raportat la anul şcolar anterior:
- nivel de dezvoltarea psiho-motrică.................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
- nivelul competenţelor(scris, citit, calcul).........................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
- nivelul maturizării psiho-sociale......................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
- nivelul dezvoltării abilităţilor practice.............................................................................
........................................................................................................................................................................
b. Măsuri psiho-pedagogice propuse pentru anul şcolar următor....................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Profesor/învăţător_____________________