Sunteți pe pagina 1din 6

DATA: 16.12.

2020
ŞCOALA: Școala Gimnazială Nr.1 Independența
PROPUNĂTOR: Filip Ecaterina Silvia
CLASA: a IV-a
ARIA CURRICULARĂ: ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Miraj de iarnă”
SUBIECTUL: „Clinchet de sărbătoare”
TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi și deprinderi
EFECTIVUL CLASEI: 16 elevi
DURATA: 40 minute
COMPETENȚE SPECIFICE:
2.3. Realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile, în urma desfășurării unor activități dominant manuale, creative și
ludice.
2.4. Remodelarea spațiilor și formelor printr-un demers plastic intenționat și prin tehnici variate

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O 1- să combine materialele şi tehnicile învăţate în realizarea unei compoziţii.

O2 -să respecte ordinea etapelor de lucru.

O 3-să asambleze corect, prin lipire, elementele componente în vederea realizării produsului.

STRATEGII DIDACTICE:

- Metode/procedee/tehnici:conversația, explicația, demonstrația, observația dirijată, aprecierea


verbală.
- Mijloace de învățământ:hârtie colorată, foarfecă, lipici, imagini, aplicație Mentimeter, platformă
Google Classroom.
- Forme de organizare : frontală, individuală.
Conținutul informațional Strategia didactică
Nr Ob Forme de
Etapele lecției Timp Activitatea Resurse Resurse Forme de
crt op Activitatea propunătoarei evaluare
elevilor procedurale materiale organizare

-conectarea pe Google Meet, -dispozitiv


verificare microfoane, video, digital elev-
reguli de desfășurarea a lecției profesor
on-line. -se conectează
pe platformă.
Moment -pregăteşte materialele
organizatoric necesare în desfăşurarea - se pregătesc
activităţii; pentru Aprecieri
1 2’ desfăşurarea Conversația Frontală
verbale
lecţiei;
-platforma
-ascultă
explicaţiile Google
Classroom

-propunătoarea le adresează -răspund la


întrebări copiilor legate de întrebările
anotimpul de iarnă, sărbători. adresate. -dispozitiv
digital elev-
Conversația profesor Frontală

2 Captarea atenției 2’ Aprecierea


verbală
-anunță elevii că astăzi vor -ascultă cu
realiza un decor pentru atenție
brad(fulg). informația Conversația

1’ transmisă. Frontală
-le enumeră instrumentele de
Anunțarea temei care vor avea nevoie pentru
realizarea fulgului.
4

-prezentarea planșei model; -elevii ascultă Conversația -imagini; Frontală Demonstrația


cu atenție
indicațiile; Explicația -foarfecă; Individuală;

O1 25’ -le explică elevilor pașii pe -lipici;


care trebuie să-i parcurgă cu
5 Desfășurarea ajutorul unor imagini. Observația
lecției (ANEXA1) dirijată
O2

-respectă
-lucrul efectiv; pașii.
O3

6 Obținerea 7’ -discuții referitoare la lucrările -prezintă -conversația -aplicație Frontală Aprecieri


performanței elevilor; lucrările; Mentimeter; verbale

-le propune să voteze cea mai -accesează


reușită lucrare cu ajutorul unei link-ul și
aplicații. (ANEXA2) votează
lucrarea
preferată. Individuală

-se fac aprecieri globale și -ascultă Conversația Frontală


individuale cu caracter aprecierile
Aprecieri
8 Încheierea lecției 3’ motivant privind participarea specificate de verbale
elevilor la desfășurarea lecției. propunătoare.

ANEXA 1
ANEXA2: https://www.menti.com/xqerhsou4e