Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Profesor: Rotari Constantin Disciplina: Matematica


Instituția: Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă.
Clasa VII Data 19.05.21
Subiectul lecţiei: Propriietăți triunghiului dreptunghic
Tipul lecţiei: Actualizare a cunoștințelor
Obiective operaţionale:
O1 : Să identifice un triunghi dreptunghic.
O2 : Să formuleze proprietățile unui triunghi dreptunghic
O3 : Să rezolve probleme cu aplicarea proprietăților triunghiului dreptunghic..
Mijloace şi strategii didactice
1. Materiale suport:tabla, caiete, Manualul, rigla, creionul, raportorul, fișă.
2. Metode: conversaţia , explicaţia , demonstraţia, problematizare , exerciţiului , învăţarea prin descoperire .
3. Forme de evaluare:conversaţia orală; observarea sistematică.
4. Forme de organizare a activităţii: frontal, individual.
Scenariul didactic
Etapele Activitatea profesorului Activităţile elevilor Metode şi tehnici Timpul
lecţiei
Organizez clasa de ore. Verific să aibă Se pregătesc de ore. Pun pe Conversatia, 3 min
Evocarea
totul necesar pentru ore. masă tot necesat pentru ore. Exercitiu, Explicația

Anunț tema. Scriu data pe tablă. Scriu tema în caiet. Scriu conversaţia , 25 min
Reamintim proprietățile. proprietățile . Elevii vin la explicaţia ,
Teorema unghiului de 45° tablă câte unul și rezolvă, demonstraţia,
Într-un triunghi dreptunghic cu un unghi ceilalți individual care știu
problematizare ,
de 45° lungimea înălțimii sau analizează cum lucrează
corespunzătoare ipotenuzei este jumătate la tablă colegul de clasă. exerciţiului ,
din ipotenuză. învăţarea prin
Realizarea Teorema unghiului de 30° descoperire .
Sensului Într-un triunghi dreptunghic ce are un
O1 unghi de 30°, lungimea catetei ce se
O2 opune acestui unghi este egală cu
O3 jumătate din lungimea ipotenuzei.
Teorema unghiului de 15°
Într-un triunghi dreptunghic cu un unghi
de 15°, lungimea înălțimii opuse
unghiului de 15° este un sfert din
lungimea ipotenuzei.
Rezolăm împreună ex 6,7,8,9,10 pag 208-
209. Vine un elev la tablă și rezolvăm.
Generalizarea materiei studiate Fac totalurile lecție, enumeră conversaţia , 7 min
Reflecţia
https://sites.google.com/site/invatamate/- proprietățile, explicaţia ,
O3
proprietati-ale-triunghiului-dreptunghic
Ex 13 pag 201 Scriu tema pentru acasa Conversația 5 min
Extensia
Explicația
Ex 13 pag 209