Sunteți pe pagina 1din 1

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE

CONSILIER DE PROBAŢIUNE
Sesiunea iunie – octombrie 2013

Varianta nr. 1

PROBA SCRISĂ PENTRU TESTAREA CUNOŞTINŢELOR TEORETICE

Subiectul 1 – 4 puncte

Identificaţi momentele în care veţi proceda, în calitate de consilier responsabil de


caz, la evaluarea situaţiei unei persoane supravegheate majore, pe parcursul
termenului de încercare. Prezentaţi rolul fiecărei evaluări şi documentele în care
acestea sunt reflectate.

Subiectul 2 – 2 puncte

Prezentaţi condiţiile în care intervine anularea suspendării sub supraveghere a


executării pedepsei şi consecinţele acestei măsuri.

Subiectul 3 – 2 puncte

a) Enumeraţi şi descrieţi modurile de adaptare în perspectiva lui Robert K. Merton.


b) Imaginaţi o situaţie prin care să ilustraţi inovaţia, ca mod de adaptare.

Subiectul 4 – 2 puncte

a) Identificaţi faza ciclului motivaţional în care se află persoana supravegheată care


declară „pe de o parte vreau să-mi schimb comportamentul, pe de altă parte mi-e
foarte greu” şi precizaţi care ar fi abordarea potrivită pentru a sprijini persoana în
această etapă a procesului de schimbare.
b) Dezvoltaţi principiul evidenţierii discrepanţelor, specific interviului motivaţional, în
relaţie directă cu faza identificată.

Timp de lucru – 3 ore

S-ar putea să vă placă și