Sunteți pe pagina 1din 10

Opțional : Lumea magică poveștilor

Aria curriculara : Limbă şi comunicare

2021-2022

Învățământul primar special


Clasa III/IV
1oră / săptămână
ARGUMENT
A fost odată ca niciodată… Aşa începe povestea pe care orice copil îşi doreşte să o trăiască.
Bazându-se pe vizionarea unor filme de desene animate, acest opţional îmbină armonios gândirea concret intuitivă a
acestei perioade cu destinderea prin jocuri, munca individuală cu atribuţiile lucrului pe grupe, dezvoltarea exprimării orale
cu exprimarea prin desen, în cadrul căruia, chiar şi copiii care nu au înclinaţii specifice îşi aduc aportul.
Cursul opțional propus vine în întâmpinarea nevoii de manifestare artistică a copiilor, prin cunoşterea unor tehnici
noi de abordare ,care să –i ajute să comunice prin mijloace diverse propriile idei, trăiri, sentimente,dezvoltându-şi
imaginaţia, fantezia, spiritul de iniţiativă.
Învățarea prin „vizionare” şi „puterea exemplului” sunt practici pedagogice moderne, des utilizate în procesul
instructiv-educativ al societăţii actuale, acest tip de învăţare asigurând o mai bună sistematizare şi aprofundare a materiei,
apelează la informaţii din domenii diferite, îmbogăţindu-i şcolarului cunoştinţele despre viată şi lume în general. Este de
subliniat caracterul ludic al activităţilor acestui opţional, care se bazează pe activităţi interdisciplinare, care îi
antrenează fără dificultate, în mod atractiv pe el
COMPENTENTE GENERALE

1. Participarea la dialoguri ,în situaţii diverse de comunicare

2. Identificarea semnificaţiei globală a mesajului audiat

3. Stabilirea legăturii între informaţiile din text şi fapte de viaţă

4. Ilustrarea trăirilor interioare ale personajelor prin gestică, mimică, timbrul vocii, volum, mişcare scenică

5. Realizarea de aplicaţii, obiecte , elemente specifice poveştii

6. Operarea simplă cu obiecte digitale ,în contexte diferite;

7. Exprimarea sentimentelor estetice prin lucrări plastice, muzică, dan


Competente specifice si activități de învățare
Competenţe specifice Activităţi de învăţare
1. Participarea la dialoguri ,în situaţii diverse de  povestire orală cu folosirea achiziţiilor lexicale noi după imagini
comunicare  ordonare logică a momentelor principale ale lecturii, cu utilizarea
mijloacelor didactice auxiliare;
 alcătuirea unor enunţuri cu accent pe corectitudine, pronunţie, intonaţie;
 participarea la jocuri de rol;
2. Identificarea semnificaţiei globală a mesajului  audierea/vizionarea unor poveşti (CD-uri, casete audio/video, direct în
audiat sala de spectacol)
 sesizarea elementelor semnificative dintr-un mesaj ascultat prin formulare
de întrebări şi răspunsuri
3. Stabilirea legăturii între informaţiile din text şi  raportarea informaţiilor din text la experienţa de viaţă;
fapte de viaţă  compararea mesajului literar dintr-o poveste cu cel transmis prin pictură,
muzică, dans;
4. Ilustrarea trăirilor interioare ale personajelor prin  povestire orală
gestică, mimică, timbrul vocii, volum, mişcare scenică  jocuri de rol;
 mimă;
 jocuri de simulare;
 interpretarea unui rol în mai multe variante, în manieră proprie
5. Realizarea de aplicaţii, obiecte , elemente  confecţionare de păpuşi, marionete, măşti, costume, decoruri;
specifice poveştii  elaborarea unor desene;
 construirea unor puzzle-uri
6.Operarea simplă cu obiecte digitale ,în contexte  formularea unor răspunsuri şi întrebări;
diferite;  formularea unor argumente pro şi contra în susţinerea unor păreri;
 grupare / clasificare a personajelor în funcţie de anumite trăsături de
caracter;
7. Exprimarea sentimentelor estetice prin lucrări  realizarea unor compoziţii prin îmbinarea limbajului plastic cu colajul;
plastice, muzică, dans  însuşirea şi interpretarea unor cântece
 organizarea unei expoziţii plastice
 întocmirea portofoliului clasei, pentru o anumită temă;
Conținuturi

Audierea unor poveşti;


Vizionarea unor desene animate;
Tehnici simple din arte şi lucru manual
Trăire şi manifestare emoţională
Cântarea vocală şi instrumentală, mişcare pe muzică
MODALITATI DE EVALUARE

Evaluare formativa

1. Orală: - observarea sistematică a elevilor


- chestionare
- dezbateri pe grupe şi perechi
- argumentare
- imaginarea de situații
- punere în situații
- comentarea unor texte şi imagini
- autoevaluarea;
- evaluarea reciprocă

2. Scrisă: - confecționarea de planşe , desene ,afişe

Evaluare sumativa

- joc de rol, teme practice


- analiza produselor muncii elevilor
- desene – scene care i-au impresionat – expoziție
- concursuri pe teme artistice
- mini proiecte
BIBLIOGRAFIE

DUŢU, OLGA-Didactica limbii române şi comunicării în ciclul primar, Europolis, Constanţa,2002


FIERĂSCU,AURELIA ; LAPOVIŢĂ, ANA - Literatura pentru copii (discipline opţionale), E. Petrion, Bucureşti – 2001;
GIBSON RAY, Marea carte a celor mici, Bucureşti, editura Rao, 2004
GONCERENCU,GEORGETA GONCERENCU, VASILE - Ore opţionale la clasele I-IV, S.C.INFACON S.A., Constanţa , 2001
PÎRÎIALĂ, OLGA Literatura pentru copii (discipline opţionale ) E. Aramis, Bucureşti – 2003;
TOMA , CLAUDIA; PRISECARU, MARIA; BOLBOACĂ, ELENA - Primii artişti - teatru pentru copii, E. Aramis, Bucureşti – 2003;
WATT, FIONA - Artă şi îndemânare , Ed. RAO, Bucureşti, 2005
***M.E.C., Consiliul Naţional pentru Curriculum -Curriculum Naţional- Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti,2003

www.dltk-teach.com
www.clipart.com
www.kidzone.ws
Aria curriculara : Limba si comunicare
Optional F.A.C. : Lumea magică a poveștilor
Profesor psihopedagog : Mitu Monica
Clasa : a III-a /a IV-a ( deficiente mintale severe, profunde si/sau asociate)
1 ore / săptămâna x 34 săptămâni=34 ore

Planificare anuala
Nr.crt. Unitatea tematica Nr ore /semestru
Sem I Sem II
1 Evaluare inițiala 1
2 Poveşti cu prinţi şi prinţese 4
3 Povesti dIn lumea animalelor 4
4 Poveste de iarnă 5
5 Povesti românești 4
6 Povesti de primavara 5
7 Povesti de Paște 4
8 Poveștile animate Disney 6
9 Evaluare finala 1
Total : 14 20

Aria curriculara : Limba si comunicare


Optional F.A.C. : Lumea magică a poveștilor
Profesor psihopedagog : Mitu Monica
Clasa a III-a /a IV-a ( deficiente mintale severe, profunde si/sau asociate)
1 ore / săptămâna x 34 săptămâni=34 ore

Planificare semestriala
2021-2022

Nr. Unitatea Comp. Saptămâna


Conţinuturi vizate Nr.ore Obs
crt. Tematică specif. Data

Semestrul I
Evaluare inițiala 1 S1
2
3 2
Poveşti cu prinţi şi 4 ☺ Frații Grimm S2- S5 26-30.10
1. prinţese 5 2 vacanta
6 ☺ Albă ca zăpada şi cei şapte pitici învăț.
7 primar
1

1.

2.
Povesti dIn lumea 2.
☺ Cei trei purceluşi 2 S6 - S09
animalelor 3.
7.
☺ Pisicile aristocrate 2

1 ☺ Moş Nicolae-prietenul copiilor 1


2
3 ☺ Legenda lui Moş Crăciun 1 S 10-S14
3. Povesti de iarnă 5
☺ Seara Sfântă de Crăciun 1
6
☺ Crăiasa Zăpezii 1
☺ Evaluare 1
Semestrul II
1.
2.
☺ Fata babei si fata moșului 1
3. S15- S18
4. Povesti românești 4. ☺ Ursul păcălit de vulpe 1
5.
6. ☺ Punguța cu doi bani 1
7.
☺ Prâslea cel voinic si merele de aur 1
1.
2.
☺ Legenda ghiocelului si a mărțișorului 1
3. S19-S24
5. Povesti de primavara 4. ☺ Buchet pentru mama 1
5.
6. ☺ Prințesa primăverii 1
7.
☺ Rățușca cea urata 2

☺ Iepurașul de Paște 1
Povesti 1.
5. ☺ Ouăle încondeiate 1 S25-S28
6. de Paște 6.
7 ☺ Povestea Paștelui pe înțelesul copiilor 1
☺ O poveste impresionanta de Paste - T. 1
Arghezi
7. Școala Altfel 8 -14 aprilie
1.
☺ Pinocchio
Poveștile animate
2.
2
3. ☺ Regatul de gheata S29-S34
8. 4. 2
Disney 5. ☺ Cartea junglei
6. 2
7. ☺ Evaluare finala
1