Sunteți pe pagina 1din 4

Cunoașterea de sine și intercunoașterea

Scopul activității: Dezvoltarea competenței de autocunoaștere și de intercunoaștere

Obiective:

- Să descrie propria persoană și să se prezinte în public;


- Să recunoască propria valoare și valoarea celorlalți;
- Sâ cunoască alte persoane prin relaționare cu ei.

Durata: 2-2,5 ore

Desfășurarea activității:

Mesaje cheie:

 Autocunoașterea presupune formarea conceptului de sine care vizează totalitatea ideilor și


sentimentelor pe care o persoană le are despre sine. Conceptul se referă la 2 aspecte: imaginea de
sine și stima de sine. Imaginea de sine reprezintă părerile despre calitățile și defectele care le
avem sau credem că le avem Stima de sine reprezintă modul în care ne autoapreciem, cum ne
evaluăm în raport cu propriile noastre așteptări, dar și ale celorlalți. Cunoașterea de sine este
asigurată odată cu formarea obișnuinței de a ne observa comportamentele, modalitatea de a
interacționa cu cei din jur, maniera de a acționa și reacționa în diferite situații. Este important să
ne conștientizăm propriile gînduri, emoții, sentimente, motivații și viziuni.
 Adolescentul își construiește părerea despre sine în funcție de părerile persoanelor importante.
Deseori aceștia sunt semenii. Astfel, este bine să le oferim colegilor posibilitatea de a-și dezvolta
stima de sine prin aprecieri pozitive, laude, oferirea de complimente.
 Imaginea pozitivă despre propria persoană constituie un element al bunăstării și un stimulent
pentru activitate. Cunoașterea propriilor calități și punctele slabe ne va permite să înțelegem ce
competențe trebuie să dezvoltăm pentru a devein mai eficienți. Așa cum persoana își conturează o
imagine despre sine ea își formează și o imagine despre alții. Această reprezentare o aplică în
comportamentele sale față de alte persoane. Dacă cineva crede ca altă persoană este deschisă și
sinceră, se va comporta la fel cu ea, iar dacă o consideră nesinceră, va manifesta reticență față de
ea. Oamenii îi pot cunoaște pe cei din jur doar comunicând cu ei. Cunoașterea de sine și a celor
din jur, reprezintă fundamentul unor relații constructive cu oamenii.

Activitatea 1: Identități greșite (15 min.)

1. La intrarea în sală, participanții primesc cîte o fișă cu prenumele altei persoane din grup.
2. Apoi sunt rugați să meargă prin sală pentru a găsi persoana la care se află fișa cu
prenumele său. În momentul transmiterii fișei, se vor saluta și își vor transmite câte o
urare.
3. Activitatea se desfășoară pînă cînd toți participanții își găsesc fișa cu prenumele său.

Reflecții:

- Cum v-ați simțit pe parcursul activității?


- Ce dificultăți ați întîlnit în comunicarea cu colegii?
- Cum ne va ajuta această activitate în continuare?
Activitatea 2: Câte ceva despre mine (45 min.)

Resurse: fișa suport Câte ceva despre mine (anexa nr. 1)

1. Participanții primesc fișa ”Câte ceva despre mine”.


2. Li se oferă timp suficient pentru a o completa, apoi fiecare prezintă ceea ce a scris despre sine.

Reflecții:

- Cum v-ați simțit pe parcursul activității?


- Care enunțuri din fisă le-ați continuat cu ușurință și la care ați întâmpinat dificultăți?
- Ce dificultăți ai întâmpinat la prezentarea informației în fața grupului?
- Ce am obținut prin această activitate?

Activitatea 3: Râul vieții (45 min.)

Resurse: foi, carioci/creioane colorate

1. Participanții sunt rugați să discute în perechi momentele principale din viața lor. Li se oferă 5-7
minute pentru discuții.
2. Informația primită de la partener va fi desenată sub forma unui „râu al vieții”.
3. Apoi participanții prezintă întregului grup desenul care reprezintă ”Râul vieții” al colegului.

Reflecții:

- Cum v-ați simțit pe parcursul activității?


- Ce dificultăți ați întâlnit la realizarea sarcinii?
- Cât de mult putem influiența evenimentele din viața noastră?
- Ce ne poate ajuta să depășim momentele grele din viață?
- Cine sânt persoanele care ne pot ajuta în situațiile dificile de viață?

Activitatea 4: Doar o întrebare (30 min.)

Resurse: foi A 4, pixuri, bandă adezivă.

1. Participanților li se distribuie câte o foaie, un pix și o bandă adezivă.


2. Ajutându-se reciproc, participanții lipesc foile pe spate. Plimbându-se prin sală, participanții vor
scrie pe foile din spate câte o întrebare la care vor să afle răspuns de la persoana respectivă.
3. Apoi, se așează în cerc, citesc întrebările de pe foaie și și selectează 1-2 întrebări la care dau
răspuns.

Reflecții:

- Cum v-ați simțit pe parcursul activității?


- Ce credeți despre întrebările adresate de colegii voștri?
- Ați întâlnit întrebări la care nu ați dori să răspundeți? De ce?
- Cum ar trebui să reacționăm când cineva ne adresează întrebări la care nu vrem să
răspundem?
Activitatea 5: Aleea plecăciunilor

Comunicăm participanților că activitatea se apropie de sfârșit și le propunem o modalitate neobișnuită de


a spune mulțumesc unui altuia pentru colaborare.

Rugăm participanții să se aranjeze în 2 rânduri, unul în fața altuia, lăsând o trecere între ele.

Prticipanții vor trece pe rând prin aleea improvizată, alegîndu-și un mers și o plecăciune cît mai originală.
Ceilalți îl vor încuraja cu aplauze.

Feedback final:

- Ce concluzii puteți face la sfârșit de activitate?


- Ce doriți să spuneți celorlalți?

Opțional:

Ghidul animatorului 855 jocuri și activități, activități de prezentare și cunoaștere:

Cine ești?, pag.45

Caruselul, pag.47
Fișa Câte ceva despre mine

Salut! Sunt__________________ și am ____ ani.

Învăț la _________________________________________________.

Mereu am visat că într-o zi


voi__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Câteva dintre lucrurile care-mi place să le fac sunt


____________________________________________________________________________________.

M-am simțit important atunci


când________________________________________________________________________________.

Mă simt fericit atunci când ______________________________________________________________.

Lucrurile care nu-mi plac sunt____________________________________________________________.

Dacă aș schimba un lucru la mine, ar fi ____________________________________________________.

Aș vrea să mă asociez cu cei interesați de __________________________________________________.

Sunt astăzi aici deoarece________________________________________________________________.

S-ar putea să vă placă și