Sunteți pe pagina 1din 3

Golea Andrei Adrian Nicolae cls.

A-XII-A B Seral
SEM II- Referat

Obiectivele, formele si principiile organizarii


teritoriului agricol - organizarea terenului arabil

Organizarea teritoriului in agricultura se constituie dintr-un ansamblu de activitati


interdisciplinare care are ca obiectiv gasirea de solutii optime privind folosirea rationala a
fondului funciar agricol si evidentierea tuturor resurselor de sporire cantitativa si calitativa a
acestuia, amplasarea coordonata in teritoriu a fortelor de productie, a asezarilor omenesti si a
echiparii tehnice, potrivit cerintelor economiei nationale, conditiilor naturale si economico-
sociale existente. Organizarea teritoriului trebuie considerata ca un proces dinamic.

Lucrarile de organizare a teritoriului cuprind urmatoarele forme:

 a) sistematizarea teritoriului reprezinta ansamblul de masuri prin care se asigura in


mod corelat conditiile si cadrul de activitate si de dezvoltare a tuturor ramurilor (agricultura,
silvicultura, industrie, transporturi etc.) a localitatilor urbane si rurale dintr-un teritoriu.

1
Golea Andrei Adrian Nicolae cls. A-XII-A B Seral
SEM II- Referat

b) organizarea interzonala a teritoriului cuprinde ansamblul masurilor tehnico-


organizatorice ce se preconizeaza  la nivelul unor zone bine delimitate, la nivelul unor unitati
economico-administrative sau teritorial-naturale in scopul asigurarii utilizarii optime a fondului
funciar. c) organizarea teritoriului comunitatilor rurale se concretizeaza in ansamblul de
masuri cu caracter tehnico-organizatoric, care au ca scop asigurarea folosirii rationale a fondului
funciar agricol si forestier, ameliorarea si conservarea capacitatii de productie etc.

Ca orice proces tehnico-economic organizarea teritoriului agricol, trebuie sa tina seama de


urmatoarele principii:

- apararea si consolidarea integritatii proprietatii asupra pamantului;

- folosirea deplina si cat mai rationala a tuturor categoriilor de folosinta a pamantului;

- asigurarea  cadrului organizatorico-teritorial pentru folosirea eficienta a fortei de munca,


mijloacelor tehnice din dotare;

- evitarea sau combaterea poluarii chimice si biologice a solului si prin aceasta a produselor
agricole destinate pietii.

Organizarea terenului arabil

Se realizeaza numai dupa definitivarea indicatorilor de profil, a dimensionarii ramurilor


de productie, a delimitarii categoriilor de folosinta, a comasarilor de teren si a rectificarilor
necesare,avand urmatoarele obiective:- asigurarea folosirii depline, rationale a terenului;-
cresterea potentialului productiv al pamantului;- asigurarea  cadrului organizatoric pentru
aplicarea tehnologiilor moderne si pentru folosirea cu randamente sporite a mijloacelor mecanice
din dotare. Toate aceste obiective se concretizeaza prin tipul, numarul, marimea, amplasarea si
organizarea interioara a asolamentelor.

Prin organizarea rationala a asolamentelor se asigura obtinerea de productii maxime si de


calitate, ameliorarea insusirilor agroproductive ale terenului, reducerea cheltuielilor cu aplicarea
ingrasamintelor, diminuarea gradului de imburuienare si de propagare a bolilor si daunatorilor. In
raport de conditiile existente si de obiectivele de productie se diferentiaza:- asolamente pentru
culturi de camp (irigat sau neirigat);- asolamente furajere;- asolamente legumicole; - asolamente
de protectie sau ameliorative. Asolamentele irigate se amplaseaza in apropierea surselor de apa,
asolamentele furajere in apropierea centrelor de productie zootehnica, asolamentele legumicole
in preajma localitatilor, cu conditia asigurarii apei necesare.

2
Golea Andrei Adrian Nicolae cls. A-XII-A B Seral
SEM II- Referat

Organizarea interioara a asolamentelor consta in delimitarea, dimensionarea, stabilirea


numarului, formei si marimii solelor, toate aceste aspecte concretizandu-se in functie de tipul
asolamentului si de conditiile concrete din teritoriu. In organizarea asolamentelor, se vor avea in
vedere:- sola reprezinta veriga de baza in organizarea asolamentelor;- marimea solelor;- solele
trebuie sa prezinte forme cat mai regulate, in scopul folosirii cu randamente sporite a mijloacelor
mecanice;- solele din cadrul unui asolament trebuie sa fie egal ca suprafata;- sola trebuie sa
cuprinda un teritoriu cat mai omogen din punct de vedere al reliefului, tipului de sol. 

Organizarea teritoriului arabil irigat. Proiectarea concomitenta a lucrarilor de


organizare a teritoriului cu cele de amenajare a sistemelor de irigatie prezinta o serie de avantaje:
reducerea investitiilor si a cheltuielilor de exploatare a sistemelor de irigatii, crearea
posibilitatilor de respectare a principiilor si normelor de organizare a teritoriului; prevenirea
degradarii terenului prin inmlastinire si saraturare secundara, cresterea randamentului utilajelor
agricole etc.