Sunteți pe pagina 1din 31

2/26/2021 Grila nr.

Grila nr. 5 Total puncte 68/100

Adresă de e-mail *

valeria.piciu@gmail.com

0 din 0 puncte

Introduceti parola: *

7321

Secțiune fără titlu 68 din 100 puncte

Aveti la dispozitie 3 ore pentru a oferi raspunsurile la toate cele 50 de intrebari. Pentru fiecare raspuns
corect veti primi 2 puncte, punctajul maxim fiind de 100 de puncte.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMtG… 1/31
2/26/2021 Grila nr. 5

1. Directorul Direcției Naționale de Probațiune, prin decizie: 0/2

A. Desemnează reprezentanții Direcției în comisii, comitete, consilii și alte


grupuri de colaborare sau decizie, naționale ori internaționale, în care este
implicată Direcția.

B. Înființează, la nivelul Direcției, grupuri de lucru, inclusiv între diverse


departamente, pentru realizarea unor lucrări sau operațiuni în domeniile de
competență ale Direcției.

C. Numește șefii serviiciilor de probațiune.

Răspuns corect

A. Desemnează reprezentanții Direcției în comisii, comitete, consilii și alte grupuri de


colaborare sau decizie, naționale ori internaționale, în care este implicată Direcția.

B. Înființează, la nivelul Direcției, grupuri de lucru, inclusiv între diverse


departamente, pentru realizarea unor lucrări sau operațiuni în domeniile de
competență ale Direcției.

Feedback

C - Se i serviciilor sunt numiti prin ordin de ministru.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMtG… 2/31
2/26/2021 Grila nr. 5

2. Direcția de probațiune, în derularea activității: 0/2

A. Poate colabora cu specialiști din alte domenii de activitate, cu voluntari in


rândul comunității, precum și cu reprezentanți ai societății civile.

B. Colaborează cu specialiști din alte domenii de activitate, cu voluntari din rândul


comunității, precum și cu reprezentanți ai societății civile, salarizarea acestora
realizându-se corespunzător reglementărilor legale privind salarizarea angajaților din
sistemul bugetar.

C. Nu poate remunera colaboratorii pentru activitatea desfășurată.

Răspuns corect

A. Poate colabora cu specialiști din alte domenii de activitate, cu voluntari in rândul


comunității, precum și cu reprezentanți ai societății civile.

Feedback

B- doar angajatii sunt platiti potrivit reglementarilor referitoare la salarizarea bugetarilor. C


- colaboratorii pot remunerati pentru activittea depusa (art. 11 alin 4 HG 1079/2013)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMtG… 3/31
2/26/2021 Grila nr. 5

3. Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii are loc: 0/2

A. Dacă persoana condamnată, cu rea-credință, nu execută pedeapsa amenzii, în


tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr
corespunzător de zile cu închisoare.

B. Când persoana condamnată demonstrează că nu are veniturile necesare


acoperirii cuantumului amenzii prevăzută în hotărârea judecătorească.

C. Când persoana, cu rea credință, a încălcat dispozițiile unei pedepse


complementare.

Răspuns corect

A. Dacă persoana condamnată, cu rea-credință, nu execută pedeapsa amenzii, în tot


sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr
corespunzător de zile cu închisoare.

Feedback

B - din contra, atunci cand condamnatul demonstreaza ca lipsa veniturilor a fost cauza
neexecutarii amenzii, instanta dispune transformarea ei in munca neremunerata. C-
varianta a fost inventata.

4. Identificați afirmația inadecvată / afirmațiile inadecvate: 2/2

A. Referatul de evaluare dispus în vederea evaluării persoanei majore nu se


întocmește dacă aceasta nu este găsită.

B. Se întocmește referat de evaluare când persoana majoră refuză să colaboreze,


dar nu se va aborda capitolul „Riscul de săvârșire a unor infracțiuni” dacă
informațiile de care dispune consilierul sunt insuficiente.

C. Dovezile obţinute în cursul demersurilor de contactare a minorului care nu a fost


găsit pentru realizarea referatului de evaluare vor fi atașate adresei de informare a
organului judiciar care l-a solicitat.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMtG… 4/31
2/26/2021 Grila nr. 5

5. Situația veniturilor și modul în care acestea acoperă nevoile familiei: 2/2

A. Reprezintă un aspect de diferențiere între referatul de evaluare întocmit pentru


inculpatul minor și raportul de evaluare întocmit pentru inculpatul major.

B. Reprezintă un aspect care trebuie abordat atât în referatul de evaluare


întocmit pentru inculpatul minor, cât și în raportul de evaluare întocmit pentru
inculpatul major.

C. Reprezintă întotdeauna un aspect de diferențiere între referatul de evaluare


întocmit pentru inculpatul minor și raportul de evaluare întocmit pentru condamnatul
major.

6. Termenul de 5 zile poate reprezenta: 2/2

A. Numai termenul care curge de la înregistrarea hotărârii judecătorești până la


momentul în care consilierul de probațiune convoacă persoana supravegheată să se
prezinte la prima întrevedere.

B. Termenul în care persoana supravegheată poate face plângere împotriva deciziei


consilierului de probațiune.

C. Termenul în interiorul căruia unitatea de detenție furnizează consilierului de


probațiune copii de pe documentele cuprinse în dosarul individual al persoanei
propuse pentru liberare condiţionată, care are un rest de pedeapsă rămas de
executat de 2 ani sau mai mare.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMtG… 5/31
2/26/2021 Grila nr. 5

7. Activitatea de supraveghere a persoanelor aflate în executarea unei 2/2


măsuri sau sancțiuni neprivative de libertate, se realizează de către:

A. Consilierul de probaţiune manager de caz care își desfășoară activitatea în


cadrul biroului de supraveghere din cadrul serviciului de probaţiune în a cărui
circumscripţie teritorială se află locuinţa persoanei.

B. Consilierul de probaţiune manager de caz care își desfășoară activitatea în


cadrul biroului de supraveghere din cadrul serviciului de probaţiune situat în
circumscripţia teritorială a instanţei de executare, în cazul în care persoana
sancţionată de o instanţă română nu locuiește pe teritoriul României.

C. Consilierul de probaţiune manager de caz care își desfășoară activitatea în cadrul


biroului de supraveghere din cadrul serviciului de probaţiune în a cărui circumscripţie
teritorială se află domiciliul persoanei.

8. Procesul de supraveghere: 2/2

A. Cuprinde ansamblul activităţilor și intervenţiilor derulate exclusiv de către


serviciul de probaţiune în scopul reabilitării sociale a persoanei supravegheate, al
reparării prejudiciului adus comunităţii prin săvârșirea faptei și al creșterii gradului
de siguranţă în comunitate.

B. Se realizează numai prin asistarea adaptată nevoilor persoanei, riscului de


săvârșire de infracţiuni și particularităţilor cazului.

C. În cazul adulților implică monitorizarea respectării măsurilor de supraveghere


și executării obligaţiilor stabilite de instanţă în sarcina persoanelor faţă de care
s-a dispus: amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub
supraveghere, liberarea condiţionată, dacă restul de pedeapsă rămas neexecutat
la data liberării este de 2 ani sau mai mare.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMtG… 6/31
2/26/2021 Grila nr. 5

9. Managementul de caz se referă la: 2/2

A. Totalitatea intervenţiilor specializate și demersurilor care se realizează de


serviciile de probaţiune în vederea acoperirii nevoilor persoanelor supravegheate,
identificate în procesul de evaluare pe durata supravegherii.

B. Procesul de coordonare a ansamblului activităţilor de evaluare a persoanei


supravegheate, planificare și desfășurare a intervenţiilor de asistare și control,
monitorizare a modului de executare a măsurilor și obligaţiilor impuse de
organele judiciare, inclusiv prin valorificarea potenţialului intern al persoanei și
integrarea contribuţiei instituţiilor din comunitate.

C. Activitatea de transmitere a unui caz de către instituţia care gestionează


managementul de caz către o instituţie din comunitate, împuternicită să realizeze o
intervenţie specializată în acord cu planificarea activităţii de probaţiune.

10. Persoanele juridice de drept public pot fi implicate în activitățile de 2/2


organizare și desfășurare a executării pedepselor și a măsurilor
neprivative de libertate:

A. Numai prin decizie a consilierului de probațiune.

B. Numai prin dispoziție a judecătorului delegat cu executarea.

C. Prin oricare dintre modalitățile indicate, în funcție de caz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMtG… 7/31
2/26/2021 Grila nr. 5

11. Sesizarea instanței de executare în situația în care persoana 0/2


supravegheată nu a îndeplinit obligațiile civile, în tot sau în parte se poate
face:

A. Și de către procuror.

B. Și de către judecătorul delegat cu executarea, la cererea părții civile, după


consultarea raportului întocmit de consilierul de probațiune.

C. Și de către consilierul de probațiune, dar doar în condițiile solicitării unor date


privind situația materială a condamnatului de la autoritatea administrației publice
locale de la domiciliul acestuia și, dacă apreciază necesar, angajatorului sau
organelor fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și
altor autorități sau instituții publice care dețin informații cu privire la situația
patrimonială a condamnatului.

Răspuns corect

A. Și de către procuror.

B. Și de către judecătorul delegat cu executarea, la cererea părții civile, după


consultarea raportului întocmit de consilierul de probațiune.

Feedback

C - nu este o atributie a consilierului acest tip de veri care, aceasta veri care cazand in
sarcina instantei (art. 49 alin 4 din Legea 253)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMtG… 8/31
2/26/2021 Grila nr. 5

12. Mențiunile „Operator de date cu caracter personal”, codul de 2/2


identificare aferent, precum și „Strict confidențial după completare”
reprezintă:

A. Anumite condiții de fond în elaborarea unor documente în cadrul procesului de


supraveghere al minorilor sancționați cu o măsură neprivativă de libertate.

B. Alături de altele, condiții de formă și pentru planul programului zilnic al


minorului în cadrul măsurii educative a supravegherii.

C. Informații cuprinse în fiecare plan de supraveghere, pe ultima pagină și se


folosesc, de regulă, pentru umplerea spațiilor rămase necompletate.

13. Constatarea și sesizarea, prin raport, a nerespectării măsurilor de 0/2


supraveghere are loc:

A. După ce consilierul de probațiune constată două încălcări minore ale regulilor de


conduită.

B. După înmnarea a două avertismente.

C. După aplicarea a două avertismente, dacă se constată persistența persoanei


supravegheate în nerespectarea măsurilor de supraveghere.

Răspuns corect

C. După aplicarea a două avertismente, dacă se constată persistența persoanei


supravegheate în nerespectarea măsurilor de supraveghere.

Feedback

A,B - intotdeauna sesizarea se realizeaza in circumstantele mentinerii/peristentei


comportamentului neadecvat (incalcari minore) in indeplinirea masurilor/obligatiilor de
supraveghere, dupa aplicarea prealabila a doua avertismente.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMtG… 9/31
2/26/2021 Grila nr. 5

14. Excepția de la aplicarea normelor privind competența teritorială în 0/2


materia supravegherii minorului sancționat cu o măsură educativă
neprivativă de libertate este determinată de:

A. Situațiile în care instanța dispune înlocuirea măsurii educative a asistării


zilnice cu o măsură educativă privativă, caz în care competența supravegherii
minorului se realizează de către biroul de supraveghere din circumscripția
centrului educativ.

B. Situațiile în care minorul sancţionat de o instanţă română nu locuiește pe


teritoriul României, competenţa aparţine biroului de supraveghere din cadrul
serviciului de probaţiune situat în circumscripţia teritorială a instanţei de
executare.

C. Situațiile minorilor față de care s-au dispus măsuri educative privative de libertate
și care, în cadrul programelor de reintegrare aplicate sunt supravegheați pe durata
derulării acestor programe, fie de către personalul instruit în acest scop din centrul
educativ, fie de către consilierii de probațiune care-si desfășoară activitatea în cadrul
biroului programe de reintegrare din circumscripția centrului educativ.

Răspuns corect

B. Situațiile în care minorul sancţionat de o instanţă română nu locuiește pe teritoriul


României, competenţa aparţine biroului de supraveghere din cadrul serviciului de
probaţiune situat în circumscripţia teritorială a instanţei de executare.

Feedback

A - supravegherea minorului nu se realizeaza de institutia probatiunii in mediu privativ de


libertate. C - tipul de supraveghere la care se refera raspunsul nu presupune reglementari
in materie de competenta materiala si teritoriala.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMt… 10/31
2/26/2021 Grila nr. 5

15. Prima întrevedere cu minorul față de care s-a dispus o măsură 2/2
educativă neprivativă de libertate:

A. Presupune prezența obligatorie a părintelui sau, după caz, a tutorelui, curatorului,


persoanei sau reprezentantului instituţiei căreia i-a fost încredinţată supravegherea
minorului de către instanţă ori de către judecătorul delegat cu executarea, deoarece
multe dintre procedurile derulate în cadrul său sunt în legătură cu această prezență.

B. Implică informarea minorului și a părintelui sau, după caz, a tutorelui,


curatorului, persoanei sau reprezentantului instituţiei căreia i-a fost încredinţată
supravegherea minorului de către instanţă ori de către judecătorul delegat cu
executarea, explicându-li-se conţinutul măsurii educative și, eventual, obligaţiile
pe care trebuie să le execute, consecinţele respectării sau nerespectării măsurii
educative și a obligaţiilor impuse, regimul acordării permisiunilor, dacă este
cazul, precum și responsabilităţile persoanei desemnate cu supravegherea, după
caz, și consecinţele îndeplinirii sau neîndeplinirii acestor responsabilităţi.

C. Are loc la sediul serviciului de probaţiune.

16. Internarea medicală: 2/2

A. Este o pedeapsă complementară.

B. Se poate dispune dacă făptuitorul bolnav din cauza unei boli, inclusiv cea
provocată de consumul cronic de alcool sau de alte substanțe psihoactive nu
respectă obligatia impusă de instanță de a urma un tratament medical.

C. Este o măsură de siguranță care se poate lua și în situația în care făptuitorului


nu i se aplică o pedeapsă.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMtG… 11/31
2/26/2021 Grila nr. 5

17. În situația în care constată imposibilitatea continuării ori finalizării 2/2


cursului de formare civică:

A. Dacă este din motive neimputabile minorului ori instituţiei din comunitate
stabilite pentru executarea măsurii, consilierul de probaţiune manager de caz
întocmește o nouă decizie de executare și care cuprinde menţiunea revocării
deciziei iniţiale.

B. Dacă se constată reaua credință a celui în grija căruia a fost încredințat minorul,
se poate revoca măsura educativă.

C. Dacă se constată reaua credință a instituției din comunitate care a fost implicată
în derularea cursului serviciul de probațiune aplică o amendă judiciară.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMt… 12/31
2/26/2021 Grila nr. 5

18. Programul zilnic al minorului stabilit în cadrul măsurii educative a 0/2


supravegherii:

A. Nu cuprinde și datele întrevederilor de la sediul serviciului de probaţiune dintre


consilierul de probaţiune și minor, dacă cel dintâi a stabilit întrevederile de
supraveghere la locuința minorului.

B. Face referire, printre altele, atât la activităţile cotidiene ale minorului, cât și la cele
planificate pentru atingerea obiectivelor propuse în fișa de evaluare, precum și la
locul și intervalul de timp în care se desfășoară.

C. Include și participarea minorului la un curs școlar sau de formare profesională


în situaţia în care instanţa a dispus în conţinutul măsurii educative a
supravegherii, participarea minorului la un curs școlar sau de formare
profesională.

Răspuns corect

B. Face referire, printre altele, atât la activităţile cotidiene ale minorului, cât și la cele
planificate pentru atingerea obiectivelor propuse în fișa de evaluare, precum și la
locul și intervalul de timp în care se desfășoară.

C. Include și participarea minorului la un curs școlar sau de formare profesională în


situaţia în care instanţa a dispus în conţinutul măsurii educative a supravegherii,
participarea minorului la un curs școlar sau de formare profesională.

Feedback

A - intotdeauna in plani carea programului zilnic, alaturi de activitatile cotidiene pot


introduse si activitatile realizate in interactiune cu consilierul de probatiune in vederea
atingerii obiectivelor propuse in sa de evaluare indiferent daca sunt realizate la sediul
serviciului, la locuinta minorului sau in alte locuri individualizate in functie de tipul masurii
educative, respectiv a obligatiilor care o insotesc.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMt… 13/31
2/26/2021 Grila nr. 5

19. Obligația de a presta muncă neremunerată în folosul comunității se 2/2


poate dispune în cazul amânării aplicării pedepsei:

A. Pe o perioadă cuprinsă între 30 și 60 de zile.

B. Pe o perioadă cuprinsă între 40 și 80 de zile.

C. Pe o perioadă cuprinsă între 60 și 120 de zile.

20. Înlocuirea măsurii neprivative luate inițial cu o măsură educativă 2/2


privativă de libertate:

A. Se dispune în toate cazurile în care minorul a fost sancționat inițial cu măsura


educativă a asistării zilnice și a încălcat, cu rea credință, condiţiile de executare a
măsurii educative sau a obligaţiilor.

B. Se dispune în toate cazurile în care minorul a fost sancționat inițial cu măsura


educativă a asistării zilnice pe durata ei maximă și a încălcat condiţiile de
executare a măsurii educative sau a obligaţiilor.

C. Se dispune în toate cazurile în care minorul a fost sancționat inițial cu măsura


educativă a asistării zilnice pe durata ei maximă și a săvârșit o nouă infracţiune
sau este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârșită anterior.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMt… 14/31
2/26/2021 Grila nr. 5

21. Pe parcursul supravegherii măsurilor educative: 0/2

A. Nu se justifică sesizarea instanței pentru alte situații decât pentru cele în care
consilierul responsabil de caz constată că au intervenit motive care necesită
modificarea obligaţiilor prin impunerea de noi obligaţii, sporirea sau diminuarea
condiţiilor de executare a celor existente ori încetarea executării unora dintre
obligaţii.

B. Se justifică sesizarea instanței și pentru alte situații decât pentru cele în care
consilierul responsabil de caz constată că au intervenit motive care necesită
modificarea obligaţiilor prin impunerea de noi obligaţii, sporirea sau diminuarea
condiţiilor de executare a celor existente ori încetarea executării unora dintre
obligaţii.

C. În situaţia în care s-a procedat la modificarea obligaţiilor prin impunerea de


noi obligaţii, sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente
ori încetarea executării unora dintre obligaţii, consilierul de probaţiune manager
de caz transmite o informare, după caz, și instituţiilor din comunitate implicate în
procesul de supraveghere.

Răspuns corect

B. Se justifică sesizarea instanței și pentru alte situații decât pentru cele în care
consilierul responsabil de caz constată că au intervenit motive care necesită
modificarea obligaţiilor prin impunerea de noi obligaţii, sporirea sau diminuarea
condiţiilor de executare a celor existente ori încetarea executării unora dintre
obligaţii.

C. În situaţia în care s-a procedat la modificarea obligaţiilor prin impunerea de noi


obligaţii, sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente ori
încetarea executării unora dintre obligaţii, consilierul de probaţiune manager de caz
transmite o informare, după caz, și instituţiilor din comunitate implicate în procesul
de supraveghere.

Feedback

A- se justi ca si in alte situatii, de ex. in situatia persistentei comportamentului neadecvat


al minorului dupa aplicarea a doua avertismente.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMt… 15/31
2/26/2021 Grila nr. 5

22. Pentru a evita sesizarea instanței de executare prin raport, persoana 2/2
supravegheată trebuie să îndeplinească integral obligațiile civile stabilite
prin hotărâre:

A. Cel mai târziu cu 6 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

B. Cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

C. Până la expirarea termenului de supraveghere.

23. Minorul față de care a fost dispusă măsura asistării zilnice poate urma 2/2
un program de reintegrare socială sau un curs școlar ori de formare
profesională:

A. Numai dacă a fost dispus, ca obligație de către instanţă.

B. Și atunci când a fost stabilit ca activitate de către consilierul de probaţiune


manager de caz în planul asistării zilnice.

C. În niciuna din situațiile de mai sus.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMt… 16/31
2/26/2021 Grila nr. 5

24. Pot solicita abilitarea pentru organizarea executării muncii 0/2


neremunerate în folosul comunității:

A. Doar asociațiile și fundațiile care au concesionat un serviciu public.

B. Societățile comerciale.

C. Orice asociație și fundație cu condiția ca, la cererea de abilitare să anexeze,


printre altele, și o prezentare a activităților care urmează să fie organizate în
cadrul persoanei juridice, a compatibilității acestora cu standardele minime de
lucru în probațiune, precum și a condițiilor în care aceste activități pot fi
executate.

Răspuns corect

C. Orice asociație și fundație cu condiția ca, la cererea de abilitare să anexeze,


printre altele, și o prezentare a activităților care urmează să fie organizate în cadrul
persoanei juridice, a compatibilității acestora cu standardele minime de lucru în
probațiune, precum și a condițiilor în care aceste activități pot fi executate.

Feedback

A- cu conditia obtinerii abilitarii. B- doar societățile comerciale care au concesionat un


serviciu public, cu conditia abilitarii (art. 20, art 21 alin. 1 din Legea 253)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMt… 17/31
2/26/2021 Grila nr. 5

25. Față de minorul în sarcina căruia instanța a stabilit obligația de a nu se 0/2


afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la
alte adunări publice, stabilite de instanță, iar consilierul de probațiune l-a
întâlnit, în afara orelor de program, la un concert, însoțit de coautor:

A. Consilierul de probațiune manager de caz sesizează instanța, prin referat,


dacă locul interzis frecventării este locul organizării concertului.

B. Prin aceeași sesizare și în cadrul aceluiași referat consilierul de probațiune


manager de caz sesizează instanța și în legătură cu încălcarea obligației de a nu
se apropia de respectivul coautor.

C. Sesizează instanța pentru încălcarea ambelor obligații, prin referat, iar coautorului
îi aplică un avertisment.

Răspuns corect

A. Consilierul de probațiune manager de caz sesizează instanța, prin referat, dacă


locul interzis frecventării este locul organizării concertului.

Feedback

B - intotdeauna locul a carui frecventare este interzisa si persoana fata de care santionatul
are interdictie de a se apropia/intalni trebuie sa e expres mentionate in hotarare. C - in
legatura cu un coautor nu au relevanta constatarile privind incalcari minore/majore de
obligatii decat daca instanta a dispus si fata de acesta o sanctiune a carei executare este
monitorizata de serviciul de probatiune.

26. Instanța poate dispune liberarea condiționată în cazul detențiunii pe 2/2


viață dacă:

A. Cel condamnat a executat efectiv 25 de ani de detenţiune.

B. Cel condamnat a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei.

C.Cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de


condamnare, afară de cazul când dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le
îndeplinească.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMt… 18/31
2/26/2021 Grila nr. 5

27. În cazul în care în cauză sunt implicați inculpați minori cu inculpați 0/2
majori:

A. Instanța, dacă apreciază că administrarea anumitor probe poate avea o


influență negativă asupra minorului, poate dispune îndepărtarea majorului din
ședință.

B. Instanța disjunge cauza, dacă acest lucru este posibil.

C. Inculpaților minori din aceste cauze li se aplică dispozițiile referitoare la


procedura în cauzele cu infractori minori.

Răspuns corect

B. Instanța disjunge cauza, dacă acest lucru este posibil.

C. Inculpaților minori din aceste cauze li se aplică dispozițiile referitoare la


procedura în cauzele cu infractori minori.

Feedback

A - dispozitiile cpp referitoare la indepartarea din sala au in vedere doar pe minor si doar
pe parinte/reprezentantul acestuia (vezi art 509 alin. 3 cpp)

28. Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere intervine: 2/2

A. Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana condamnată, cu rea-


credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse.

B. Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana


condamnată mai săvârșise o infracţiune până la rămânerea definitivă a hotărârii
prin care s-a dispus suspendarea pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii,
chiar după expirarea acestui termen.

C. Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana


condamnată mai săvârșise o infracţiune până la acordarea liberării, pentru care i s-a
aplicat pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMt… 19/31
2/26/2021 Grila nr. 5

29. Obligația de a nu comunica cu victima sau cu familia acesteia, cu 2/2


participanții la săvârșirea infracțiunii sau cu alte persoane, stabilite de
instanță, ori să nu se apropie de acestea se poate impune persoanelor
față de care s-a dispus:

A. Amânarea aplicării pedepsei.

B. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

C. Liberarea condiționată.

30. Reabilitarea de drept: 2/2

A. Are loc după împlinirea termenului de 4 ani, în cazul condamnării la pedeapsa


închisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depășește 5 ani.

B. Reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării la pedeapsa amenzii, la


pedeapsa închisorii care nu depășește 2 ani sau la pedeapsa închisorii a cărei
executare a fost suspendată sub supraveghere, dacă în decurs de 3 ani
condamnatul nu a săvârșit o altă infracțiune.

C. Face să înceteze decăderile și interdicțiile, precum și incapacitățile care


rezultă din condamnare.

31. Concursul real de infracțiuni există atunci când: 2/2

A. Aceeași persoană, săvârșește două sau mai multe infracțiuni prin acțiuni sau
inacțiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele.

B. Aceeași persoană săvârșește două sau mai multe infracțiuni prin acțiuni sau
inacțiuni distincte, după ce a fost condamnată efectiv pentru una dintre ele.

C. Aceeași persoană comite o infracțiune pentru săvârșirea sau ascunderea altei


infracțiuni.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMt… 20/31
2/26/2021 Grila nr. 5

32. Obligația persoanei față de care a fost luată măsura de siguranță a 0/2
obligării la tratament medical de a se prezenta de îndată la unitatea
sanitară este comunicată acesteia de către:

A. Instanța de fond.

B. Autoritatea de sănătate publică din județul de pe teritoriul căruia locuiește


persoana față de care s-a luat această măsură.

C. Instanța de executare.

Răspuns corect

C. Instanța de executare.

Feedback

A- Instanța de executare comunică persoanei față de care s-a luat măsura obligării la
tratament medical că este obligată să se prezinte de îndată la unitatea sanitară la care
urmează să i se efectueze tratamentul, atrăgându-i-se atenția că în caz de nerespectare a
măsurii luate se va dispune internarea medicală (art.566 alin 2 cpp)

Articolul 566 cpp


"Obligarea la tratament medical:
(1) Măsura de siguranță a obligării la tratament medical luată printr-o hotărâre de nitivă se
pune în executare prin comunicarea copiei de pe dispozitiv și a copiei de pe raportul de
expertiză medico-legală autorității de sănătate publică din județul pe teritoriul căruia
locuiește persoana față de care s-a luat această măsură. Autoritatea de sănătate publică
va comunica de îndată persoanei față de care s-a luat măsura obligării la tratament
medical unitatea sanitară la care urmează să efectueze tratamentul.
(2) Instanța de executare comunică persoanei față de care s-a luat măsura obligării la
tratament medical că este obligată să se prezinte de îndată la unitatea sanitară la care
urmează să i se efectueze tratamentul, atrăgându-i-se atenția că în caz de nerespectare a
măsurii luate se va dispune internarea medicală.
(3) În cazul în care obligarea la tratament medical însoțește pedeapsa închisorii ori a
detențiunii pe viață sau privește o persoană a ată în stare de deținere, comunicarea
prevăzută la alin. (1) se face administrației locului de deținere".

B - Aici este necesara urmatoarea distinctie


1. Autoritatea de sănătate publică va comunica de îndată persoanei față de care s-a luat
măsura obligării la tratament medical informatii cu privire la unitatea sanitară la care
urmează să efectueze tratamentul. (art 566 alin. 1 teza nala din cpp - deci comunica
persoanei unitatea sanitara)

2.Instanța de executare comunică persoanei față de care s-a luat măsura obligării la
tratament medical că este obligată să se prezinte de îndată la unitatea sanitară la care
urmează să i se efectueze tratamentul, atrăgându-i-se atenția că în caz de nerespectare a
măsurii luate se va dispune internarea medicală. ( art 566 alin. 2 din cpp - deci instanta
comunica faptul ca este obligata sa se prezinte de indata la unitatea sanitara comunicata
de autoritatea publica)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMt… 21/31
2/26/2021 Grila nr. 5

Asadar, autoritatea publica nu are atributia decat de a informa persoana cu privire la


unitatea unde-si va executa masura de siguranta, instanta ind in masura sa puna
persoanei in vedere ca este obligata sa se prezinte la locul indicat de autoritate.

!Din aceste considerente varianta B nu poate corecta, chiar daca pare a corecta
(cerinta are in vedere comunicarea obligatiei/masurii de siguranta si nu pe cea a informarii
privind unitatea medicala in care aceasta trebuie sa se execute).

33. Când instanța constată că nu sunt îndeplinite condițiile pentru 2/2


înlocuirea măsurii internării în centrul educativ sau de detenție cu măsura
educativă a asistării zilnice sau a liberarii:

A. Prin hotărârea de respingere, fixează termenul după expirarea căruia


propunerea sau cererea va putea fi reînnoită, termen care nu va putea fi mai
mare de 4 luni în cazul înlocuirii măsurii internării cu cea a asistării zilnice si de 6
luni în cazul liberării.

B. Prin hotărârea de respingere, fixează termen de 15 zile pentru soluționare, dacă


motivul respingerii a fost determinat de lipsa referatului de evaluare pentru minor
punând în vedere serviciului de probațiune competent să anexeze procesului verbal
al comisiei acest document.

C. Prin hotărârea de respingere fixează în sarcina lucrătorilor de la compartimentul


socio educativ al centrului în care este internat minorul să identifice măsuri eficiente
de îndreptare a minorului în intervalul fixat pentru reanalizarea cauzei.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMt… 22/31
2/26/2021 Grila nr. 5

34. Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date 0/2


este competentă să pună în executare:

A. Obligația privind interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în


orice alte funcţii publice.

B. Obligația privind interzicerea dreptului de a se afla în anumite localităţi.

C. Obligația privind interzicerea dreptului de a se afla în anumite locuri sau la


anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice stabilite de
instanţă, pentru interzicerea dreptului de a comunica cu victima ori cu membri de
familie ai acesteia.

Răspuns corect

A. Obligația privind interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în


orice alte funcţii publice.

B. Obligația privind interzicerea dreptului de a se afla în anumite localităţi.

Feedback

C- "Inspectoratele judeţene de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului


București în a căror circumscripţie se a ă localităţile vizate de interdicţie - pentru
interzicerea dreptului de a se a a în anumite localităţi stabilite de instanţă, respectiv cele
din circumscripţia în care își au domiciliul sau locuinţa victima sau persoanele stabilite de
instanţă faţă de care s-a dispus interdicţia de a comunica sau de a se apropia de acestea,
precum și inspectoratul judeţean de poliţie în a cărui circumscripţie își are locuinţa
condamnatul, pentru situaţiile în care victima sau persoanele stabilite de instanţă nu
domiciliază în aceeași circumscripţie cu acesta". (Art. 2 A, punctul 1 din HG 604)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMt… 23/31
2/26/2021 Grila nr. 5

35. Retragerea certificatului în condițiile expres prevăzute de Legea nr. 2/2


302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală se
poate realiza:

A. Cel mai târziu la expirarea unui termen de 10 zile de la primirea informațiilor și


în condițiile în care nu s-a început executarea măsurilor de probațiune.

B. Cel mai târziu la expirarea unui termen de 10 zile de la primirea informațiilor și în


condițiile în care nu s-a început executarea măsurilor de probațiune, cu condiția ca
judecătorul delegat cu executarea să solicite punctul de vedere al serviciului de
probațiune care este competent să supravegheze executarea sancțiunii în România.

C. Cel mai târziu la expirarea unui termen de 10 zile de la primirea informațiilor chiar
dacă s-a început executarea măsurilor de probațiune.

36. Probațiunea poate fi definită ca: 2/2

A. Tehnică de lucru cu infractorii care prezintă un risc scăzut de a comite noi fapte
penale.

B. Metodă aplicată unor infractori selectaţi, ce constă în suspendarea condiţionată a


pedepsei și punerea lor sub supravegherea personală a inspectorului de probaţiune
pentru a i se acorda asistenţă și "tratament".

C. Sistem (public sau privat) care administrează furnizarea unor servicii speciale
și funcţionează de regulă ca subsistem al sistemului mai larg al justiţiei penale.

37. Profilul consilierului de probațiune include următoarele atribute și 2/2


calități esențiale:

A. Capacitatea empatică, autenticitatea și concepţia pozitivă și liberală despre


om și relaţiile interumane.

B. Maturitatea emoţională și înţelegerea de sine.

C. Convinegerea că nu toate persoanele au capacitatea de a se schimba.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMt… 24/31
2/26/2021 Grila nr. 5

38. Recăderea este: 0/2

A. Întotdeauna un eșec.

B. O etapă a procesului de învăţare.

C. Niciuna dintre variantele de mai sus.

Răspuns corect

B. O etapă a procesului de învăţare.

Feedback

A- recăderea nu este privită mereu ca un eșec, ci ca o etapă a schimbării.

39. Când cineva nu se simte înțeles: 2/2

A. Este puțin probabil să se deschidă și să fie receptiv atunci când este încurajat
să își analizeze motivele din spatele ambivalenţei.

B. Este foarte probabil să se deschidă și să fie receptiv atunci când este încurajat să
își analizeze motivele din spatele ambivalenţei.

C. Niciuna dintre variantele de mai sus.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMt… 25/31
2/26/2021 Grila nr. 5

40. Abordarea cognitiv-comportamentală se fundamentează pe 0/2


următoarele principii:

A. Gândurile, comportamentul și sentimentele sunt interconectate.

B. Dacă vrem să schimbăm comportamentul trebuie să abordăm gândurile,


sentimentele și atitudinile care generează acest comportament.

C. Oamenii nu au capacitatea de a prelua controlul asupra propriei vieţi, motiv pentru


care trebuie ajutați de către specialiști.

Răspuns corect

A. Gândurile, comportamentul și sentimentele sunt interconectate.

B. Dacă vrem să schimbăm comportamentul trebuie să abordăm gândurile,


sentimentele și atitudinile care generează acest comportament.

Feedback

Varianta C este greșită întrucât oamenii au capacitatea de a prelua controlul vieții lor.

41. Capcana confruntării/negării în interviul motivațional presupune: 2/2

A. Manifestarea unui comportament negativ al beneficiarului în cadrul interviului.

B. Oferirea de răspunsuri negative la întrebările consilierului.

C. Exprimarea de contra-argumente de către beneficiar pentru orice argument al


consilierului.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMt… 26/31
2/26/2021 Grila nr. 5

42. Printre gratificările care pot fi oferite personelor de la care se 2/2


așteaptă schimbarea comportamentului infracțional se pot identifica:

A. Recompensa emoțională.

B. Lauda.

C. Înregistrarea comentariilor pozitive.

43. În acord cu Recomandările CM/Rec (2010)1 a Comitetului de Ministri 2/2


către statele membre cu privire la Regulile de Probațiune ale Consiliului
Europei:

A. Personalul va fi recrutat și selectat în corespundere cu criteriile aprobate, care


vor pune accent pe necesitatea de integritate, umanitate, capacitate profesională
și corespundere personală față de munca complexă pe care trebuie să o
realizeze.

B. Toți angajații vor avea acces la instruirea și formarea potrivită pentru rolul și
nivelul lor de responsabilități profesionale.

C. Remunerarea angajaților, beneficiile și condițiile de angajare vor reflecta statutul


profesiei lor și se va uniformiza la nivel european până în anul 2030.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMt… 27/31
2/26/2021 Grila nr. 5

44. Afirmația potrivit căreia și delincventul are un punct de vedere și o 2/2


experiență care trebuie luate în considerare dacă scopul urmărit prin
sancțiunea penală este reabilitarea și nu descurajarea individului vinovat:

A. A fost dezvoltată în legătură cu concepția potrivit căreia comportamentul criminal


se dobândește în cadrul experiențelor de asociere la grup, nefiind, astfel, determinat
de factori exclusiv interni.

B. Explică, în realitate, ideea potrivit căreia experiența individului trebuie analizată


atunci când se stabilește o sancțiune, prin metode de circumstanțiere.

C. A fost elaborată în cadrul teoriilor ce privesc reacția socială față de crimă și


criminalitate.

45. Atunci când delincventul nu își regretă propriul comportament, ci 2/2


atacă comportamentul celor care-l acuză, considerându-i ipocriți
(polițiști "corupți", judecători "părtinitori" etc.):

A. Ne raportăm la una dintre cele cinci tehnici de neutralizare descrise de G.


Sykes și D. Matza.

B. Ne raportăm în mod specific la tehnica neutralizării denumită de G Sykes și D


Maza supunerea faţă de comandamente sau legislaţii „superioare”.

C. Ne raportăm la abordarea potrivit căreia agenții de control social sunt părtinitori și


aplică în mod diferențiat legea.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMt… 28/31
2/26/2021 Grila nr. 5

46. Identificați afirmația eronată: 2/2

A. Anomia nu se caracterizează prin absenţa unor reglementări sociale și


normative capabile să asigure cooperarea normală între funcţiile specializate ale
unui organism social.

B. Anomia se caracterizează prin absenţa unor reglementări sociale și normative


capabile să asigure cooperarea normală între funcţiile specializate ale unui organism
social.

C. Anomia se accentuează în cadrul asocierilor diferențiale, dacă scopurile


grupurilor apartenente nu sunt formulate specific.

47. Modelul cel mai frecvent întâlnit în societate, fiind specific majorității 2/2
indivizilor, care preferă să se subordoneze necondiționat normelor și
legilor existente este reprezentat, în concepția lui Merton de:

A. Conformitate, chiar dacă orice ocazie îl poate releva pe conformist drept criminal.

B. Conformitate, chiar dacă idealurile, aspiraţiile și scopurile sociale și


individuale nu sunt atinse niciodată.

C. Conformitate, chiar dacă indivizii, temători de a nu greși sau de a nu avea eșecuri,


își reduc nivelul de aspiraţii și idealuri.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMt… 29/31
2/26/2021 Grila nr. 5

48. Minimizarea gravității faptei: 2/2

A. Este caracteristică negării sau tăgăduirii răului comis, ca tehnică de


neutralizare elaborată de G. Sykes și D. Matza.

B. Are loc atunci când delincventul își redefinește într-o manieră personală actele
comise considerând că reacţia la fapta sa este exagerată pentru că suferinţele și
pagubele provocate de el nu sunt chiar atât de mari.

C. Este situația în care delincvenții minori încep să adopte și să exteriorizeze


comportamente teribiliste, de bravadă, impulsive sau violente prin "imitare" și
"învăţare", având drept argument din partea grupului de egali faptul că actele nu sunt
grave atâta timp cât scopul scuză mijloacele.

49. Afirmația potrivit căreia „Orice formă de devianță este o activitate 2/2
colectivă în cursul căreia un individ învață să îndeplinească un rol, în
sensul cum să acționeze și cum să se supună obligațiilor proprii, unei
subculturi”:

A. Este eronată în raport cu ipotezele dezvoltate în cadrul teoriei subculturilor


delincvente.

B. Este, potrivit A. Ogien, unul dintre cele patru principii de aplicare ale reacţiei
sociale faţă de devianţă.

C. Se referă la contextul în care adoptând și aplicând un set de norme și reguli de


conduită obligatorii pentru membrii săi, diferite de cele ale societăţii globale,
subculturile delincvente impun desfășurarea unor activităţi ilegale.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMt… 30/31
2/26/2021 Grila nr. 5

50. O persoană aflată în evidența serviciului de probaține are un termen 0/2


de supraveghere de 2 ani și 6 luni. Aceasta poate fi în evidență pentru:

A. Amânarea aplicării pedepsei.

B. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

C. Liberarea condiționată.

Răspuns corect

B. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

C. Liberarea condiționată.

Feedback

A- la amânare termenul de supraveghere este de maxim 2 ani.

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google. - Condiții de utilizare - Politica de con dențialitate

Formulare 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebucPCXHhcdj4dLsVMtUUFy54PY5DORch4Q8rv9jlJdcirdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCuk1KMt… 31/31

S-ar putea să vă placă și