Sunteți pe pagina 1din 18

VARIANTE DE INTREBARI LA DISCIPLINA SISTEME DE CONTROL

INTERN

1. Definiți conceptul de control intern in viziunea COSO/CoCo/INTOSAI.

Comitetul de Sponsorizare a Organizatiilor Comisiei Treadwei (COSO) defineste


controlul intern ca pe u “process implementat de catre Consiliul de Administratie, conducerea si
personalul unei organizatii destinat sa ofere o asigurare rezonabila in cee ace priveste realizarea
obiectivelor.”

Definitia emisa de Comitetul Consultativ de Contabilitate (CoCo) din Marea Britanie


1978: controlul intern cuprinde “totalitatea sistemelor de control, financiare si de alta natura,
implementate de catre conducere pentru a putea desfasura afacerile intreprinderii intr-o maniera
ordonata si eficace, pentru a asigura respectarea politicilor de gestiune pentru a proteja activele si
pentru a garanta pe cat posibil exacitatea si exhausivitatea informatiilor inregistrate”.

Modelul COSO defineşte controlul intern ca fiind un ,,proces efectuat de consiliul de administraţie,
conducere şi intregul personal al entităţii, menit să furnizeze o asigurare rezonabilă cu privire la
îndeplinirea obiectivelor organizaţiei, având in vedere:

 eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor;


 realitatea rapoartelor financiare;
 conformarea cu legile şi cu regulamente aplicabile”.(Marcel Ghiţă)
Modelul Criteria of Control defineşte controlul intern ca fiind un proces ce se realizează la toate
nivelurile şi cuprinde toate activităţile, destinat să furnizeze o asigurare rezonabilă

Definitia emisa de INTOSAI: este un process integral efectuat de conducerea si de


personalul unei entitati si este conceput sa abordeze riscurile si sa furnizeze o asigurare
rezonabila ca in desfasurarea misiunii entitatii se indeplinesc urmatoarele obiective:

- efectuarea unor operatiuni sistematice, etice, economice, eficiente si eficace


- indeplinirea obligatiilor de asumare a raspunderii
- conformarea cu legile si reglementarile aplicabile
- protejarea resurselor impotriva pierderii abuzului si pagubelor
2. Care sunt obiectivele generale / obiective permanente ale sistemului de control
intern?
Obiectivele generale ale controlului intern sunt:
- “realizarea la un nivel de calitate, a tributiilor, institutiilor, stabilite in concordanta cu
propria lor misiune in conditii de regularitate, eficacitate si eficienta”
- “protejarea fondurilor impotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau
fraudei
- “respectarea legii, a deciziilor conducerii”
- “dezvoltarea si intretinerea unor sisteme de colectare, stocare prelucrare, actualizare
si difuzare a datelor informatiilor financiare si de conducere, precum si a unor sisteme
si proceduri de informare publica adecvata prin rapoarte publice’’
Obiectivele permanente ale controlului intern sunt:
- optimizarea folosirii resurselor, care presupune o utilizare economica si eficace a
resurselor de care dispune entitatea;
- protejarea activelor, acest obiectiv trebuie inteles intr-o maniera mai extinsa, (mu me
ref. numai la activele imobilizate, stocuri, act. Necorporale) ci avem in vedere si alte
elem. cum ar fi tehnologia sau info. confidentiale ale entitatii.
- calitatea informatiilor, care presupune ca informatiile pe care entitatea le ofera
utilizatorilor externi referitor la activitatile si realizarile sale sa indeplineasca un
ansamblu de calitati formate din: “fiabilitate si verificabilitate: ceea ce presupune ca
informatia prezinta fidel realitatea precum si posibilitatea verificarii exactitatii
informtiei”; exhaustivitatea, informatia trebuie sa fie exacta si complete, pertinenta,
informatia sa fie mereu adaptata la scopul urmarit , disponibilitate, controlul intern
trebuie sa permita obtinerea info. la mom. potrivit, cunoasterea lor cand este prea
tarziu fac ca aceste info. sa devina inutile;\
- respectarea reglementarilor legale si a directivelor, activitatile de control intern trb. sa
permita descoperirea punctelor slabe erorilor sau insuficientelor cauzate de
nerespectarea regulilor si instructiunilor
- prevenirea si detectarea fraudelor sau erorilor.

3. Principii ale controlului intern.


1. Principiul organizarii se implica in organizarea adecvata a fiecarei entitati
elaborandu-se:

- organigrama care cuprinde si descrie toate structurile


- manual de procedure care definesc: responsabilitatile, deleglarile de competenta,
sarcinile, modul de transmitere a informatiilor

La entitatile mari este necesara organizarea separate a 4 functiuni fundamentale realizate


de persoane,ierarhii diferite:

- functia de decizie
- functia de detinere de bunuri fizice
- functia de contabilizare
- functia de control

2. Principiul autocontrolului care presupune ca procedurile de control intern sa cuprinda

si proceduri de autocontrol menite sa descopere neregularitatile

Procedurile de autocontrol inseamna: valorificarea unor informatii furnizate de diverse


documente si controlul reciproc.

3. Principiul permanentei implica stabilitate pentru procedurile de control intern in

contextual in care este eliminate rigiditatea si este asigurata adaptarea la schimbarile interne si
externe aparute.

4. Principiul universalitatii presupune procedure de control intern:


- pentru toate persoanele din entitate
- petru toate activele si pasivele detinute
- permanente
5. Principiul informarii presupune ca informatia rezultata ca urmare a aplicarii

procedurilor de control intern sa stabileasca 2 calitati: sa fie verificabila sis a fie utila.

6. Principiul armoniei consta in adaptarea continua a controlului intern, avandu-se in

vedere:

- riscurile care pot afecta sistemul


- costurile implicate de introducerea procedurilor de control intern, comparative cu
costurile deficientilor produse ca urmare a neefectuarii controlului intern
7. Principiul calitatii personalului- controlul intern de calitate implica personal calificat,

definit prin component profesionala si moralitate. Competenta profesionala implica o politica


adecvata de recrutare a personalului, formare profesionala permanenta, motivare prin
remuneratie si fixare de obiective profesionale.

4. Care sunt formele de control intern ce nu implică costuri suplimentare?

Managerul stabileste pentru fiecare domeniu formele de control intern care nu implica
costuri suplimentare , menite sa limiteze sau sa elimine riscurile associate activitatilor sub forma:

- Autocontrolul propriilor activitati effectuate prin respectarea de catre fioecare salariat


a procedurilor de lucru
- Controlul mutual
- Controlul ierarhic
- Controlul partenerial
5. Care sunt formele de control intern ce implică costuri suplimentare?
Controlul de calitate
Controlul ierarhic
Controlul partenerial

Controlul de calitate ;
Controlul financiar preventiv;
Controlul financiar de gestiune;
Controlul financiar contabil;
Controlul administrativ;
Inspecţii

6. Prezentați caracteristicile controlului intern.

Se intalnesc o serie de caracteristici ale controlului intern cum ar fi:

- Procesualitatea controlului intern – fiecare activitate sa aiba component ei de control


care sa ajute sa functioneze. Controlul este un process dinamic care isi adapteaza permanent
instrumentele si tehnicile la schimbarile survenite in entitate. Controlul nu este un scop in sine ci
un mijloc. Aceasta este o greseala intalnita destul de des in practica, dar nu trebuie sa uitam
faptul ca el este parte component a proceselor de management in planificare, exectutare si
monotorizare.

- Relativitatea controlului intern- scopul organizarii controlului intern este Acela de a

oferi o asigurare rezonabila impotriva riscurilor, si nu o asigurare absoluta.

Aceasta include relatii ca:

 judecatiile in luarea de decizii pot fi gresite


 aparitia unor evenimente externe care pot cauza o afacere sa esueze in a-si atinge
obiectivele operationale
 operatiunile pot genera erori simple sau greseli
 controalele pot fi ocolite prin complicitatea a 2 sau mai multe personae
 managmantul se efectueaza pe pozitia de a nesocoti importanta controalelor
- Universalitatea controlului intern – controlul intern este un process realizat de catre

personalul de la toate nivelurile, fiecare membru al entitatii este responsabil pentru controlul sau
intern.

7. Conform modelului de control COSO, care sunt componentele acestui sistem de

control intern? Dezvoltați fiecare componenta!

1. Mediul de control reprezinta atitudinea generala , integritatea, valorile etice si

comportamentele angajatilor, stilul de operare al managementulu, modul de atribuire a autoritatii


si responsabilitatii.

2. Evaluarea riscurilor:

Orice entitate este supusa riscurilor, care pot fi riscuri proprii functionarii organizatiei
insesi, riscuri specific fiecarei activitati, dar si riscuri externe.

Evaluarea riscurilor presupune definirea obiectivelor si conditiilor pe care trebuie sa le


avem in vedere in special pentru gestionarea schimbarii.
Evaluarea riscului presupune indentificarea si analiza riscurilor relevante pentru a atinge
obiectivele si riscurile associate schimbarilor.

3. Activitatile de control sunt elemente specific care vor permite administrarea functiei,

activitatii, subactivitatii sau operatiei in conformitate cu obiectivele generale ale controlului


intern.

Activitatile de control sunt politicile si procedurile care ajuta la asigurarea faptului ca


directivele managementului sunt indeplinite si ca actiunile necesare pentru a identifica si evalua
riscurile de atingere a obiectivelor sunt luate. Ele include o gama de activitati diverse cum ar fi:
aprobare, autorizare, verificari, reconcilieri, verificarea performantilor operatiunilor, securitatea
activelor, separarea sarcililor.

4. Informatii si comunicare
Informatiile relevante sunt informatiile pertinente, cheie, care de regula ne parvin

la timp si intr-o forma convenabila. Acestea trebuie identificate , colectate si communicate intr-o
forma si intr-un timp care sa le dea oamenilor posibilitatea sa-si indeplineasca responsabilitatile.

Comunicarea efectiva trebuie sa loc intr-un sens mai larg sis a implice toate activitatile si
toate structurile organizatiei.

5. Monitorizarea

-este un process care evalueaza calitatea performantei sistemului in timp

8. În ceea ce privește mediul de control cu ce situaţii se pot confrunta auditorii?


- integritatesi valori etice
- consiliul de administratie
- filozofia managerialasi stilul operational
- structura organizational
- competentele de raportare financiara
- autoritate si responsabilitate
- resurse umane
Astfel auditorii se pot confrunta cu:
Un mediu de control favorabil, care presupune existenţa unui climat în care valorile de etică
sunt privilegiate, care utilizează, acceptă şi apreciază controlul.
Aceasta înseamnă că codurile de conduită etică şi regulamentele interioare există şi sunt
luate în consideraţie de toţi factorii, inclusiv de managementul general. Întotdeauna, puterea
exemplului şefului contribuie la crearea unui climat propice dezvoltării activităţilor de control.
Un mediu de control adecvat, în care se respectă legile, regulile, procedurile, terţiiparteneri
de afaceri, salariaţii, contractele încheiate şi astfel activităţile entităţii sunt stăpânite;
Un mediu de control deteriorat, în care nu există proceduri formalizate, se evită
controalele, există încălcări ale normelor de conduită şi regulamentelor de funcţionare sau chiar
nerespectări ale cadrului legislativ, ceea ce prejudiciază controlul intern.
Acest mediu subminează sistematic controlul intern asupra operaţiilor, minimalizează
necesitatea implementării diferitelor activităţi de control şi apelează în mod periodic la inspecţii.
Întrun mediu nefavorabil sau poate chiar corupt activitatea de inspecţie devine importantă, dar în
acelaşi timp creşte rolul auditorilor interni, care va trebui să se implice în îmbunătăţirea acestuia
şi a culturii organizaţiei.

9. Care sunt factorii care influenţează în mod decisiv mediul de control?

Stimulente si tentatii. Stimulente:

- presiunea de a atinge performante nerealiste


- premii mari pt. performante mari
Tentatii:
- controale neexistente sau neeficace
- descintralizare exagerata
- o functie de audit intern slaba
- o administratie ineficienta care nu supravegheaza obiectiv managementul
- penalitati pentru comportament neadecvat

Cei mai importanţi factori care influenţează mediul de control sunt:

 funcţionarea structurilor de conducere;


 politica managerială şi stilul de operare a acesteia ;
 structura organizatorică a entităţilor;
 modul de stabilire a autorităţii şi a responsabilităţilor ;
 sistemul de control managerial, care include şi funcţia de audit intern ;
 politicile şi procedurile de personal;
 modul de delegare a sarcinilor.
10. În concepţia modelului de control COSO, care sunt principalele obiective ale

procesuluide control intern?

Principalele obiective ale controlului intern dupa modelul COSO sunt:

- eficienta si eficacitatea operatiunilor


- realitatea rapoartelor financiare
- conformitatea cu legile si regulamentele aplicabile
11. Pentru asigurarea unui nivel rezonabil al controlului intern, care sunt tipurile de

verificări?

Pentru asigurarea unui nivel rezonabil al controlului intern, exista urmatoarele tipuri de
verificari:

- Controale preventive de evitare a unor evenimente nedorite


- Controale de detective pentru depistarea evenimentelor nedorite
- Controale directive pentru a produce un eveniment droit
- Controale administrative
- Controale contabile
- Controale fizice

12. Care este structura sistemului de control intern al unei entități publice?

Controlul financiar preventiv (control ex-ante obligatoriu se efectueaza asupra


operatiilor patrimoniale ale entitatii publice )

Controlul legislative de conformitate cu reglementarile legate de baza si specific


(realizat de comportamentul juridic al entitatii)

Controlul mutual (realizat asupra lucrarilor primate si predate)

Controlul ierarhic (realizat in plan vertical pe diferite niveluri ierarhice)

Controlul administrativ (efectuat de organe specializate de control prin


compartimente de inspectie)

Controlul contabil( coordonat de contabilul sef)


Controlul de gestiune ( are ca obiect principal controlul patrimoniului)

Controlul managerial(executat de managerii de la toate nivelurile)

13. Care sunt modalitățile prin care un control eficace contribuie la succesul unei

entități?

Un control eficace contribuie la succesul unei entitati in diverse modalitati:

- Persoanele isi pot exprima opiniile


- Persoanele dispun de suplete pentru adaptarea la la schimbari
- Persoanele dispun de suplete pentru adaptarea la schimbari
- Persoanele dispun de info. fiabile
- Organizatia isi poate depasi eficacitatea si eficienta
14. Care sunt elementele esențiale ale modelului de control CoCo?
- Persoanele isi pot exprima opiniile
- Persoanele dispun de suplete pentru adaptarea la schimbari
- Persoanele dispun de informatii fiabile
- Organizatia isi poate imbunatati eficacitatea si eficienta

Structura modelului Criteria of Control:

 SCOP ;
 ANGAJAMENT ;
 CAPACITATE ;
 MONITORIZARE
 INVATARE

15. Care sunt conceptele importante necesare pentru a înțelege natura controlului în

modelul Coco?

- Persoanele care sunt responsabile trebuie sa fie responsabile si de eficacitatea controlului


- Organizatiile se afla intr-un process constant de interactiune si de adaptare
- Putem astepta de la control sa furnizeze o asigurare rezonabila
- Un control eficace necesita mentinerea echilibrului
- Controlul este realizat de persoane din toata entitatea inclusive consiliul de administratie,
conducerea si ceilalti membrii ai personalului
16. Care sunt principalele responsabilități în ceea ce privește gestionarea organizației, ce

revin consiliului de administrație pe linie de control?

Consiliul de administratie are responsabilitatea gestionarii entitatii, inclusiv a functiilor


de control in urmatoarele domenii:

- Aprobarea si supravegherea valorilor etice ale organizatiei


- Supravegherea controlului de gestiune
- Evaluarea conducerii
- Supravegherea conducerii
- Supravegherea comunicarii externe
- Aprecierea eficacitatii consiliului

17. Instrumente de control preventive/detectiv/corectiv/directive.

Instrumente de control preventiv:

Segregarea sarcinilor prin care o persoana nu are autoritatea de a actiona fara


consintamantul alteia, astfel persoana care realizeaza o plata este alta fata de cea care a efectuat
comanda

limitarea actiunilor persoanelor autorizate, respectivdoar persoanele instruite special pot


efectua anumite activitati special, cum ar fi : inventarierea patrimoniului, controlul caseriei,
instruirea personalului

Instrumente de control corectiv:

-includerea unor clause in contract care permit recuperarea sumelor platite nejustificat

-asigurarea care faciliteaza recuperarea financiara a unor sume in cazul materializarii


unor riscuri

-planurile pentru situatiile neprevazute reprezinta un mijloc prin care o organizatiile isi
planifica si asigura continuitatea in cazuri de criza pe care nu le pot controla
Instrumente de control directive:

-instruirea si deprinderea personalului cu anumite abilitati

-asigurarea pregatirii profesionale a personalului intr un domeniu special, respective IT,


control, audit

-in general echipamentele de protective pentru activitatile periculoase

Instrumente de control detectiv:

-activitatile de inventariere a stocurilor , care detecteaza unele miscari realizate fara


autorizatie

-control reciproc si incrucisat care poate detecta unele tranzitii neconforme sau
neautorizate

--monitorizarea activitatilor de implementare care ne permit sa detectam anumite


modalitati practice positive care pot fi utilizate si in alte proiecte

18. Definiți riscul/ riscul de control/riscul inerent/riscul de audit.

Riscul-este o amenintare ca un eveniment sau o actiune sa afecteze capacitatea unei


organizatii de a si atinge obiectivele stabilite

Riscul de control- este strans legat de mediul de control si de activitatile de control


implementate, care trebuie astfel concepute incat sa aduca riscurile la un nivel acceptabil

Riscul inerent- este repr de totalitatea riscurilor care planeaza asupra entitatii si pot fi
riscuri interne sau riscuri externe, masurabile sau nemasurabile

19. Legatura dintre controlul intern si managementul riscului.

Ambele procese sunt derulate in aceleasi persoane si au aceleasi sfere de cuprindere.

20. Responsabilitatea managerilor cu privire la eficienta dispozitivului de control intern.

Managerii trebuie sa inteleaga ca o structura puternica de control intern este esentiala


pentru o organizatie.
Managerii trebuie sa colaboreze cu auditoria pentru a identifica riscurile , trebuie sa ofere
auditorilor responsabilitatea evaluarii periodice a operatiunilor pt a identifica punctele slabe si
pentru a recomanda masuri corrective.

21. Exemple de riscuri si instrumente de control relevante pentru activitatea de achizitii.

22. Principalele asteptari nerealiste in ceea ce priveste controlul intern. Limite inerente
ale controlului intern.

In practica se intalnesc destul de des situati In care exista asteptari nerealiste In ceea ce
priveste controlul intern si anume:

 Controlul intern poate asigura succesul unei organizatii si de asemenea o incredere


absoluta in situatiile financiare si a conformitati cu sistemul de referinta avut in vedere.

Acest punct de vedere este eronat deoarece, pe de o parte controlul intern poate doar sa
contribuie la atingerea obiectivelor stabilite ale organizației, nu poate determina schimbarea unui
manager slab pregatit professional intr-un manager de excelentă, lar pe de altà parte, controlul
intern, asa cum subliniam si mai sus, indiferent de cất de bine este conceput si implementat,
poate furniza doar o asigurare rezonabila.
 Sistemul de control este privit ca un inlocuitor al sistemului de management.
Aceasta este o greseala intälnita destul de frecvent In practica, dar nu trebuie sa uitam faptul ca
controlul intern este o parte componentă a proceselor de management In planificare, executare si
monitorizare, fiind considerat ca un mijloc utilizat de management si nu ca si un inlocuitor al
acestuia,
 Controlul intern protejează total organizația impotriva erorilor in luarea decizilor, a
confruntării a două sau mal multe persoane cu intenții de frauda sau capacitatea managerului de a
face uz de autoritate asupra sistemului, cu intenții de rea-credința. Posibilitatea intâmplärii unor
astfel de evenimente nu este complet eliminată prin intermediul controlului intern și aceasta
datorita limitelor inerente de care se loveste in practică sistemul de control intern, indiferent de
cât de bine fundamentat și implementat
 Controlul intern managerial trebuje să fie eficient, să nu genereze costuri **epimentare,
să conducă la economisirea resurselor materiale, financiare și umane.

Dintre aceste limite inerente ale controlutui intern menționām:

 Raportul cost/beneficiu: pornindu-se de la considerentul că, costul unui control


intern sa nu depâşească avantajele care ar rezulta din exercitarea acestula.
 Direcționarea controalelor interne cu precādere spre tranzacțiile de rutinā și mai
puțin spre cele neobișnuite.
 Probabilitatea aparitiei erorilor umanedatorate neglijentei, neatenției, neințelegerii
sau interpretării greşite a normelor legale și a instrucțiunilor primite;
 Probabilitatea sustragerii de la controalele interne ca urmare a înțelegerilor secrete
între un membru al conducerii și un angajat, cu persoanele din afara sau din interiorul
organizației;
 Probabilitatea exercitării unui abuz din partea unei persoane responsabile cu
aplicarea controlului intern. Probabilitatea ca unele proceduri, datorită schimbării unor anumite
condiții să devină neadecvate.
23. Exemple de riscuri universale in afaceri.

1. ZECE RISCURI DE AFACERI UNIVERSALE :


2. Inregistrari si/sau informatii eronate;
3. Principii contabile inacceptabile;
4. Intreruperea afacerii;
5. Modificarea cadrului legal sau actiuni ilegale;
6. Costuri mari;
7. Venituri nerealizate sau pierdute;
8. Pierderea sau distrugerea activelor;
9. Dezavantaje competitive si/sau insatisfactia publicului;
10. Frauda sau conflict de interese;
11. Politici de management si/sau procese de decizie inadecvate.

24. Etapele procesului de implementare a activităților de control intern.

I. Pregătirea implementării activitāților de control;

Implementarea activităților de control intern, indiferent de ce natură ar fi ele, presupune


definirea misiunii, stabilirea şanselor de reușităşicunoaşterea regulilor ce se impun a fi
respectate.

II. Stabilirea activităților de control intern;

Aceste activități de control vor fi identificate prin intermediul „Chestionarelor de control


intern", iar ele pot fi grupate în următoarele şase categorii: Obiectivele;Resursele;Sistemele de
informare;Organizarea;Procedurile;Supervizarea.

III. lerarhizarea activităților de control intern

Din acest punct de vedere, putem impărțiactivitățile de control astfel:

-Activități de control care revin managementului general, cum ar fi: obiectivele, resursele și
sistemele de informare;

- Activități de control care interesează în mod deosebit managementul de linieși anume:


organizarea, procedurile, supervizarea.
25. Controale esențiale pentru managerii de departamente.

1. Performanta si raspunderea
2. Delegarea autoritatii
3. Verificarea rapoartelor bugetelor de cheltuieli
4. Verificarea facturilor
5. Comandarea si manipularea materialelor de catre organizatia utilizatoare
6. Materiale si prestarile de servicii furnizate beneficiarilor
7. Administrarea contractelor
8. Servicii generale, servicii tehnice si diverse
9. Utilaje, unelte si echipamente
10. Proceduri privind salariile
11. Medii electronice (legate de computere)

26. Exemple de cele mai bune practici in domeniul sistemelor de control intern.

EXEMPLE DE "CELE MAI BUNE PRACTICI":

 Mentinerea unui management al riscului la nivel de entitate


 Utilizarea Proceselor de Control Intern bazate pe Continuturi Cadru ale controalelor
interne cum ar fi coso, CoCo, KING, CadbURy.
 Parteneriatul cu Managementul Integrarea conceptelor de guvernanta corporativa in
practica
 Activitatea de audit
 Cresterea performantei staff-ulul
 Comunicarea mai eficienta
 Formarea personalului, atat individual cat si professional
 Utilizarea mai intensa a tehnologiei pentru a creste eficienta personalului
 Efectuarea de audituri in domenii emergente cum ar fi auditul mediului
 Utilizarea masurarii performantei
27. Cerințele sistemului de control intern managerial.

Conform OSGG nr.600/2018, proiectarea, implementarea și dezvoltarea continuă a unui


sistem de control intern viabil sunt posibile numai cu condiția ca sistemul să respecte
următoarele cerințe generale:

a) să fie adaptat dimensiunii entității, complexității obiectului de activitate și mediului


specific al acesteia;

b) să vizeze toate nivelurile de conducere și toate activitățile (procesele, operațiunile):


modul de organizare, regulamentele interne aplicate, sistemul de management, structura
personalului, relațiile stabilite și recunoscute pe diferite trepte organizaționale;

c) să fie construit cu acelaşi "instrumentar" in toate entitățile publice constituit din:


obiective, mijloace, sistem informațional, organizare, proceduri, control;

d) să ofere asigurări rezonabile că obiectivele entității vor fi atinse, sau cu alte cuvinte că
activitățile se realizează prin prisma obiectivelor, stabilirea resurselor, pe baza responsabilitāților
asumate și a mijloacelor specifice puse la dispoziție;

e) costurile aplicārii sistemului de control intern să fie inferioare beneficiilor rezultate din
acesta;

f) să fie guvernat de cerințele generale minimale de management, cuprinse în standardele


de control intern managerial.

28. Responsabilități si atribuții in domeniul sistemelor de control intern.

Responsabilii cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial


precum și distribuția principalelor responsabilități sunt după cum urmează:

1) Conducătorul entității publice

2) Presedintele Comisiei de Monitorizare

3) Secretariatul ethhic al Comisiei de Monitorizare

4) Membrii Comisiel de Monitorizare

5) Conducatorul compartimentului
6) Responsabilul cu riscurile

7) Persoana care identifica riscul

8) Persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem si operationale

29. Documente specifice utilizate in procesul de implementare, dezvoltare, evaluare și


raportare a sistemului de control intern managerial.

Documente specifice etapelor de implementare si dezvoltare a sistemului de control


intern managerial

18) Situația obiectivelor generale, specifice si activitatilor (document sau documente de


management, planificare strategică instituționaiă, program etc);:

19) Situația activitaților procedurale;

20) Situația procedurilor (codificare)

21) Managementul documentelor (registru, condica etc);

22) Sistem de monitorizare a indicatorilor de performanță; - 15 namolende

23) Autoevaluarea realizării obiectivelor și activităților;

30. Standarde de control intern.

Mediul de control:

Standardul 1- Etica şi integritatea

Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini

Standardul 3- Competența, performanța

Standardul 4 - Structura organizatorică Performanțeşi managementul riscului:

Standardul 5-Obiective

Standardul 6- Planificarea

Standardul 7- Monitarizarea performanțelor


Standardul 8- Managementul riscului Activitați de control:

Standardul 9- Proceduri

Standardul 10 - Supravegherea

Standardul 11- Continuitatea activității Informarea și comunicarea:

Standardul 12- Informarea si comunicarea

Standardul 13 - Gestionarea documentelor

Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiarà Evaluare şi audit:

Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial

Standardul 16 - Auditul intern

31. Frauda si riscul de frauda.

S-ar putea să vă placă și