Sunteți pe pagina 1din 24

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI

PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI


ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE
PARTEA A II-A:
PERCEPȚII, ATITUDINI ȘI COMPORTAMENTE
PRIVIND
VÂNĂTOAREA ANIMALELOR SĂLBATICE
Sondaj de opinie, Mai 2021
METODOLOGIE
PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.
PARTEA A II A. SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
METODOLOGIE
Volumul eșantionului: 1.004 respondenți 18+, la nivel național

Tipul eșantionului: Simplu, aleatoriu

Reprezentativitate: Eroare maximă tolerată: ±3,1%

Metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Perioadă de desfășurare: 7, 10-11 mai 2021

3
PREZENTAREA
REZULTATELOR

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


PARTEA A II A. SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
PRACTICAREA VÂNĂTORII ÎN ROMÂNIA 5

Q: Dumneavoastră ați vânat vreodată animale sălbatice?

Da, în trecut Da, și în prezent


2% 1% Q: Ați fi dispus(ă) să vânați
animale sălbatice?

Da, aș fi dispus/ă
6%

Nu, niciodată
97%

Nu aș fi dispus/ă
94%

Întrebare filtrată: procente calculate din 97%


respondenți care spun că nu au vânat niciodată animale
sălbatice
PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.
PARTEA A II A. SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
PRACTICAREA VÂNĂTORII ÎN ROMÂNIA 6

Q: Dumneavoastră aveți în cercul de


familie, prieteni și cunoștințe persoane Q: Pe cine cunoașteți care
care vânează?
vânează?

Da
21% Nu Da

-120% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

Prieteni -51% 49%

Cunoștințe -63% 37%

Rude/ Membri ai familiei extinse


-80% 20%
(unchi, veri etc.)

Nu Vecini -86% 14%


79%

Colegi de serviciu -89% 11%

Membri ai familiei apropiate (soți,


-95% 5%
părinți, frați etc.)

Întrebare cu răspuns multiplu, filtrată: respondenți care


spun că au în cercul de familie sau cunoscuți
persoane care vânează – 21%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


PARTEA A II A. SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Care este primul cuvânt care vă vine în minte atunci când vă gândiți la o
persoană care vânează? 7

Întrebare deschisă 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Asasin/ Criminal 15%


Ceva rău/ Nu sunt de acord 14%
Cruzime/ Sadism/ Lipsa empatiei 11%
Braconaj/ Infracțiuni 8%
Distracție/ Hobby/ Plăcere 4%
Vânat 4%
Iresponsabilitate 3%
Prost/ Idiot 2%
Necesitate 2%
Curaj/ Sânge rece 1%
Pasiune 1%
Agresivitate/ Violență/ Abuz 1%
Nebunie 1%
Ceva bun/ Sunt de acord 1%
Armă 1%
Inutil 1%
Slăbiciune 1%
Milă 1%
Atenție 1%
Sport 1%
Alt răspuns 8%
Nu știu/ Nu răspund 21%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


PARTEA A II A. SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Cât de informat/ă considerați că sunteți cu privire la modul în care este
practicată vânătoarea animalelor sălbatice, în prezent, în România? 8

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Foarte bine informat/ă 3%

Bine informat/ă 16%

Slab informat/ă 47%

Foarte slab/ Deloc informat/ă 34%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență

Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat

Foarte bine+ Bine


Cât de informat/ă considerați că 24% 14% 24% 19% 17% 14% 17% 20% 19% 19% 18% 21% 18% 17%
informat/ă
sunteți cu privire la modul în care este
practicată vânătoarea animalelor
Foarte slab+ Slab/
sălbatice, în prezent, în România? 76% 86% 76% 81% 82% 86% 83% 80% 81% 81% 82% 79% 82% 83%
Deloc informat/ă

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


PARTEA A II A. SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Cât de necesară pentru natură apreciați că este activitatea vânătorilor în
societatea actuală? 9

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Foarte necesară 9%

Necesară 38%

Puțin necesară 33%

Deloc necesară 18%

(SPONTAN) Nu știu/ Nu răspund 2%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat
Foarte necesară+
51% 44% 33% 53% 56% 50% 48% 47% 49% 45% 51% 52% 46% 43%
Cât de necesară pentru Necesară
natură apreciați că este
Deloc+ Puțin necesară 48% 54% 67% 47% 42% 46% 51% 51% 49% 54% 47% 46% 52% 56%
activitatea vânătorilor în
societatea actuală?
Nu știu/ Nu răspund 1% 2% 0% 0% 2% 4% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 1%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


PARTEA A II A. SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Dumneavoastră sunteți de acord cu vânarea animalelor sălbatice în
România? 10

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Da, indiferent de situație 1%

Da, în anumite condiții 63%

Nu, indiferent de situație 35%

(SPONTAN) Nu știu/ Nu răspund 1%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat
Da, indiferent de
1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0%
situație
Dumneavoastră sunteți Da, în anumite
72% 56% 55% 68% 64% 67% 52% 68% 76% 62% 65% 70% 59% 63%
de acord cu vânarea condiții
animalelor sălbatice în Nu, indiferent de
27% 43% 43% 31% 35% 31% 45% 31% 23% 37% 33% 29% 40% 36%
România? situație
Nu știu/ Nu răspund 1% 1% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


PARTEA A II A. SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Există persoane care plătesc sume importante pentru a vâna în România specii rare
de animale sălbatice (urși, cerbi). Dvs. personal sunteți de acord cu această practică? 11

Da, sunt de acord


7%

Nu sunt de acord
93%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență

Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat
Există persoane care plătesc
sume importante pentru a vâna în Da, sunt de acord 10% 3% 6% 9% 4% 6% 3% 8% 11% 7% 6% 11% 5% 2%
România specii rare de animale
sălbatice (urși, cerbi). Dvs.
personal sunteți de acord cu Nu sunt de acord 90% 97% 94% 91% 95% 94% 97% 92% 89% 93% 94% 89% 94% 98%
această practică?

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


PARTEA A II A. SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
EXPERIENȚA DIRECTĂ CU ANIMALELE SĂLBATICE 12

Q: Cu ce frecvență vă plimbați în natură,


în afara localității (pădure, câmpie,
dealuri, munte etc.)?
0% 5% 10% 15% 20% 25%

Zilnic-de câteva ori pe săptămână 16%


O dată pe săptămână 14%
De câteva ori pe lună 16%
O dată pe lună 10%
De câteva ori pe an 13%
Mai rar 21%
Deloc 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Da, frecvent 19%


Q: Dumneavoastră ați întâlnit
vreodată animale sălbatice în Da, rar 57%
timpul plimbărilor în natură?
Nu, niciodată 24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Q: Dumneavoastră ați întâlnit Da, frecvent 3%


vreodată un urs în timpul Da, rar 29%
plimbărilor în natură?
Nu, niciodată 68%

Întrebare filtrată: respondenți care spun că se plimbă în


natură de cel puțin câteva ori pe an (68%)

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


PARTEA A II A. SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Dumneavoastră ați întâlnit vreodată animale sălbatice în timpul plimbărilor în
natură? 13
ÎNCRUCIȘĂRI ALE VARIABILELOR

Întrebare filtrată: respondenți care spun că se plimbă în


natură de cel puțin câteva ori pe an (68%)

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat

Dumneavoastră ați Da, frecvent 26% 10% 24% 19% 17% 10% 17% 21% 18% 17% 21% 22% 17% 16%
întâlnit vreodată
animale sălbatice în Da, rar 63% 50% 53% 58% 61% 59% 57% 57% 59% 58% 57% 58% 58% 54%
timpul plimbărilor în
natură? Nu, niciodată 11% 39% 23% 23% 21% 30% 26% 23% 23% 25% 23% 19% 25% 30%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


PARTEA A II A. SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Dumneavoastră ați fost vreodată într-una din situațiile de mai jos? 14

Întrebare cu răspuns multiplu

Nu Da

-120% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40%

Am avut pagube în gospodărie din cauza


animalelor sălbatice
-80% 20%

Animalele din propria gospodărie au fost atacate


de urși sau alte animale sălbatice
-87% 13%

Am fost atacat de un animal sălbatic -97% 3%

Am fost atacat de un urs -99% 1%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


PARTEA A II A. SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
CONSUMUL DE CARNE DE VÂNAT ÎN ROMÂNIA 15

Q: Dumneavoastră obișnuiți să consumați


carne de vânat sau preparate de carne din
vânat?
Da
7%

Q: Dumneavoastră ați fi dispus/ă


să cumpărați carne de vânat sau
preparate de carne din vânat? ?

Da
Nu 12%
93%

Nu
88%

Întrebare filtrată: respondenți care declară că nu


obișnuiesc să consume carne de vânat sau preparate (93%)

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


PARTEA A II A. SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Dumneavoastră obișnuiți să consumați carne de vânat sau preparate de carne din
vânat? 16
ÎNCRUCIȘĂRI ALE VARIABILELOR

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat
Dumneavoastră obișnuiți Da 10% 4% 6% 7% 10% 4% 4% 7% 12% 8% 6% 8% 5% 10%
să consumați carne de
vânat sau preparate de
carne din vânat? Nu 90% 96% 94% 93% 90% 96% 96% 93% 88% 92% 94% 92% 95% 90%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


PARTEA A II A. SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Dumneavoastră ați fi dispus/ă să cumpărați carne de vânat sau preparate de carne
din vânat? 17
ÎNCRUCIȘĂRI ALE VARIABILELOR

Întrebare filtrată: respondenți care declară că nu


obișnuiesc să consume carne de vânat sau preparate (93%)

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat
Dumneavoastră ați fi
dispus/ă să cumpărați Da 17% 8% 15% 11% 12% 11% 10% 13% 18% 13% 12% 16% 11% 8%
carne de vânat sau
preparate de carne din Nu 83% 92% 85% 89% 88% 89% 90% 87% 81% 87% 88% 84% 89% 92%
vânat?

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


PARTEA A II A. SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
INTERZICEREA VÂNĂTORII 18

Q: Un deputat PNL a anunțat că va propune


ca vânătoarea să fie interzisă în România? Q: Dar pescuitul sportiv, ar trebui interzis?
Dumneavoastră ce credeți, ...
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ar trebui interzis 15%


Ar trebui interzisă
58%
vânătoarea

Nu ar trebui interzis 80%


Nu ar trebui interzisă
37%
vânătoarea
(SPONTAN) Nu știu/ Nu
5%
(SPONTAN) Nu știu/ Nu răspund
5%
răspund

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat
Un deputat PNL a anunțat Ar trebui interzisă vânătoarea 50% 65% 63% 56% 56% 57% 62% 59% 44% 60% 55% 51% 62% 61%
că va propune ca
Nu ar trebui interzisă
vânătoarea să fie interzisă 46% 28% 34% 37% 40% 36% 32% 36% 52% 34% 40% 43% 33% 34%
vânătoarea
în România?Dvs. ce credeți,
...? Nu știu/ Nu răspund 4% 7% 3% 7% 4% 7% 6% 5% 4% 6% 5% 6% 5% 5%

Ar trebui interzis 11% 20% 19% 14% 15% 14% 17% 16% 11% 16% 15% 16% 14% 17%
Dar pescuitul sportiv? Nu ar trebui interzis 85% 74% 78% 82% 83% 75% 76% 81% 86% 79% 81% 79% 81% 78%
Nu știu/ Nu răspund 4% 6% 3% 4% 2% 10% 7% 3% 3% 5% 4% 5% 4% 5%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


PARTEA A II A. SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru..., dumneavoastră ați vota un
candidat care practică vânătoarea sau care susține vânătoarea animalelor sălbatice? 19

Întrebare cu răspuns multiplu

Nu Da
-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40%

Primăria din localitatea dvs. -79% 21%

Parlamentul României -79% 21%

Președinția României -80% 20%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


PARTEA A II A. SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru..., dumneavoastră ați vota un
candidat care practică vânătoarea sau care susține vânătoarea animalelor sălbatice? 20
ÎNCRUCIȘĂRI ALE VARIABILELOR

Întrebare cu răspuns multiplu

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri Mediu de


Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
pentru..., dumneavoastră ați vota un rezidență
candidat care practică vânătoarea sau care Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
susține vânătoarea animalelor sălbatice? Banat
Da 27% 14% 24% 24% 15% 17% 21% 17% 29% 21% 20% 29% 16% 17%
[Președinția
Nu 69% 84% 72% 73% 83% 81% 77% 80% 65% 76% 78% 69% 81% 80%
României]
Nu știu/ Nu răspund 4% 1% 4% 3% 2% 2% 1% 3% 6% 3% 3% 2% 3% 3%

Da 26% 16% 25% 21% 19% 17% 21% 19% 28% 20% 22% 30% 18% 12%
[Primăria din
Nu 70% 83% 71% 76% 78% 82% 78% 79% 67% 77% 76% 68% 79% 85%
localitatea dvs.]
Nu știu/ Nu răspund 4% 1% 3% 3% 2% 2% 1% 3% 5% 3% 2% 2% 3% 3%

Da 25% 16% 29% 20% 18% 15% 22% 17% 28% 20% 21% 31% 16% 13%
[Parlamentul
Nu 72% 82% 70% 78% 80% 83% 78% 80% 66% 78% 77% 67% 81% 86%
României ]
Nu știu/ Nu răspund 3% 1% 2% 2% 2% 2% 0% 3% 6% 2% 2% 2% 3% 1%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


PARTEA A II A. SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Dumneavoastră sunteți mai degrabă de acord sau în dezacord cu
următoarele afirmații? 21

Mai degrabă de acord (SPONTAN) Nici acord, nici dezacord


Mai degrabă în dezacord (SPONTAN) Nu știu/ Nu răspund
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Urșii au ajuns în zonele locuite de oameni din cauza tăierii


pădurilor
86% 14%
În ultimele decenii, oamenii au invadat prea mult teritoriile
animalelor sălbatice din România
73% 24% 3%

Vânătoarea este o practică crudă/sângeroasă 71% 1% 27% 1%

Cei care ucid animale sălbatice sunt oameni răi 65% 2% 30% 3%
Animalele sălbatice produc pagube culturilor agricole și
gospodăriilor umane
56% 1% 40% 3%
Vânătoarea este o tradiție care valorizează și protejează
teritoriul//mediul înconjurător
55% 1% 42% 2%
Vânătoarea animalelor sălbatice este necesară pentru a limita
creșterea populației de animale sălbatice de pradă
52% 1% 44% 3%

Vânătoarea este un sport 44% 1% 54% 1%


Urșii au ajuns în zonele locuite de oameni din cauză că s-au
înmulțit prea mult
39% 1% 57% 3%

În România sunt prea multe animale sălbatice de pradă 28% 65% 7%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


PARTEA A II A. SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Dumneavoastră sunteți mai degrabă de acord sau în dezacord cu următoarele
afirmații? 22
ÎNCRUCIȘĂRI ALE VARIABILELOR

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
Dumneavoastră sunteți mai degrabă de acord sau rezidență
în dezacord cu următoarele afirmații? Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat
Mai degrabă de acord 32% 25% 18% 26% 35% 38% 35% 28% 15% 19% 39% 35% 23% 29%
[În România sunt prea Nici acord, nici dezacord 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
multe animale sălbatice
de pradă] Mai degrabă în dezacord 60% 68% 79% 67% 60% 48% 59% 65% 75% 73% 54% 57% 71% 63%
Nu știu/ Nu răspund 7% 7% 4% 7% 6% 13% 7% 6% 10% 8% 6% 8% 6% 8%
[Animalele sălbatice Mai degrabă de acord 54% 58% 43% 58% 63% 64% 60% 57% 46% 50% 64% 64% 51% 57%
produc pagube culturilor Nici acord, nici dezacord 1% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 2% 1% 1% 0% 0% 1% 1%
agricole și gospodăriilor Mai degrabă în dezacord 42% 38% 55% 39% 32% 33% 37% 39% 51% 46% 34% 34% 45% 40%
umane] Nu știu/ Nu răspund 2% 3% 2% 2% 4% 2% 3% 2% 2% 3% 3% 2% 3% 2%
[În ultimele decenii, Mai degrabă de acord 76% 71% 77% 77% 76% 60% 58% 81% 87% 76% 70% 73% 74% 73%
oamenii au invadat prea Nici acord, nici dezacord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0%
mult teritoriile
animalelor sălbatice din Mai degrabă în dezacord 23% 24% 21% 21% 20% 34% 38% 16% 11% 21% 27% 22% 23% 26%
România] Nu știu/ Nu răspund 1% 5% 2% 1% 4% 6% 4% 3% 1% 3% 3% 4% 3% 1%
[Vânătoarea animalelor Mai degrabă de acord 59% 46% 50% 52% 54% 54% 51% 53% 55% 50% 56% 58% 48% 54%
sălbatice este necesară Nici acord, nici dezacord 1% 1% 0% 1% 0% 2% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0%
pentru a limita creșterea
populației de animale Mai degrabă în dezacord 39% 49% 49% 44% 44% 37% 46% 42% 43% 46% 41% 40% 47% 43%
sălbatice de pradă] Nu știu/ Nu răspund 1% 4% 1% 3% 2% 7% 2% 3% 3% 3% 2% 2% 4% 2%
Mai degrabă de acord 82% 89% 86% 88% 89% 79% 80% 89% 88% 88% 83% 89% 85% 83%
[Urșii au ajuns în zonele Nici acord, nici dezacord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
locuite de oameni din
cauza tăierii pădurilor] Mai degrabă în dezacord 17% 10% 14% 11% 11% 20% 20% 11% 10% 11% 17% 11% 15% 17%
Nu știu/ Nu răspund 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


PARTEA A II A. SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Dumneavoastră sunteți mai degrabă de acord sau în dezacord cu următoarele
afirmații? 23
ÎNCRUCIȘĂRI ALE VARIABILELOR

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
Dumneavoastră sunteți mai degrabă de acord sau rezidență
în dezacord cu următoarele afirmații? Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat
Mai degrabă de acord 58% 72% 54% 62% 72% 76% 70% 67% 48% 64% 66% 56% 72% 65%
[Cei care ucid animale
Nici acord, nici dezacord 2% 2% 1% 3% 1% 3% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 3%
sălbatice sunt oameni
Mai degrabă în dezacord 37% 24% 41% 33% 26% 18% 25% 29% 47% 30% 30% 40% 23% 29%
răi]
Nu știu/ Nu răspund 3% 3% 4% 3% 2% 4% 3% 2% 4% 3% 2% 3% 3% 2%
[Vânătoarea este o Mai degrabă de acord 57% 54% 42% 56% 62% 65% 66% 52% 42% 48% 64% 61% 53% 52%
tradiție care valorizează Nici acord, nici dezacord 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0%
și protejează Mai degrabă în dezacord 41% 44% 56% 41% 36% 35% 34% 44% 56% 50% 33% 37% 44% 48%
teritoriul//mediul
Nu știu/ Nu răspund 1% 2% 2% 2% 2% 1% 0% 3% 2% 1% 2% 1% 2% 1%
înconjurător]
Mai degrabă de acord 64% 78% 67% 71% 72% 73% 67% 73% 73% 73% 68% 69% 71% 73%
[Vânătoarea este o
Nici acord, nici dezacord 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1%
practică
Mai degrabă în dezacord 35% 21% 30% 28% 27% 25% 32% 25% 26% 26% 30% 29% 27% 26%
crudă/sângeroasă]
Nu știu/ Nu răspund 1% 1% 2% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1%
Mai degrabă de acord 46% 42% 40% 43% 46% 48% 50% 40% 41% 40% 48% 48% 44% 37%
[Vânătoarea este un Nici acord, nici dezacord 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 1%
sport] Mai degrabă în dezacord 52% 56% 59% 54% 53% 50% 49% 57% 58% 59% 49% 51% 54% 61%
Nu știu/ Nu răspund 1% 1% 1% 2% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 2% 1% 1% 0%
[Urșii au ajuns în zonele Mai degrabă de acord 37% 41% 25% 35% 47% 53% 55% 32% 21% 33% 46% 39% 38% 40%
locuite de oameni din Nici acord, nici dezacord 1% 0% 1% 0% 0% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
cauză că s-au înmulțit Mai degrabă în dezacord 59% 56% 73% 62% 48% 43% 44% 62% 75% 63% 51% 57% 58% 56%
prea mult] Nu știu/ Nu răspund 3% 3% 2% 3% 5% 3% 1% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


PARTEA A II A. SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.
PARTEA A II A. SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021